peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Passeli+ Lite käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . Passeli Yritys-asiakkaat voivat lähettää pyynnön laskutustietojen muutoksesta laskutuksen sähköpostiin, osoitteeseen   laskutus@passeli.com Käsittelyn nopeuttamiseksi laitathan mukaan y-tunnuksesi sekä verkkolaskuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jonne laskut voidaan lähettää.  Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
14-11-2019 10:49 (Päivitetty 14-11-2019)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 346 Näytöt
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuri tästä   Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna.  Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot.    Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään hekilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa(esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 10:24 (Päivitetty 23-05-2018)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 516 Näytöt
 MITÄ HENKILÖTIETOJA PASSELI+ LITE OHJELMA SISÄLTÄÄ? Asiakaskortisto, sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot, asiakaskortti voi pitää sisällään henkilön tietoja. Lasku sisältää asiakkaan nimen ja yhteystiedot. Suoritukset, sisältää asiakkaan nimen. Tulosteet, sisältää asiakkaan nimen ja mahdollisesti yhteystiedot. Raportit, sisältää asiakkaan nimen.   Kysymykseen, mitä ja millaisia tietoja minusta on teidän järjestelmästänne, voi kysyjälle kertoa kohtien 1. - 5. mukaiset asiat, riippuen missä roolissa tietoja ohjelmaan on henkilöstä tallennettu. Mikäli kysyjä haluaa nähdä tiedot, on mahdollista asiakaskortistosta ja henkilökortistosta tulostaa asiakkaasta ja henkilöstä tuloste. Varsinaisista tapahtumista kuten laskuista voi tietoja tulostaa näytettäväksi.   Henkilötietojen anonymisoimiseksi ja poistamiseksi on sopimusasiakkaalla mahdollista käyttää Passeli Henkilötietoapuri ohjelmaa. Ohjelmalla on anonymisoitavissa laskujen ja laskusuoritusten tietoja. Tietojen anonymisoinnin tai poiston jälkeen asiakkaan tai henkilön kortti on vielä ohjelmassa, kortit tulee poistaa käyttäjän toimesta manuaalisesti.   Anonymisoinnin jälkeen anonymisoiduilla tiedoilla teksti Anon pp.kk.vvvv, päiväys on anonymisoinnin suoritus päiväys ja yhteystiedot ovat tyhjät.   Anonymisointi kohdistuu asiakkaan laskujen ja suorituksien tapahtumiin joiden päiväyksestä on kulunut vähintään kuusi vuotta (Arvonlisäverolaki).    Tapahtumien asiakastiedoista anonymisoidaan asiakasid ja -numero nimi, nimi2, osoite, postinumero, -toimipaika, maa, maakoodi, kieli, puhelin ja sähköposti, molemmista laskutus sekä toimitusasiakas tiedoista.   Asiakaskortin tiedot käyttäjä anonymisoi itse, tai poistaa ko. asiakkaan asiakaskortin.   Laskuilla on lain määräämä säilytysvelvollisuus. (Arvonlisäverolaki)
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 10:24 (Päivitetty 09-05-2018)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 538 Näytöt
Passelin varmistuspalvelu (Pilvivarmistus)   Passelin Pilvi Varmuuskopiot tallennetaan Eu alueelle (Irlanti). Tallennusalustan palveluntarjoajana toimii Microsoft (Azure). Kaikki liikenne pilvipalvelun ja Passelin välillä tapahtuu https protokollan mukaisesti salattuna.  Asiakas voi itse lisätä tietoturvaa entisestään, jos määrittää Passelin varmuuskopiot salasanalla suojatuksi.
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 10:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 548 Näytöt
MITÄ MINUN TULEE TIETÄÄ HENKILÖ-/ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYKSESTÄ?   EU:n tietosuojalain uudistuksen mukainen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus määrää säännökset rekisteröityjen oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on taata korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa viranomaisten kesken. Tietosuoja-asetusta on tarkoitus  täydentää ja täsmentää kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan 25.5.2018.   Tiedoilla on myös säilytysvelvollisuus, kuten palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten säilytysvelvollisuus, palkkakirjanpito on säilytettävä tilikauden päättymisestä kymmenen vuotta.   Mikäli ohjelma sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjän on huolehdittava tietosuoja-asetuksien mukaisten tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta, henkilötietojen käsittelyjen kaikissa vaiheissa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oikaista virheelliset tiedot ja poistettava tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot. Henkilötietojen oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisen jälkeen on viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa ryhdyttävä niiden korjauksiin tai poistamiseen.   Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on   käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.   Yrityksessä on hyvä tehdä kartoitus henkilötietojen nykytilasta. Lisäksi kannattaa laatia suunnitelmat ja käytännöt henkilötietojen keräämisestä, päivittämisestä, säilyttämisestä ja poistamisesta. Yrityksen on voitava osoittaa noudattavansa rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolain mukaisesti. Yrityksen on varmistettava se, että henkilötietoja kysyvä taho on oikeutettu kysymään ja saamaan pyytämänsä tiedot, samoin on tietojen poistopyynnön suhteen. Yrityksessä on hyvä olla henkilö joka tuntee henkilötietolain vaatimukset henkilötietojen käsittelyn osalta ja vastaa niistä.
