Mine områder
Hjelp

Ny patch 15.10.2 for Visma Document Center

av Svein Holanger (Oppdatert ‎09-04-2021 08:52 av Svein Holanger VISMA )

Vi har nå laget en ny patch for Visma Document Center versjon 15.10. Den vil ha navnet 15.10.2 og er nå tilgjengelig her på Community for Visma-partnere.

 

Her er feilrettingene/forbedringene som er gjort i den patchen:

 • Gammel flyt som ble satt i versjon 11 eller eldre, kan nå vises grafisk på samme måte som i versjon 14 eller tidligere. Dette må aktiveres i en config-fil (se release notes).
 • Det er lagt til mulighet for å endre statusen på et dokument i “Nye dokumenter”-listen til “På vent” (status=1). Dokumentet med status “På vent” blir værende i “Nye dokumenter” og kan håndteres på samme måte som andre nye dokumenter. Hvis man bruker Visma Business og oppgaveoversikten der, så vil den ikke lenger telles som et nytt dokument i listen.
 • Oppdatert til nyeste versjon av PDF-viseren. Gjør at problemet med visning av enkelte PDF-dokumenter nå er løst.
 • Mulig å velge “lagre som” fra dokumentviseren. Dette gjør at du kan laste ned dokumentet lokalt på din maskin. Ikonet for dette ligger ved siden av Lagre-knappen i menyen.
 • Ny mulighet til å sende et dokument direkte til Arkiv. Har du mottatt et dokument som ikke skal bokføres og ikke godkjennes, så kan man velge å sende det rett til Arkiv. Det samme kan man fra Dokumenter som f.eks er godkjent, men som ikke skal bokføres.
 • Ved linjetokning vil verdien for kostnadsenheter som kommer fra hode på fakturaen, bli kopiert til alle linjer, hvis det ikke er tolket en egen verdi for dette på linjenivå. Disse verdiene vil på samme måte også bli kopiert til alle linjer dersom logikk fra ERP-systemet legger en verdi på en kostnadsenhet på første linje, f.eks knyttet til leverandøren.
 • Forbedret lesing av IBAN/BBAN-nummer (bankkontonummer) ved nedlastning i Peppol Bis 3. Tidligere kunne den i noen tilfeller velge IBAN-nummeret i stedet for bankkontonummeret.
 • Alltid gå til første side av PDFen når man blar i dokumentlisten. Tidligere gikk den til samme sidenummer som du var på i forrige dokument.
 • Vi har økt standardverdien på maksgrensen på et dokument fra 40 000 000 bytes til 70 000 000 bytes (ca 70 Mb). Ønsker man en annen maksgrense, kan det som tidligere endres i en config-fil.
 • Rettet feil ved åpning av AutoInvoice-konfigurasjons-vinduet. Her kunne man i spesifikke tilfeller få en feilmelding.
 • Når man legger til en ny bruker AutoInvoice-konfigurasjonen, må man nå bruke API-nøkkelen og ikke passordet.
 • Ved bruk av “godkjenn betaling” fra Approval, så ble en viktig nøkkel slettet fra Document Center hvis man redigerte konterings-tabellen etter at den er godkjent og før den er sendt til ERP. Hvis nøkkelen slettes må betalingen godkjennes på nytt i AutoPay. Dette er nå rettet, slik at nøkkelen beholdes og man slipper å godkjenne en ekstra gang i AutoPay i etterkant.
 • Ved endring av verdier på konteringslinjene på avviste dokumenter, for så å sende dem på flyt til Approval igjen, så ble tidligere endringene ikke tatt med til Approval. Dette er nå rettet og de endrede verdiene kommer med til Approval.

Kun for Visma Business

 • Mulighet for manuelt å endre valutakurs er fjernet. Document Center vil alltid bruker kursen fra Visma Business. 

Kun for Visma Global:

 • Mulighet for å oppdatere informasjonen om leverandøren fra Document Center. Dette virket ikke i 15.10.
7 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"