Mine områder
Hjelp

eFaktura 1.0 saneres 1/12 – 2021

av Ramon H. Iversen (Oppdatert ‎09-11-2021 10:07 av Kristina Talleraas VISMA )

Det har over en lengre periode vært mulig å sende faktura til privatkunder (B2C) både med eFaktura 1.0 og eFaktura 2.0. AutoInvoice har støttet begge versjonene.

 

Først litt forklaring på hva som er forskjellen mellom disse to variantene.

 

eFaktura 1.0/JTTB:

 • Med eFaktura 1.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker aktivt melder seg på per fakturautsteder i nettbanken. Denne løsningen er også kalt JTTB (Ja takk til begrenset).
 • AutoInvoice har i tillegg sendt forespørsel pr. sms eller e-post der mottaker blir oppfordret til å motta efaktura i sin nettbank, og følgelig bli registrert i JTTB-registeret.
 • Du finner JTTB-registeret under menyvalget “Nettbank sending Norge” i AutoInvoice.

eFaktura 2.0/JTTA:

 • Med eFaktura 2.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker gjør en generell aksept av eFaktura i nettbanken. Denne løsningen er også kalt JTTA (Ja takk til Alle).
 • Fakturamottakeren blir da tilgjengelig i et register som AutoInvoice bruker for å hente e-fakturaadresse.
 • Hvis kunden ikke ønsker eFaktura fra enkelte utstedere finnes mulighet for reservasjon i de ulike nettbankene.
 • AutoInvoice har vært integrert mot JTTA siden det ble lansert.

eFaktura1 avsluttes-1.png

 eFaktura 1.0 blir avviklet
1. desember 2021 er det bestemt at eFaktura 1.0 avvikles. Dette betyr at det ikke vil være mulig å opprette nye unike avtaler mellom utsteder og forbruker (efaktura referanse), i stedet vil vi slå opp mot Ja-takk-til-alle (JTTA) og hente forbrukerens eFaktura-adresse. Eksisterende eFaktura-referanser vil avvikles fra 15.05.2022, så dersom kunde ikke er registrert med JTTA innen denne dato, vil ikke faktura bli mottatt i nettbank. AutoInvoice er godt forberedt på dette og har allerede brukt JTTA en stund.


Les mer om dette her: https://www.efaktura.no/Bedrift/eFaktura-1-0saneres-1-12-2021/ 

 

Hva betyr dette?

 • Dette betyr at AutoInvoice slutter å sende ut e-post og sms-forespørsler til privatkunder senest 1. desember 2021 der mottaker blir oppfordret til å motta efaktura i sin nettbank.
 • JTTB-registeret vil bli slettet 15.05.2022, og det vil da ikke lenger fungere å bruke efaktura referanse ved sending av faktura til privatkunder. Dersom kunder ikke er registrert i JTTA, vil faktura gå på e-post eller print fra 15.05.2022.

eFaktura1 avsluttes-2.png

 Hva må AutoInvoice og våre brukere gjøre?

 • Viktig at brukere av AutoInvoice til enhver tid sørger for å oppdatere kundeinformasjonen sin med nødvendig nøkkelinformasjon. For å få flest treff i JTTA er man avhengig av å få mest mulig data fra utstedere, spesielt telefonnumre, da dette er en nøkkel som i de fleste tilfeller gir et treff. Følgende data sjekkes mot JTTA-registeret: Navn, adresse, e-post og telefonnummer.
 • Bruke tiden mellom 1.12.2021 til 15.05.2022 til å informere kunder med JTTB om endringen, og oppfordre til å registrere seg i JTTA.
2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"