Mine områder
Hjelp

Versjon 16.00.00 av Visma Contracting er nå tilgjengelig

av Hilde Engelstad Haakonsen (Oppdatert ‎12-10-2021 11:39 av Hilde Engelstad Haakonsen VISMA )

true.jpg

 

Versjon 16.00.00 av Visma Contracting er klar for nedlasting.

 

Før installasjon:
Les nøye gjennom dokumentene som ligger vedlagt i denne artikkelen samt under nedlastinger

«Contracting oppgradering til versjon 16.00» og

«Nyheter og forbedringer Visma Contracting 16.00»

«MVA-meldingen 2022 - Rutinebeskrivelse»

 

Slik får du tilgang til versjonen.

  1. Vær innlogget i Community
  2. Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community

Her beskrives det hva versjonen inneholder og forberedelser til installasjonen, selve
installasjonen, oppgraderingen og hva som må gjøres etterpå.

For bistand med oppgradering, send bestilling til contractingkonsulent@visma.com

 

Har dere Visma Contracting med integrasjon til VDC (Visma Document Center) 

MÅ ! dere også oppdatere VDC til versjon 16.01 (Seksten NULL EN) umiddelbart etter at Contracting er oppdatert til 16.00. I den rekkefølge (VC først så VDC)

 

Dagens Contracting må være 15.20.xx (hvis eldre versjon = oppdatere til 15.20.00 først)
Har man integrasjoner med andre produkter/SW må versjons avhengigheter avklares før man starter. Handyman, SpeedyCraft, Document Center, ERP-POS, SuperOffice osv. (info beskrevet i installasjonsveiledningen)

 

NB! Ikke oppdater til VDC 16.01 før dere har oppdatert Contracting til 16.00.x

 

Rapportering av MVA-meldingen.

(første rapportering er termin 1 2022, 10. april)

 

Rapporteringen foregår via en felles plattform som alle Visma sine økonomisystemer benytter og krever en lisens til Visma.net. For å kunne få tildelt lisensen må vi ha en hoved- /primærkontakt i vårt lisens system som skal godkjenne lisensen. Her ser vi at det er noe mangler i vår lisensbase, mangler totalt eller personen har sluttet hos dere. Dette må oppgraderes slik at dere får sendt inn Mva-meldingen slik myndighetene krever. Våre Visma Contracting konsulenter kan oppdatere dette. De bestilles via .

 

I tillegg må det installeres en rutine på deres server (Visma Cloud Gateway). 

 

Dette kan gjøres av deres IT-ansvarlig dersom vedkommende har nødvendig kunnskap og informasjon. Vi anbefaler at dere benytter en Visma Contracting konsulent. Konsulentene vil da gjøre dette samtidig som de installerer VC 16.00 og VDC 16.01.

 

De av dere som har startet med rutinen Autopay og Expense har allerede denne lisensen.  Dere andre må få dette installert før innsending av første mva-oppgave 2022.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"