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 10:23
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 502 Näytöt
Yrityksen yhteystietojen syöttö ohjelmaan Valitse ohjelman ylävalikosta Perustiedot Valitse Yrityksen yhteystiedot Täydennä Yhteystiedot-välilehden tiedot Siirry Muut tiedot -välilehdelle Syötä yrityksen Y-tunnus ja kotipaikka (Huom! Jos teet verkkolaskuja, täytä myös Alv-tunnus ja Finvoice-tunnistekentät). Siirry Pankkitilit-välilehdelle Paina välilehden vasemman yläkulman Uusi pankkitili -nappia Syötä tilitiedot uuteen avautuvaan ikkunaan Jo tallennettuja pankkitilitietoja pääsee muokkaamaan Pankkitilit-välilehden vasemman yläkulman keskimmäistä nappia painaen. OK-napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:25 (Päivitetty 22-12-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 438 Näytöt
Laskulle voidaan valita useita nimikkeitä samalla hakukerralla painamalla Ctrl-näppäintä valintojen ajan Avaa nimikehaku (Saate-kentän alapuolella oleva Suurennuslasi-kuvake) Valitse nimike hakuikkunasta hiirellä valiten Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK-painiketta Kaikki valitut nimikkeet tulevat kerralla laskun riviosalle
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:32
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 412 Näytöt
Jos lasku on Suoritettu-tilassa, vaikka suoritusta ei sille vielä ole kirjattu, on syytä tarkistaa laskulla käytetyn maksuehdon nettopäivämääritys Avaa ohjelman ylävalikosta Perustiedot ja valitse Maksuehdot Tarkista maksuehtojen Nettopäivät-sarakkeen tiedot Sarakkeen tulee olla tyhjä ainoastaan Käteismaksuehdossa. Täydennä ja korjaa tiedot ja tallenna muutokset OK-napilla ikkuna sulkien Valitse Laskuhaku-kuvake, etsi ja ota esille korjattava lasku Ota lasku muokkaustilaan, vaihda maksuehto pudotusvalikosta valiten ja tallenna muutos
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:31
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 364 Näytöt
Suorituksen poistaminen suorituksen kirjausikkunassa Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus Paina työkaluriviltä Haku-painiketta tai selaa suorituksia työkalurivin nuolinäppäimillä Mikäli suoritus ei ole muokattavissa, paina Muokkaus-painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä tai Ctrl + E näppäimistöltä. Huom! Lukitulla kaudella olevaa suoritusta ei voi poistaa. Paina työkalurivin Poista-kuvaketta Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina vahvistusikkunassa OK
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 395 Näytöt
Suorituksen muokkaus tehdään Suorituksen kirjaus -ikkunassa Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus. Paina työkaluriviltä Haku-painiketta tai selaa suorituksia työkalurivin nuolinäppäimillä. Mikäli suoritus ei ole muokattavissa, paina Muokkaus-painiketta suorituksen kirjauksen työkaluriviltä tai Ctrl + E näppäimistöltä. Huom! Lukitulla kaudella olevaa suoritusta ei voi muokata. Tee suoritukseen tarvittavat muutokset Tallenna muutos Tallenna-kuvakkeen painalluksella ennen ikkunan sulkemista
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:24
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 364 Näytöt
Laskuille voidaan kirjata suorituksia joko käsin tai lukemalla suoritukset pankin tiliotteelta. Laskujen tilan tulee tällöin olla Avoin tai Osasuoritettu. Suorituksen kirjaus käsin Avaa Tiedosto-valikosta Uusi suoritus Syötä Tunniste-kenttään veloituslaskun numero tai hae lasku Haku-napilla Anna suorituksen kirjauspäivä Tarkista kirjanpitotili Muuta suorituksen määrä tarvittaessa oikeaksi Ohjelma tarjoaa oletuksena suorituksen määräksi laskun avoinna olevaa summaa. Kirjaa mahdolliset oikaisuerät ja/tai kurssierot. Tallenna suoritus Tallenna-kuvakkeen painalluksella. Suorituksen kuittaus tiliotteelta Avaa Tiedosto-valikosta Suorituksen kuittaus tiliotteelta. Valitse haluttu pankkitunniste TAI luo tarvittaessa uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi. Paina lopuksi OK. Valitse hakemisto, johon olet tallentanut tiliotetiedostot ja paina OK Valitse haluamasi tiliotetiedosto Tiedostot-kentästä ja paina OK Avautuvassa Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkunassa näkyy valitun tiedoston sisältö. Laskuno -sarakkeessa näkyy laskun numero ja L-sarakkeessa OK, mikäli suoritus voidaan kohdistaa reskontrassa avoinna olevaan laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen saat ilmoituksen kohdistetuista suorituksista Mahdollisia ongelmatilanteita Tiliotteen/Viiteluettelon