avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Status på løsning for å unngå ettergodkjenning i nettbank

av Ramon H. Iversen (Oppdatert ‎24-06-2020 14:04 av Ramon H. Iversen VISMA )

Viser til vår artikkel før jul om bankenes innføring av ettergodkjenning i nettbank med henvisning til hvitvaskingsloven. Les artikkel her.

 

Vi har siden desember jobbet iherdig mot bankene og spesielt mot DNB med å finne en løsning som ivaretar bankens tolking av hvitvaskingsloven og som samtidig ikke øker kostnadsbildet for sluttbruker og heller ikke reduserer effektivitetsgevinsten i betalingsløsningene.

 

Det er derfor en stor glede å kunne fortelle at vi sammen med DNB har kommet fram til en løsning og framdrift som kort kan oppsummeres slik:

 

  • Vi innfører obligatorisk bruk av BankID ved identifisering av Visma.net-brukeren for brukere av Visma.net AutoPay. Tilsvarende reidentifisering må også gjøres ved gitte tidsintervall som f.eks. hver 6. måned. Identifisering og bruk av BankID har en kostnad pr. identifisering. Det er ennå ikke besluttet om kostnad skal belastes bruker, men den vil uansett bli veldig marginal.
  • Innføring av obligatorisk bruk av totrinnskontroll ved godkjenning av betalinger i Visma.net AutoPay.
  • Visma.net AutoPay får tilgang til fullmaktsregisteret hos DNB og kan derved sjekke om bruker har trekkrettigheter til å belaste angitt konto allerede før betalingsoppdrag sendes.
  • Identifikasjon av betalingsgodkjenner(e) følger med betalingsoppdraget som sendes til bank, og vil bli brukt av DNB for identifiseringskontroll før belastning utføres.
  • Som en konsekvens av DNB sin beslutning om sikker identifisering av alle betalingsgodkjennere i Visma.net AutoPay, må alle betalingsgodkjennere også være registrert med trekkrettighet i nettbanken. Det betyr mer administrasjon i nettbank enn tidligere.
    • Ettersom alle betalingsgodkjennere i Visma.net AutoPay nå også må være betalingsgodkjennere i nettbank, innfører DNB en rollestyrt tilgang slik at brukere kan settes opp til kun å utføre betalinger via Visma.net AutoPay. 
    • Vi anbefaler derfor at alle som ikke trenger tilgang til å utbetale direkte fra nettbank, kun blir satt opp med ny rollestyrt tilgang.
 
Framdriftsplan Regnskapsgodkjente betalinger.png

 (Bildet over viser et utdrag av DNB’s framdriftsplan for prosjektet og som er akseptert av Visma.)

 

Når den nye løsningen er på plass i løpet av sommeren 2020, kan du igjen begynne å etablere nye avtaler mot DNB uten å ettergodkjenne i nettbank.  Det vil i tillegg bli tilrettelagt for flytting til ny løsning og alle kunder må være over på ny løsning i god tid før 1. desember 2020.

 

Vi understreker at ovennevnte løsning og tidsplan gjelder Visma.net AutoPay. Det betyr at alle tidligere AutoPay3-avtaler og alle eksisterende Visma.net AutoPay-avtaler må flyttes over til ny løsning i Visma.net AutoPay for å unngå ettergodkjenning i nettbank etter 1. desember 2020. Vi oppfordrer alle til å begynne  flytting så tidlig som mulig, for å bli ferdig i god tid før fristen.

 

Med unntak av Sparebank1, som også har innført ettergodkjenning i nettbank, så ser det inntil videre ut til å være “business as usual” hos de andre bankene.

 

Vi er for øvrig i løpende dialog med Sparebank1, men har foreløpig ingen løsning for å unngå ettergodkjenning i nettbank.

4 Kommentarer
av Oddbjørn Mangrud

Bra at det nærmer seg løsning på dette. 

Kan dere sjekke med DNB om følgende:

Når bedriftsnettbankavtalen foreligger på konsernavtale, eks. under Regnskapskontoret. Pr. nå er det ikke aktuelt å legge til eksterne brukere i denne avtalen grunnet at kunden får tilgang til for mye.

Hvis vi nå legger til en ekstern bruker og gir de kun den nye rettigheten "Godkj Autopay". Vil det medføre at kunden for logget på nettbanken, eller vil den kun gi rettighet fra Autopay men får ikke logget på nettbaken? 

Grunnen til at jeg spør er avgjørende om vi må avvikle fellesavtaler mot DNB, der hvor kunden skal og godkjenne utbetalinger i Visma.net Autopay

Og neste spørsmål da er, hvilken rettighet må bruker ha i DNB for å kunne stoppe/starte/slette en betaling i forfallsregisteret i DNB? 

 

av Ramon H. Iversen

Slik løsningen er skissert, så er svaret på ditt første spørsmål at brukeren kun kan godkjenne betaling via AutoPay ved å koble brukeren til den nye rettigheten.

 

Når det gjelder spørsmålet om hvilken tilgang som kreves i DNB å kunne utføre behandling på betalinger direkte i nettbank, så vil det være samme rettighet som dere gir i dag.

Mads Toftebakk1
PARTNER
av Mads Toftebakk1 (Oppdatert ‎16-03-2020 08:46 av Mads Toftebakk1 PARTNER )

Vi opplever nå at det er kun(?) EIKA banker som ikke krever ettergodkjenning i nettbank(naturlig nok siden de ikke har den tjenesten å tilby)

 

Det er veldig fint at det kommer en løsning med DNB men det hadde også vært fint med en statusoppdatering vedr andre norske banker. Sitter de på gjerdet, eller jobber de med egne løsninger, eller er de med i loopen her bare at det ikke kommer så godt frem?

 

Hva er resultatet etter den kontakten dere har hatt med Sparebank 1?

 

av Ramon H. Iversen

Vi vet ikke mer pr. i dag når det gjelder de andre bankene, men vi jobber videre for fullt med løsningen mot DNB og er klare for å starte tilsvarende imlementering mot de andre bankene straks de er klare.

 

Vi jobber for at alle banker nå skal samles rundt den nye løsningen som vi har definert og er i ferdig med  å implementere. Dette er viktig både for bankene, næringslivet og alle som leverer betalingsformidlingsløsninger.