Mine områder
Hjelp

Hva er nytt i Visma.net ERP versjon 8.76, publiseres natt til søndag 12. desember 2021

av Markus Wang (Oppdatert ‎15-12-2021 12:01 av Markus Wang VISMA )

hva er nytt.pngOppdateringen gjøres natt til søndag 12. desember. Visma.net ERP vil være utilgjengelig fra kl 00:00 til ca kl 05:00. Vi beklager ulempene dette medfører. 

 

Alle norske selskap vil bli oppgradert med nytt avgiftsoppsett og støtte for innsending av mva-melding 2022. Du kan arbeide som normalt i systemet etter oppdateringen, men enkelte kunder med egendefinert oppsett må gjøre endringer før 01.01.2022. Firma opprettet etter versjon 8.72 har allerede det nye avgiftsoppsettet. 

 

Fredag 10. desember holdt vi webinar hvor vi gikk igjennom hva som er nytt og hva du må være oppmerksom på i forbindelse med årsskiftet. Vi anbefaler alle våre kunder og se på opptak av webinaret som finnes her.

Følgende er påvirket av denne oppdateringen:

Avgifter (TX2050PL)
Nye avgiftsnummer er lagt til og alle gamle nummer har fått termineringsdato 31.12.2021, med unntak av 0F og 6F som termineres ved oppgradering og inkluderes i avgiftsnummer 0 og 6.

 

Tidligere refererte avgiftsnummeret til posten på mva-meldingen. Nå refererer avgiftsnummeret til SAF-T mva-koden, som det skal rapporteres på fra 2022. Enkelte avgiftsnummer har vært brukt tidligere, de det gjelder er derfor opprettet med suffix "N". 

Avgiftskoder (TX2055PL)
Gamle avgiftskoder forblir uendret, men kobles til nye avgiftsnummer. Vi har lagt til nye koder for mva-spesifikasjon herunder tap på krav, uttak og justering.

Avgiftssoner (TX2060PL)
Ingen endring i avgiftssoner.

Rapportlinjer
Alle gamle rapportlinjer er oppdatert med «Til avgiftsperiode = 06-2021» og «Til avgiftsperiode = 12-2021» for kunder med månedlig rapporteringer. Ny rapporteringslinjer er lagt til for hver SAF-T mva-kode.

Rapporteringsgrupper
Nye rapporteringsgrupper er lagt til og samtlige starter med SAF-T mva-koden de rapporter til.

 

Behandle avgiftsrapport (TX502000)
I skjermbildet "Behandle avgiftsrapport" er det lagt til en ny knapp for validering av mva-meldingen før innsending til Skatteetaten. Knappen vil kun være synlig derfor du rapporterer for en periode fra 2022 og den er aktiv når statusen er "Behandlet" eller "Lukket". Tilbakemelding fra valideringen vises i hodet for generelle feilmeldinger og på linjene for spesifikke feilmeldinger. 

 

Følgende må du være oppmerksom på:

Avgiftsfrie firma
Ved oppgradering gjør vi en kontroll for å se om et firma er avgiftsfritt. Vi sjekker om følgende avgiftsnummer har avgiftssats 0,00 %:
Avgiftsnummer 01, 02, 03 fra før 2016 og avgiftsnummer 3, 4, 5, 9, 14 fra 2017.

 

Dersom et eller flere av avgiftsnumrene har en avgiftssats vil firmaet regnes som avgiftspliktig og få lagt inn satser som gjelder fra 01.01.2022. Disse må eventuelt nulles ut, dette vil bli gjennomgått på webinar og dokumentert nærmere.


Firma med gamle avgiftssoner
Firma som var en del av oppdateringen i forbindelse med endringene av mva-meldingen i 2017, som fortsatt benytter gamle avgiftssoner vil ikke få oppdatert disse. Tilsvarende gjelder dersom du har egendefinerte avgiftssoner.

 

Vi anbefaler å endre avgiftssone på kunder og leverandører for de firma det gjelder. Dette vil bli gjennomgått på webinar og dokumentert nærmere.


Avgiftssoner for kunder:
01 Avgiftspliktig -> 04 Salg innenlands, avgiftspliktig
02 Avgiftsfri -> 05 Salg innenlands, avgiftsfritt
03 -> 03 Salg til utlandet, avgiftsfritt (ingen endring)


Avgiftssoner for leverandører:
01 Avgiftspliktig -> 10 Kjøp innenlands, avgiftspliktig
02 Avgiftsfri -> 11 Kjøp innenland, avgiftsfritt eller 12 Kjøp innenland, avgiftsfritt
01R Avgiftpliktig kjøp tjenester utland -> 13 Kjøp av tjenester fra utlandet, avgiftspliktig

 

Firma med egendefinerte avgiftskoder eller avgiftsnummer

Firma med egendefinerte avgiftskoder eller avgiftsnummer vil ikke få oppdatert disse. Typiske tilfeller hvor dette er gjort, er ved bruk av forholdsmessig fradrag. En oversikt over standard avgiftskoder og avgiftsnummer kan lastes ned nederst på siden.

 

Egendefinerte avgiftskoder og avgiftsnummer må oppdateres manuelt. Dette vil bli gjennomgått på webinar og dokumentert nærmere.

 

Firma med avgiftsnummer i konflikt
Hvis du har opprettet egendefinerte avgiftsnummer som er i konflikt med de nye avgiftsnumrene, vil det nye avgiftsnummeret få suffix «I».

 

For eksempel, hvis du har avgiftsnummer «20» vil den nye koden være «20I».

 

Firma med beregning av mva per periode
Dersom du har aktivert "Bruk regnskapsperiodens sluttdato som avgiftsperiode, ikke bilagsdato" på avgiftsleverandøren, så vil dette ikke ha virkning på overgangen mellom 2021 og 2022. Det er datoen på dokumentet som vil være avgjørende for hvilke avgiftsnummer som hentes. 


Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S)
Innstillinger for AutoInvoice må oppdateres med riktige avgiftsnummer før du starter å behandle inngående faktura for 2022 i Fakturainnboks (AP50604S).


Dette vil bli gjennomgått på webinar og dokumentert nærmere.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"