Mine områder
Hjelp

"Høydepunktene" fra revidert nasjonalbudsjett 2020

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎09-06-2021 14:38 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. Hovedregelen er at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Denne perioden er allerede midlertidig forlenget ut juni for arbeidsgivere som per 27. mars 2020 hadde 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt. 
  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober. 
  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift for termin 2 (mars/april) er allerede utsatt fra 15. mai til 15. august. Nytt i revidert budsjett er at Innbetaling av arbeidsgiveravgift for termin 3 (mai/juni) utsettes fra 15. juli til 15. oktober. 
  • Regjeringen foreslår at arbeidsgiveravgift for termin 3 ( mai og juni) reduseres med 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Videre foreslår regjeringen at arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (tiltakssonen og Svalbard) skal få et tilskudd på 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats.
  • Regjeringen foreslår at opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides til også å omfatte selskaper med inntil 25 ansatte og inntil 25 mill. kroner i balansesum/driftsinntekter. Regelen om at ordningen bare kan benyttes av personer ansatt etter 1. januar 2018, fjernes. Tiltaket innebærer statsstøtte og kan ikke settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"