Mine områder
Hjelp

Svalbard - Lønnstrekkordningen - Satser naturalytelser 2024

av Ivar Grøndahl1

Når arbeidstakeren skattlegges ved trekk i lønn (lønnstrekkordningen), skal følgende naturalytelser verdsettes slik:

 

Kost og losji

 

Fritt opphold per døgn (kost og losji)

Kr 144 (økt fra 138) 

Kost (alle måltider)

Kr 102 (økt fra kr 98)

Kost (to måltider)

Kr   79 (økt fra kr 76)

Kost (ett måltid)

Kr   52 (økt fra kr 50)

Losji (eget rom eller delt rom

Kr   42 (økt fra kr 40)

 


Fri bolig

 

inntil 40 kvm

kr   3 700 pr. måned (økt fra kr 3 350)

41–65 kvm

kr   5 200 pr. måned (økt fra kr 4 700)

66–90 kvm

kr   8 300 pr. måned (økt fra kr 7 500)

91–125 kvm

kr   9 400 pr. måned (økt fra kr 8 500)

over 125 kvm

kr 10 800 pr. måned (økt fra kr 9 800)Dersom arbeidsgiver subsidierer den skattepliktiges bokostnader skal det foretas beskatning dersom den faktiske husleie er lavere enn fordelssatsen for fri bolig. Skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom fordelssatsen for fri bolig og faktisk husleie.

 

Fri bil

  • kr 2 500 pr. måned

 

Elektronisk kommunikasjon

  • Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2024.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"