Mine områder
Hjelp

Status på løsning for å unngå ettergodkjenning i nettbank

av Ramon H. Iversen (Oppdatert ‎24-06-2020 14:04 av Ramon H. Iversen VISMA )

Viser til vår artikkel før jul om bankenes innføring av ettergodkjenning i nettbank med henvisning til hvitvaskingsloven. Les artikkel her.

 

Vi har siden desember jobbet iherdig mot bankene og spesielt mot DNB med å finne en løsning som ivaretar bankens tolking av hvitvaskingsloven og som samtidig ikke øker kostnadsbildet for sluttbruker og heller ikke reduserer effektivitetsgevinsten i betalingsløsningene.

 

Det er derfor en stor glede å kunne fortelle at vi sammen med DNB har kommet fram til en løsning og framdrift som kort kan oppsummeres slik:

 

  • Vi innfører obligatorisk bruk av BankID ved identifisering av Visma.net-brukeren for brukere av Visma.net AutoPay. Tilsvarende reidentifisering må også gjøres ved gitte tidsintervall som f.eks. hver 6. måned. Identifisering og bruk av BankID har en kostnad pr. identifisering. Det er ennå ikke besluttet om kostnad skal belastes bruker, men den vil uansett bli veldig marginal.
  • Innføring av obligatorisk bruk av totrinnskontroll ved godkjenning av betalinger i Visma.net AutoPay.
  • Visma.net AutoPay får tilgang til fullmaktsregisteret hos DNB og kan derved sjekke om bruker har trekkrettigheter til å belaste angitt konto allerede før betalingsoppdrag sendes.
  • Identifikasjon av betalingsgodkjenner(e) følger med betalingsoppdraget som sendes til bank, og vil bli brukt av DNB for identifiseringskontroll før belastning utføres.
  • Som en konsekvens av DNB sin beslutning om sikker identifisering av alle betalingsgodkjennere i Visma.net AutoPay, må alle betalingsgodkjennere også være registrert med trekkrettighet i nettbanken. Det betyr mer administrasjon i nettbank enn tidligere.
    • Ettersom alle betalingsgodkjennere i Visma.net AutoPay nå også må være betalingsgodkjennere i nettbank, innfører DNB en rollestyrt tilgang slik at brukere kan settes opp til kun å utføre betalinger via Visma.net AutoPay. 
    • Vi anbefaler derfor at alle som ikke trenger tilgang til å utbetale direkte fra nettbank, kun blir satt opp med ny rollestyrt tilgang.
 
Framdriftsplan Regnskapsgodkjente betalinger.png

 (Bildet over viser et utdrag av DNB’s framdriftsplan for prosjektet og som er akseptert av Visma.)

 

Når den nye løsningen er på plass i løpet av sommeren 2020, kan du igjen begynne å etablere nye avtaler mot DNB uten å ettergodkjenne i nettbank.  Det vil i tillegg bli tilrettelagt for flytting til ny løsning og alle kunder må være over på ny løsning i god tid før 1. desember 2020.

 

Vi understreker at ovennevnte løsning og tidsplan gjelder Visma.net AutoPay. Det betyr at alle tidligere AutoPay3-avtaler og alle eksisterende Visma.net AutoPay-avtaler må flyttes over til ny løsning i Visma.net AutoPay for å unngå ettergodkjenning i nettbank etter 1. desember 2020. Vi oppfordrer alle til å begynne  flytting så tidlig som mulig, for å bli ferdig i god tid før fristen.

 

Med unntak av Sparebank1, som også har innført ettergodkjenning i nettbank, så ser det inntil videre ut til å være “business as usual” hos de andre bankene.

 

Vi er for øvrig i løpende dialog med Sparebank1, men har foreløpig ingen løsning for å unngå ettergodkjenning i nettbank.

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"