Mine områder
Hjelp

Trakassering i arbeidslivet - nye regler

av Sven Ivar Lønneid

Seksuell trakassering er forbudt

Seksuell trakassering i arbeidslivet er forbudt, jf likestillings og diskrimineringsloven §13 (1).

Det er også forbudt å instruere noen om å seksuelt trakassere og å medvirke til seksuell trakassering, jf arbeidsmiljølovens §4-3 (3). Arbeidsmiljøloven stiller også krav til arbeidsmiljøet, herunder at arbeidstaker ikke skal utsettes for seksuell trakassering, jf likestillings- og diskrimineringsloven §13 (6). Arbeidsgivere skal også både forebygge og forhindre seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen.

 

Trakasseringsbarometeret 2023

Trakassering av seksuell art lever fortsatt i beste velgående på norske arbeidsplasser. En rapport - trakaseringsbaromteret 2023 - viser blant annet at en av fem ansatte har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Rapporten er laget av Kantar Public i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og seks av landets største arbeidstakerorganisasjoner. 

 

Trakassering i arbeidslivet - nye regler

Stortinget har nå vedtatt å presisere definisjonen av trakassering og inkludere vern mot seksuell trakassering i loven for å beskytte den som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Ved å nevne seksuell trakassering eksplisitt i loven, er ønsket å bidra til å øke bevisstheten om problemet og dets skadelige virkninger på arbeidsplasser og samfunnet som helhet. 

 

Etter endringen vil arbeidsmiljølovens §4-3 tredje ledd lyde som følger:

 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

 

Stortinget har også vedtatt å presisere verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø, jf arbeidsmiljølovens §6-2 andre ledd boksatv f).

 

Styrking av kvinners stilling i arbeidslivet m.m

Stortinget har også samtykket til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet av 21. juni 2019. ILO-konvensjonen gjelder grunnleggende og viktige forhold i arbeidslivet. Dette er den første internasjonale konvensjonen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den er en internasjonal arbeidslivsstandard som anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert vold og trakassering. En bred ratifikasjon av konvensjonen blant ILOs medlemsstater vil bidra til et regulert arbeidsliv med ordnede forhold for arbeidstakere på verdensbasis, samt styrking av kvinners stilling og stillingen til andre sårbare grupper i arbeidslivet. Hittil har 25 stater ratifisert konvensjonen.

 

Du finner selve lovvedtaket her.

Regjeringens pressemelding

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes. Hør RegelPOD  her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"