Mine områder
Hjelp

Vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven mv

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎23-03-2023 13:05 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Nye regler

Det ble i 2019 oppnevnt et eget utvalg (Fougner utvalget) som blant annet har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.Stortinget har nå vedtatt nye endringer i arbeidsmiljøloven mv på bakgrunn av Fougner utvalgets forslag. 

 

Bakgrunnen for endringene er at det er ønskelig å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Det er viktig at arbeidsmiljøloven forsterkes og fornyes for å møte utviklingen i arbeidslivet.

 

Hva endres?

  • Ny definisjon av begrepet “arbeidstaker”. Formålet er å gjøre det enklere å forstå hvem som omfattes av definisjonen. 
  • Det innføres en ny “premsumsjonsregel for når man anses som arbeidstaker. Utgangspunktet etter endringene trer i kraft er at en ansatt er å anse som “arbeidstaker”, med mindre arbeidsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det gjelder et oppdragsforhold. Virksomheter som benytter selvstendige oppdragstakere og oppdragsavtaler, bør gjennomgå rutiner for avtaleinngåelse og vilkårene for slike avtaler.
  • Selskap i konsern får plikt til å tilby “annet passende arbeid” og “fortrinnsrett til ny stilling” ved nedbemanning i andre deler av konsernet. Virksomheter som er en del av et konsern og planlegger omorganiseringer, nedbemanninger eller lignende, bør  oppdatere rutiner og planer i lys av nye plikter knyttet til informasjon, konsultasjon, fortrinnsrett ved ledig arbeid m.m. på tvers av konsernet.
  • Det er vedtatt endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, blant annet å senke dagens terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg fra 50 til 30 ansatte. I tillegg kan kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte, samt at virksomheter med minst fem ansatte skal ha verneombud.
  • Arbeidsgivers drøftingsplikter i kapittel 14 samles i én bestemmelse. I tillegg utvides drøftingsplikten til å omfatte bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanning i virksomheten.

 

Ikrafttreden 

De nye reglene trer ikraft 1.1.2024

 

Du kan lese mer om endringene i følgende dokumenter:

 

RegelPOD

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Hør Regelpod her eller der du pleier å høre podcast.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"