Mine områder
Hjelp

Ny patch 15.10.4 for Visma Document Center

av Svein Holanger (Oppdatert ‎02-07-2021 15:21 av Svein Holanger VISMA )

Vi har nå laget en ny patch for Visma Document Center versjon 15.10. Den vil ha navnet 15.10.4 og er nå tilgjengelig her på Community. Denne versjonen leveres sammen med Visma Business 15.10.2.

 

Her er feilrettingene/forbedringene som er gjort i denne patchen:

  • Oppdatert PDF-leser slik at den nå blant annet støtter å vise kommentarer som er lagt inn på PDF’en.
  • Ny innstilling: Alltid bruk bankkontonummeret fra ERP-systemet. Da vil den aldri bruke verdien som er tolket fra fakturaen. Innstillingen som lå der fra før «Bruk alltid ERP-verdi ved manglende samsvar mellom bankkontoer» (kom i 15.01), er flyttet til Tolkningsresultat-vinduet. (NB! Denne endringen er ikke med i versjon 16.00, men vil være der fra versjon 16.01)
  • Forbedring for svenske firmaer: Forbedret valg av bankkontonummer fra PEPPOL BIS 3 formatet. Nå velger den bankkontonummer ut fra denne prioriteringen: BANKGIRO, PLUSGIRO, BBAN, LOCAL, IBAN. Verdiene hentes fra FinancialInstitutionBranch/ID.
  • Forbedring i tolkning av KID for danske fakturaer
  • + Noen små feilrettinger (se releas notes)
2 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous (Oppdatert ‎02-11-2021 09:08 ( )

Hei, DNB Bank ASA sender faktura med IBAN i PayeeFinancialAccount\cbc:ID , dette blir hos oss tolket som bankkonto. Prefiks NOXX foran kontonummeret gjør at det ikke stemmer overens med ERP. Vil patchen løse dette problemet?

av Svein Holanger

Hei. Hvis DNB sender både BBAN (bankkontonummer) og IBAN i XML-filen, så vil den i versjon 15.10.2 kunne velge feil, altså IBAN, mens den i 15.10.4 skal velge korrekt BBAN. (Dette gjelder når man velger Peppol BIS 3 som nedlastingsformat i Document Center)

F.eks slik:

  <cac:PaymentMeans>

    <cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode>

    <cbc:PaymentID>3328910007733</cbc:PaymentID>

    <cac:PayeeFinancialAccount>

      <cbc:ID>61421083605</cbc:ID>

    </cac:PayeeFinancialAccount>

  </cac:PaymentMeans>

  <cac:PaymentMeans>

    <cbc:PaymentMeansCode>31</cbc:PaymentMeansCode>

    <cbc:PaymentID>3328910007733</cbc:PaymentID>

    <cac:PayeeFinancialAccount>

      <cbc:ID>NO3261421083605</cbc:ID>

      <cac:FinancialInstitutionBranch>

        <cbc:ID>NDEANOKK</cbc:ID>

      </cac:FinancialInstitutionBranch>

    </cac:PayeeFinancialAccount>

  </cac:PaymentMeans>

 

Her skal 15.10.4 velge 61421083605.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"