avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎03-08-2017 09:52 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett til del av stilling, og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

 

De foreslåtte endringene vil gi:

  • deltidsansatte fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, dersom det ikke vil innebære noen vesentlig ulempe for virksomheten og arbeidstaker er kvalifisert for stillingen
  • Tvisteløsningsnemnda sine avgjørelser rettskraftig
  • klargjøring av søksmålsfristen for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.

Deltidsansatte har allerede i dag en fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens regler, men bakgrunnen for forslaget om lovendringer, er en Høyesterettsdom fra 2016. Høyesterett kom i denne dommen frem til at bestemmelsen om fortrinnsrett i arbeidsmiljøloven ikke åpner for at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til kun en del av en utlyst stilling. Denne dommen avviker dermed fra en langvarig praksis i Tvisteløsningsnemda om at deltidsansatte etter omstendighetene kan ha fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling. Regjeringen ønsker nå å endre loven, slik at denne dommen ikke skal bli retningsgivende.

 

I samme dom uttalte Høyesterett at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser ikke har rettskraft. Dette er også noe som ønskes endret med dette lovforslaget.

 

Høringsfristen er 31.10.2017.

 

Les mer om de foreslåtte endringene.

 

Lær mer om aktuelle lovendringer innen lønn og personal

På vårt Lønnsforum Høst 2017 gir vi deg en oppdatering om regelendringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på det kommende årsskiftet.

 

Vi ser nærmere på blant annet nye regler for tilbakebetaling av forskuddstrekk, nye regler om arbeidstid og de nye reglene om varsling. Du får også et innblikk i ny personvernlov som innføres fra 2018, nytt om diett, innsending av inntektsopplysningsskjema digitalt til NAV, ny digital sykmelding og sykefraværsoppfølging. Vi ser også på aktuelle nyheter i Statsbudsjettet for 2018.