avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Syk – når kan egenmelding benyttes?

Egenmelding kan benyttes av arbeidstaker for å dokumentere starten av en sykefraværsperiode, men det er begrensninger på hvor lenge man kan dokumentere et sykefravær med egenmelding og hvor ofte man kan benytte det.

 

Egenmelding kan kun benyttes til å dokumentere sykefravær i arbeidsgiverperioden. Fravær utover arbeidsgiverperioden må alltid dokumenteres med sykmelding.

 

Opptjeningstid

Før man har rett til å benytte egenmelding for å dokumentere et sykefravær, så kreves det en viss tilknytning til arbeidsgiver. Det er et vilkår at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.

 

Ved sykefravær før det har gått to måneder, må arbeidstaker levere sykmelding som dokumentasjon på sykefraværet.

 

Hvor lenge kan egenmelding benyttes?

Det er de første 3 kalenderdagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Fra og med 4. kalenderdag må fraværet som hovedregel dokumenteres med en sykmelding. 

 

Har man et sykefravær som varer lenger enn 3 kalenderdager, og ikke dokumenterer det med en sykmelding, så vil man miste retten for sykepenger også for de 3 dagene man i utgangspunktet kunne benytte egenmelding som dokumentasjon.

 

I løpet av en arbeidsgiverperiode kan man benytte egenmelding i totalt 3 dager, men disse 3 dagene kan fordeles på flere sykefravær.


Eksempel:
Kari er syk mandag uke 1, mandag uke 2 og torsdag og fredag uke 3.
Her er det mindre enn 16 dager mellom sykefraværene, og disse fraværsdagene vil derfor tilhøre samme arbeidsgiverperiode. Det er altså maksimalt 3 dager her som kan dokumenteres med egenmelding. Dvs mandag uke 1, mandag uke 2 og torsdag uke 3 kan dokumenteres med egenmelding.
Fra fredag uke 3 må fraværet dokumenteres med sykmelding da dette teller som 4. fraværsdag denne arbeidsgiverperioden.

 

Arbeidsgiver kan akseptere at arbeidstaker benytter egenmelding i mer enn 3 kalenderdager, men dette kan kun gjøres i arbeidsgiverperioden. 

Antall egenmelding.

Arbeidstaker kan i løpet av 12 måneder benytte egenmelding fire ganger. Dette er en løpende 12 måneders periode, ikke et kalenderår.

 

Når arbeidstaker har benyttet egenmelding for å dokumentere sykefravær 4 ganger i løpet av 12 måneder, kan arbeidsgiver frata arbeidstaker muligheten til å dokumentere fravær med egenmelding for en periode.

 

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis mulighet til å uttale seg. En beslutning om å frata en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder. Det er vanlig at arbeidstaker etter 6 måneder får tilbake retten til å bruke egenmelding.

 

Sykmelding – hva skjer med retten til egenmelding da?

Egenmelding kan kun benyttes til å dokumentere starten av en sykefraværsperiode. Egenmelding kan derfor ikke brukes direkte etter en sykmelding. Har man derimot minst en dag tilbake på jobb, og det fortsatt er flere dager igjen av arbeidsgiverperioden, så kan nytt sykefravær dokumenteres med egenmelding, så sant man ikke har brukt 3 egenmeldingsdager tidligere i denne arbeidsgiverperioden.

Eksempel:
Kari er sykmeldt mandag-torsdag. På fredagen er hun fortsatt ikke helt i form til å komme tilbake på jobb. Hun må da levere sykemelding for fraværet på fredag da dette er direkte etter fravær dokumentert med sykmelding

Eksempel:
Kari er sykmeldt mandag uke 1 – tirsdag uke 2. Hun er tilbake på jobb på onsdag uke 2. På torsdag blir hun på nytt syk, og må være hjemme torsdag og fredag. Her kan hun dokumentere fraværet med egenmelding da hun har vært minst 1 dag tilbake på jobb etter sykmeldingen.

