Mine områder
Hjelp

Trekk i kostgodtgjørelsen for frokost på hotell

av Ivar Grøndahl1

Når frokost inngår i romprisen på hotellet, skal det nesten alltid trekkes 20 % for frokost i kostgodtgjørelsen.

 

Hva som skal utbetales i kostgodtgjørelse når arbeidstaker er på reise for arbeidsgiver, følger ikke av lov eller forskrift men er regulert i tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler. 

 

Avtaler

Mange private bedrifter følger “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” som er en avtale mellom staten som arbeidsgiver og ansatte i staten gjennom hovedsammenslutningene. 

 

Diettsatsen for reiser med overnatting i særavtalen er 825 kroner pr døgn. Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk​ tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag. 

 

Skatteregler

Vilkår for trekkfri utbetaling når ansatt har bodd på hotell følger av skattebetalingsforskriften § 5-6-12

Utgiftsgodtgjørelse til kost til arbeidstaker er fritatt for forskuddstrekk når:

arbeidstaker har bodd på hotell og kostgodtgjørelsen

- ikke overstiger satsen i Skattedirektoratets årlige satsforskrift, og

- oppfyller legitimasjonskravene nedenfor.

 

Utgiftsgodtgjørelse til kost skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Den skal vise hvordan arbeidstakeren har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

- arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,

- dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet,

- formålet med reisen,

- hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,

- navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dato for overnattingene, og

- type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji, og angivelse av om overnattingsstedet har kokemulighet.

 

Når arbeidstaker bor på hotell er skattefri sats 617 kroner. 

 

Når enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk​ tilsvarende 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag.

 

Måltidstrekk frokost - hotell

Når frokost inngår i romprisen på hotellet, skal det alltid trekkes 20 % av 617 kroner for frokost. Hvis arbeidstaker har anledning, men velger å ikke spise frokost, skal det allikevel trekkes. Hvis arbeidstaker må reise fra hotellet før det er åpnet for å spise frokost og hotellet har tilbud om frokostpakker, skal det også foretas måltidstrekk. Det betyr at eneste unntaket for måltidsfradrag for frokost er når hotellet ikke tilbyr frokostpakker og arbeidstaker må reise fra hotellet før frokosten åpner.

 

Det er mange som stiller spørsmål om hvordan frokost-trekket skal gjennomføres når arbeidstaker spiser frokost i det påfølgende døgnet. Frokost-trekket skal alltid i slike tilfeller trekkes i første døgnet.

 

Beregning av kostgodtgjørelse skal også alltid utføres døgn for døgn. 

 

Eksempel: 

Arbeidstaker er på reise for arbeidsgiver med overnatting på hotell hvor frokost er inkludert i romprisen. Reisen varer fra mandag kl 05.00 til tirsdag kl 14.00, dvs 1 døgn + 9 timer. Frokosten spises på hotellet kl 07.00, i det påfølgende døgnet, før avreise til kunde.

 

Diett etter statens reiseregulativ:

Første døgn: 825 kroner minus 20 % for frokost, 165 kroner = 660 kroner

Påfølgende døgn (9 timer): 324 kroner

 

Trekkfritt:

Første døgn: 617 kroner minus 20 % for frokost, 123 kroner = 494 kroner

Påfølgende døgn (9 timer): 324 kroner

 

Trekkpliktig:

Første døgn: 660 kroner minus 494 kroner = 166 kroner

Påfølgende døgn: 0 kroner

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"