Mine områder
Hjelp

Visma Document Center versjon 16 er nå ute

av Svein Holanger (Oppdatert ‎07-03-2022 10:56 av Svein Holanger VISMA )

Her er nyhetene i den versjonen:

AutoApprove-avtaler

Denne funksjonaliteten gjør det mulig å automatisk godkjenne innkommende fakturaer. Tjenesten må aktiveres av administrator i Document Center. Deretter er det regnskapsførerne som kan opprette reglene for disse avtalene, og dermed blir ansvarlig for de automatiske godkjenningene.

Dette er ment for fakturaer som stort sett er like og man mottar flere ganger, f.eks husleie. Da vil fakturaene komme fra samme leverandør og være på samme beløp hver måned. Dette kan registreres som en avtale, slik at disse blir automatisk godkjent. Man definerer en avtale basert på leverandør (obligatorisk), referanse (valgfritt), beløp fra/til (valgfritt), frekvens (valgfritt) og varighet på avtalen.

Det er en innstilling som gjør at man kan velge å automatisk overføre automatisk godkjente fakturaer til økonomisystemet.

AutoInvoice Detect Service

AutoInvoice tilbyr noe de kaller Detect Service som sjekker faktura og leverandør for deg, og varsler hvis det er noe du bør kjenne til, blant annet varsling om svindelforsøk.

Det er tre typer kontroller som kan brukes i Document Center ved AutoInvoice-import:

  • Orgnummer-/konkursstatus sjekk – Kontrollerer fakturaavsenderen mot det nasjonale selskapsregisteret for å se om firmaets orgnummer er registrert og aktiv. Kontrollen returnerer også informasjon om eventuell konkursbehandling for bedriften. Denne kontrollen er nå tilgjengelig for Finland og Norge.
  • Advarsel-liste – Kontrollerer avsenderen av fakturaen mot en liste over mistenkelige/falske bedrifter.
  • MVA – Hvis fakturaen innehar merverdiavgift, kontrolleres det at avsenderen av fakturaen er MVA-registrert (dette fantes også i tidligere versjoner av Document Center, men nå i en ny versjon).

Tjenestene aktiveres i System/Visma AutoInvoice/Rediger eller Legg til kobling.

Her kan du også velge om advarsler fra tjenesten skal stoppe AutoFlow. 

Les mer om tjenesten her: https://documentation.autoinvoice.visma.com/detect/guide/ 

 

Nye ikoner og layout i hovedvinduet og i noen små vinduer

Håper dere liker de nye ikonene 🙂 

Filtreringsvinduet har også endret design

 

Identifiserer OCR-språk

Ved OCR-tolkning vil systemet tolke på det språket som er valgt som OCR-språk. Men fra nå av vil den også forsøke andre språk, hvis OCR-tolkningen ikke gir forventet resultat. Den vil altså først prøve på valgt språk. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, vil den prøve å identifisere språket, og prøve tolkning på det språket. Hvis det heller ikke er tilfredsstillende, vil den til slutt prøve alle språk vi støtter, og velge den med best treff.

OCR-maske på flersidig dokument

Nå er det mulig å plassere maske for OCR-tolkning av data også for andre sider enn førstesiden i et PDF-dokument. Bla til riktig side før du trykker på maske.

 

Endre forfallsdato fra Approval

Nå er det mulig å tillate godkjenneren i Approval og endre forfallsdato. Det har vært flere som ønsker å gjøre dette, for på den måten å styre hvilken dato fakturaen skal betales på. Denne muligheten kan skrus på per firma under System/Visma.net Approval/

 

Andre nyheter/forbedringer

  • Leverandørnummer legges til feltet Leverandørnr på alle linjer ved linjetolkning
  • Eksternarkiv viser nå også MVA-kode
  • Ny menyplass til AutoFlow og AutoApprove, de er nå flyttet til Verktøy
  • Oppfølging AutoInvoice laster nå også ned manglende vedlegg

Servicekonsoll for alle servicer

Nå kan man åpne Servicekonsoll og se status for alle de 5 servicene som kjøres på server.

64 bits versjon

Visma Document Center leveres nå i 64 bits versjon. For å bruke denne versjonen, må du også bruke 64-bits på ditt økonomisystem.

Visma Business

Visma Business har en pilotversjon med 64-bits. Avklar med din Visma-partner om dette er noe der kan gå inn i. Visma Business 64-bits støtter per i dag ikke BIG.

Visma Global

Visma Global støtter 64-bits. Mange velger å kjøre 64-bits på server og 32-bits på arbeidsstasjon. Da må man gjøre tilsvarende med Document Center. 

Visma Contracting

Støtter ikke 64-bits

 

Nyheter for de som bruker Visma Business

Bokføringsregler i Visma Business

Nå er det mulig å lage bokføringsregler i Business. Fra Document Center kan man aktivere at disse reglene skal kjøres ved mottak av fakturaer. 

Denne tjenesten aktiveres av administrator i Verktøy/Systeminnstillinger/Generelt/Firmainnstillinger. Huk av for “Foreslå bokføring fra regler”. 

Når denne innstillingen er på, vil alle dokumenter som importeres og tolkes automatisk, kjøre denne behandlingen og få forslag til bokføring hvis kriteriene for bokføringsbehandling oppfylles. Reglene sjekkes på hver konteringslinje bortsett fra leverandørlinjen (den første linjen). Hvis man ikke får tolket linjer (enten fordi linjetolkning ikke er skrudd på, eller at man har OCR-tolket en PDF), så kan man velge å legge kostnadsføring på en egen linje. På den måten kan bokføringsreglene også kjøres på en tolket PDF. Dette aktiveres ved å skru på “Splitt kostnad og leverandør på hver sin linje” under Verktøy/Systeminnstillinger/Firmainnstillinger.

Betingelsene for at bokføringen skal slå til legges i Business-tabellen Regnskap/Faste opplysinger/Bokføringsregel-kriterie. Selve bokføringen finner du i tabellen Regnskap/Faste opplysinger/Bokføringsregel-handling. 

Bokføringsreglene kjøres ikke på kreditnotaer.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"