Mine områder
Hjelp

Syk når det er ferie - hvordan beregne arbeidsgiverperioden?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hvordan vil beregning av arbeidsgiverperioden ved sykepenger påvirkes av ferieavvikling? Fridager medregnes i utgangspunktet i en løpende arbeidsgiverperiode, men vil det si at ferie alltid regnes som en del av arbeidsgiverperioden ved sykefravær? 

Syk før ferien

Dersom man har et sykefravær som starter før ferie, vil dokumentasjonsform pluss lengde på fraværet avgjøre om ferien vil bli regnet som en del av arbeidsgiverperioden eller ikke.

 

Egenmelding

Dersom arbeidstaker har benyttet egenmelding som dokumentasjon ved sykdom før ferien starter, og er frisk etter ferien, så er det kun fraværsdagene før ferien starter som skal telles med i arbeidsgiverperioden. 

 

Eksempel

Per skal avvikle 3 uker ferie i uke 27, 28 og 29. Onsdag uke 26 blir han syk. Han leverer egenmelding for sykefravær onsdag - fredag i uke 26. Mandag uke 30 er han tilbake på jobb. Her er det arbeidsgiverperiode onsdag - fredag i uke 26, det vil si 3 dager totalt.

 

Dersom arbeidstaker har benyttet egenmelding som dokumentasjon ved sykdom før ferien starter, og fortsatt er syk etter ferien er slutt, så vil ferien telles med som en del av arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger forutsetter at fraværet er gyldig dokumentert etter ferien. 

 

Eksempel

Per skal avvikle 1 uke ferie i uke 27. Onsdag uke 26 blir han syk. Han leverer egenmelding for sykefravær onsdag - fredag i uke 26. Mandag uke 28 når han skulle vært tilbake på jobb er han fortsatt syk. Han leverer da en sykmelding som har varighet fra mandag uke 28 - fredag uke 28. Her er arbeidsgiverperioden onsdag uke 26 - torsdag i uke 28, det vil si 16 dager totalt. 

 

Sykmelding

Arbeidstaker blir syk før ferien starter. Han får en sykmelding som er datert før ferien, men som også varer i ferieperioden. Her vil ferien telle med som en del av arbeidsgiverperioden.

 

Eksempel

Per skal avvikle 2 uker ferie i uke 27 og 28. Onsdag uke 26 blir han syk. Han leverer sykmelding som er datert fra onsdag uke 26 - onsdag uke 29. Her er arbeidsgiverperioden onsdag uke 26 - torsdag i uke 28, det vil si 16 dager totalt.


Dersom arbeidstaker har benyttet sykmelding som dokumentasjon ved sykdom før ferien starter, og deretter får ny sykmelding etter ferien er slutt, så vil ferien ikke telles med som en del av arbeidsgiverperioden. Her ser man altså at hvilken dokumentasjon man bruker for fraværet før ferien starter, egenmelding, eller sykmelding, vil avgjøre om ferien telles med i arbeidsgiverperioden når arbeidstaker har fravær både direkte før og direkte etter ferieperioden. 

 

Eksempel

Per skal avvikle 1 uke ferie i uke 27. Onsdag uke 26 blir han syk. Han leverer sykmelding for sykefravær onsdag - fredag i uke 26. Mandag uke 28 når han skulle vært tilbake på jobb er han fortsatt syk. Han leverer da en sykmelding som har varighet fra mandag uke 28 - fredag uke 28. Her er arbeidsgiverperioden onsdag - fredag i uke 26 + mandag - fredag i uke 28, det vil si 8 dager totalt.

 

Syk i ferien

Blir arbeidstakeren syk i løpet av ferien, uten av ferien kreves utsatt, regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dag arbeidet skulle vært gjenopptatt. 

 

Eksempel

Per har ferie i uke 27, 28 og 29. Onsdag uke 29 blir han syk og får en sykmelding datert fra onsdag i uke 29 - fredag i uke 29. Han utsetter ikke ferien sin. Her starter arbeidsgiverperioden mandag i uke 30 når han skulle vært tilbake på jobb.

 

Dersom arbeidstakeren utsetter ferien sin på grunn av 100 % arbeidsuførhet som er dokumentert med sykmelding, da regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen ferien blir utsatt. Dette forutsetter at vilkårene for sykepenger er oppfylt.

 

Eksempel

Per har ferie i uke 27, 28 og 29. Onsdag uke 29 blir han syk og får en sykmelding datert fra onsdag i uke 29 - fredag i uke 29. Han fremsetter krav om å utsette feriedagene han er syk, dvs. Onsdag - fredag i uke 29. Her starter arbeidsgiverperioden onsdag i uke 29.

 

Følg RegelPOD

Hør mer om dette tema på neste RegelPOD som blir lagt ut fredag 17. juni.

 

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"