Gradert sykmelding
Hva så når man har gradert sykmelding, men plutselig får behov for 100 % fravær fra jobben i noen dager? Når man har gradert sykmelding så vil man ikke kunne benytte egenmelding. Da må man utvide sykmeldingsgraden slik at den dekker hele fraværsbehovet.

Eksempel:
Kari er sykmeldt 50 % mandag uke 1 – fredag uke 2. På onsdag uke 1 får hun omgangssyken, og klarer ikke å gå på jobb resten av uken. Hun kan ikke benytte egenmelding for å dokumentere dette, men må få utvidet sykmeldingen til 100 % for de dagene dette gjelder.

Egenmelding ved barns sykdom - andre regler
Visste du at det ikke er de samme beregningsreglene for telling av egenmeldinger når det gjelder egenmelding ved barns sykdom? Her teller man ikke i en løpende 12 måneders periode slik som ved egen sykdom, og dersom man bytter arbeidsgiver i løpet av året, så vil tidligere forbruk av egenmeldingsdager hos “gammel” arbeidsgiver ha betydning for hvilke rettigheter man har hos ny arbeidsgiver i ansettelsesåret.

 

Lær mer om hvordan reglene for egenmelding ved barns sykdom er på Lønnsforum høst 2017.
Se agenda og meld deg på her" og meld deg på her.

 

10 Kommentarer
CONTRIBUTOR ***

Vi har signert avtale om inkluderende arbeidsliv, gjelder de samme reglene da også? Jeg har en kollega som er 50% sykmeldt på grunn av kronisk sykdom, men fikk influensa i tillegg og ble dermed 100% arbeidsufør et par av dagene. Kan hun eventuelt bruke avspasering, eller må lege oppsøkes å sykmeldingen utvides?

 

 

Anonymous
Ikke relevant

Hei

 

Ja, de samme reglene vil gjelde her. Hun kan bruke avspasering dersom hun ønsker det.

CONTRIBUTOR ***

Takk for raskt svar.

CONTRIBUTOR ***

Hvordan er det hvis man har en fridag (ferie/avspasering) etter sykmelding og blir syk igjen påfølgende dag. Har man da rett til å bruke egenmelding. Jeg gjør oppmerksom på at vi har signert avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) og vi har fritak for arbeidsgiverperioden for den kollegaen min som dette gjelder. Håper på raskt svar 🙂

Hei @Christine Stryken

Nei, her kan det ikke benytte egenmelding. For å kunne benytte egnemelding etter en sykmelding, så må arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen før egenmelding kan benyttes. Jeg nevner også at det er et krav for å kunne benytte egenmelding etter sykmelding at fraværet ligger innenfor arbeidsgiverperioden, og at antall dager man kan benytte egenmelding ikke er oppbrukt ved tidligere sykefravær i denne arbeidsgiverperioden.
CONTRIBUTOR ***

Takk for svar. 


 

CONTRIBUTOR ***

Enda et spørsmål fra meg. Som sagt, så har vi signert IA-avtale. En av mine kolleger leverte egenmelding for 2.januar, har hun da rett til å levere egenmelding for 18. og 19.januar? 18.januar blir vel innenfor samme arbeidsgiverperioden, men 19. blir første dag i en ny, eller?

Hei @Christine Stryken

 

I en IA-virksomhet, kan man bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager pr. arbeidsgiverperiode (forutsatt at man har så mange egenmeldingsdager igjen å benytte). Dersom denne personen først var syk 2. januar, deretter tilbake på jobb 3. januar (arbeidsfør til og med 17. januar), og så får nytt sykefravær 18. og 19. januar, så kan hun benytte egenmelding både 18. og 19. januar. Alle 3 dagene med fravær vil tilhøre samme arbeidsgiverperiode. 

CONTRIBUTOR ***

Takk for svar 🙂

 

CONTRIBUTOR *

Hei. Når man først har brukt egenmelding og deretter er det 4 uker med ferie. Kan man da bruke egenmelding rett etter ferien eller bør man være på jobb minimum 16 dager før en kan benytte egenmelding?