Mine områder
Hjelp

Ansatte på reise, nye regler fra 2018

av Turi M Sorensen

De nye reglene for delvis og full beskatning av diett trådte i kraft 1.januar i år, og det innebærer en god del endringer for hva som beskattes og hvordan utregningene foregår.

Innføring av delvis beskatning av døgndiett fra 1. januar 2018 blir gjeldende for personer som:

  • Bor på hotell, pensjonat i Norge og utland, både pendlere og de som er på yrkesreise
  • Er på yrkesreise og som bor i leilighet, hybel, brakke o.l. med kokemulighet (kan tilberede og oppbevare mat); gjelder både i Norge og utlandet

Full beskatning av diett for pendlere som bor i:

  • Leilighet,hybel, brakke o.l. med kokemulighet.
    Gjelder både i Norge og i utlandet

Skattefri sats for døgndiett på hotell i Norge er kr. 569,- (med fradrag for måltid: 10% for frokost, 40% for lunsj og 50% for middag)

Overnatting på pensjonat eller annet sted uten kokemulighet er kr 159 både i Norge og utlandet

 

Arbeidstakere kan ikke få refundert utgifter til mat når de er ute på oppdrag, uten at det blir skattepliktig, så lenge de ikke har merkostnad.

 

Med disse nye reglene, må man altså regne ut hva og hvor mye som er skattefritt/skattepliktig, og også rapportere dette på forskjellge a-meldings koder.

 

Ved å delta på Temadag 2018, får du en nærmere innføring i lover og regler rundt diett og utregninger.
Vi ser også nærmere på hvordan dette beregnes i Visma.net Exspense, og på integrasjonen mellom Visma.net Exspense og Mamut One. 
I Expense regnes alt ut automatisk ved innlegging av reiseregninger, og integrasjonen mellom Expense og Mamut One gjør at du får overført alle reiser ferdig kalkulert direkte til Mamut Lønn.