Mine områder
Hjelp

Ny versjon av Mamut One versjon 22.0 er nå lansert

av Henrik Horn (Oppdatert ‎25-07-2018 16:15 ( )

Ny versjon av Mamut One er nå tilgjengelig og under finner du nyheter i en oppsummering. Du finner alltid lenke til siste versjon på høyre side her inne på Mamut One området.

 

Endringer i henhold til støtte av GDPR

Med hensyn til den nye personvernloven har vi gjort en rekke tiltak i Mamut slik at systemet er GDPR godkjent fra denne versjonen. En av endringene er brukeravtalen (Terms of Service) som nå vil måtte godkjennes på nytt. Les nøye igjennom denne ved oppstart av Mamut etter oppdatering. 

Vi har økt sikkerheten i Mamut, med blant annet støtte for egendefinert passord på lønnslipper, at ved backup gjennom datatools vil passordbeskyttelse stå som standard på, samt mulighet til å eksportere system- og klientlogger uten at man må benytte et bestemt verktøy for å lese de.

 

Les mer om GDPR i Mamut her

 

Feilrettinger og forbedringer teknisk/system

For å redusere tilfeller der kunder opplever at Mamut Virtual Printer ikke er korrekt registert ved oppstart vil Mamut nå kjøre en egen sjekk, og er den ikke registeret gjøre dette automatisk. Dette vil mange kunder oppleve som en forbedring og slippe problemer med Mamut Virtual Printer. 

Vi har også oppdatert formatet på alle Microsoft Office maler til 2007 formatet (.docx, .xlsx osv). Dette betyr at man vil få alle nye maler i 2007 formatet, og eksport til Excel funksjonen gir deg filen i .xlsx.

Det er også gjort forbedringer mot feil knyttet til at SQL serveren ikke kjøres.

 

Forbedringer A-melding og Lønn

Det er gjort et stort stykke arbeid tilknyttet feilrettinger og forbedringer på A-meldingen og Lønn som vil være til stor hjelp for de fleste som benytter Lønnsmodulen i Mamut. Listen er på fjorten punkter og den kan leses i endringsloggen. Hovedmomentene er mindre feil ved A-melding innsending, rapporter og skattekort.

 

Andre endringer 

Tidligere var det slik at dersom du ikke skulle benytte Mamut lengre ville man få en versjon som het Mamut Free, med kun et begrenset utvalg rapporter. Vi har nå gjort det slik at Mamut Free vil gi deg tilgang til alle rapporter tilgjengelig i systemet.

 

Autoinvoice i Mamut

En av de store nyhetene er Autoinvoice i Mamut. Fra denne versjonen vil du kunne bokføre de mottatte eFakturaene direkte inn i Mamut.

Løsningen er ikke tilgjengelig for alle kunder før over sommeren 2018. Mer informasjon vil sendes ut når alle kunder kan bruke denne. Ønsker du å ta den i bruk som en tidlig bruker, ta kontakt med support.

 

 

 

Bokføring Liste.pngbokføring mamut 1.png

 

 

 

Du finner den nye versjonen av Mamut One under nedlastninger på høyre side på dette området eller klikk her.

Endringslogg finner du her