Mine områder
Hjelp

Er treningsordninger dekket av arbeidsgiver skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎01-02-2024 08:35 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Januar er tiden for nye mål, og mange starter det nye året med et ønske om å bli i bedre fysisk form. Flere arbeidsgivere mener at fornøyde arbeidstakere er en viktig ressurs for selskapet. Gratis treningsordninger gitt av arbeidsgiver kan gi en slik positiv effekt. Men er det skattefritt eller skattepliktig?

 

Rimelig velferdstiltak

Tilgang til trimrom i bedriftens lokaler anses som et skattefritt velferdstiltak. Dette gjelder også for ansatte på treningssentre som kan benytte treningssenterets fasiliteter. 

 

Det anses også som et skattefritt velferdstiltak når bedriften leier lokaler i et treningssenter for bestemte tidsrom til bruk for bedriftens ansatte. 

 

Det samme gjelder hvor det leies inn instruktører og det arrangeres treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler, eventuelt i et treningssenter.

 

NB! Treningen må tilbys for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften for at det skal anses å være et velferdstiltak som er skattefritt. 

 

Eksempel - skattefri fordel:

Arbeidsgiver har inngått avtale med et treningssenter om faste treningstider for sine ansatte. Mandager og torsdager fra kl 18.00 til kl 20.00 har alle ansatte i bedriften fått tilbud om å delta på treningsopplegget. Allment tilgjengelig pris er kr 1 000 pr måned som arbeidsgiver betaler. Ansatte betaler ingen egenandel. Dette vil da være et skattefritt velferdstiltak fordi det er fellestreninger til avtalte tider.

 

Personlig medlemskap

Arbeidsgivers dekning av personlig medlemskap som gir de ansatte rett til fri bruk av helsestudio eller treningssenter, anses ikke som et rimelig velferdstiltak og er dermed en skattepliktig fordel. 

 

Verdien av naturalytelser, hvor det ikke er fastsatt sats for beregningen av den skattepliktige fordelen, skal som hovedregel settes til omsetningsverdi.

 

Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket. Slike tilbud må anses å ivareta den ansattes egne behov og ønske om å trene.

 

Eksempel - skattepliktig fordel:

Arbeidsgiver har inngått avtale med et treningssenter om rabatt på medlemskap med mulighet for de ansatte til å trene når de selv ønsker. Allment tilgjengelig pris er kr 1 000 pr måned. Arbeidsgiver betaler kr 500 pr måned, og ansatte betaler en egenandel på kr 200. Skattepliktig fordel vil da være kr 500 som arbeidsgiver betaler og kr 300 som er fremforhandlet rabatt fra en forretningsforbindelse.

 

Forebygge skader

Når arbeidsgiver iverksetter trening som har til hensikt å forebygge skader eller å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften, og det gjennomføres i samarbeid med for eksempel fysioterapeut, vil dette kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte.

 

Det er en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget for at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel.

 

Treningen kan ikke omfatte mer eller flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader hos de ansatte.

 

Eksempel - massasje:

Massasje som er rettet mot å redusere for eksempel muskelspenninger vil, i konkrete tilfeller, kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og derved være skattefrie tiltak. Massasjen må foregå i arbeidsgivers lokaler.

 

Bedriftsidrett

Arbeidsgivers dekning av kostnader til anskaffelser og drift i tilknytning til bedriftens fotballag eller håndballag vil normalt være et rimelig velferdstiltak. Dette gjelder også treningstøy som brukes ved fellesarrangementer. Privat bruk av dette treningstøyet omfattes ikke av reglene om skattefrie velferdstiltak.

 

Følg RegelPOD - hold deg oppdatert

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 

Hør RegelPOD  her.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"