valinnan jälkeen Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna on tyhjä eikä näytä yhtään suoritusta: Tarkista yrityksen yhteystietojen pankkitilitiedot. Täydennä tarvittaessa Tilinumero-kenttään pankkitili vanhassa muodossa (vain tilinumero, ei pankin nimeä) sekä IBAN ja BIC. Tarkista tiliotteen/viiteluettelon sisältö Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna näyttää suorituksia, mutta ne eivät kohdistu, eli L-sarakkeessa lukee EI: Tarkistakaa Laskuhaku-toiminnolla laskujen olevan Avoimessa tai Osasuoritetussa tilassa. Suoritus jää kohdistamatta automaattisesti myös, mikäli maksuviitettä ei ole käytetty. Lukitulle ajanjaksolle ei ole mahdollista kuitata suorituksia.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 541 Näytöt
Mikäli laskun muokkaamisessa tulee ilmoitus laskun olevan lukittu, laskua ei enää voi muokata. Lukituksen purkaminen on mahdollista maksullisena lisätyönä asennuspalvelumme toimesta. Lukitus voidaan, niin haluttaessa tehdä Laskutus-valikosta toiminnolla Tapahtumien lukitus. Huom! Lukitus on peruuttamaton toimenpide. Sitä ei ole tarve tehdä rutiininomaisesti. Tapahtumat lukittuvat myös samalla kun luodaan sähköinen kirjanpidon aineisto. Annettu ajanjakso lukitsee kaikki jakson tapahtumat, eikä ajanjaksolle sen jälkeen ole enää mahdollista luoda uusia laskuja tai kirjata suorituksia ennen lukituksen purkamista.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:17 (Päivitetty 22-12-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 417 Näytöt
Maksukehotuksia voidaan tulostaa niille asiakkaille, joiden asiakaskortissa on valinta Maksukehotukset valittuna voimaan. Maksukehotuksia voi tehdä vain niille erääntyneille laskuille, jotka ovat myöhässä enemmän kuin Passeli-asetuksissa määritelty Sallittu myöhästyminen. Avaa ohjelman ylävalikosta Tiedosto ja valitse Maksukehotukset Määrittele laskuille annettava Maksuaika ja Huomautuskulut Valitse laskut, joista haluat tulostaa maksukehotuksen Paina Tulosta-painiketta Määritä tulostuskohde ja paina OK Mahdollinen ongelmatilanne Tarkista Laskuhaku-listasta onko asiakkaalla asiakasnumeroa (onko asiakkaalla asiakaskortti) Tee tarvittaessa asiakkaalle asiakaskortti, johon muistat myös lisätä Maksukehotukset-valinnan Päivitä asiakastiedot laskulle ottamalla lasku muokkaustilaan ja hakemalla tiedot kortistosta
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 13:19
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 427 Näytöt
Avoimessa tilassa olevaa lukitsematonta laskua voidaan muokata laskun kirjausikkunassa. Valitse Laskuhaku, etsi lasku listalta ja paina OK Ota lasku muokkaustilaan yläkuvakkeiden Muokkaa-napin painalluksella Tee haluamasi muutokset Paina yläkuvakkeista Tallenna-nappia ennen kirjausikkunan sulkemista
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:49
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 360 Näytöt
  Kirjanpidon päiväkirjatulosteille tulevia tilejä voidaan tarvittaessa muuttaa laskun kirjausikkunassa rivikohtaisesti. Ohjelma tarjoaa laskujen kirjauksessa Oletustilien ylläpidossa määriteltyjä tilejä. Jos riviosalla ei näy Kredit-tili -saraketta, se valitaan näkyviin riviosan työkalurivin Näytä sarakkeet -kuvakkeella. Kredit-tili -kenttään voida valita kirjanpidon tili niistä tileistä, jotka on lisätty ohjelmaan Tililuettelon ylläpito -toiminnossa. Sekä Tililuettelon ylläpito että Oletustilien ylläpito -toiminnot löytyvät ohjelman ylävalikon Perustiedot-valinnan takaa.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:41 (Päivitetty 22-12-2017)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 382 Näytöt
Passelilla luotu kirjanpitoaineisto voidaan lukea ainoastaan Passeli+ Professional ja Passeli Yritys -ohjelmiin, joissa on Kirjanpito-osio. Ennen toiminnon suorittamista on syytä tarkistaa kirjanpitäjältä, mitä kirjanpito-ohjelmaa he käyttävät.   Avaa Laskutus-valikosta Kirjanpitoaineiston luonti Anna ajanjakso, jolta haluat luoda aineiston Määritä kolmen-pisteen-napin painalluksella Tiedosto-kenttään paikka, jonne haluat aineiston tallentuvan Paina OK-nappia
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:39
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 361 Näytöt
Jos päiväkirjatulosteissa on näkyvissä 6-numeroisia tilinumeroita, pitää oletustilien määritykset tehdä mahdollisimman pian. Ohjelmaan tulee ensin perustaa tarvittavat omat (kirjanpitäjän käyttämät) kirjanpidon tilit ja sen jälkeen kohdistaa ne ohjelman järjestelmätileihin.   Valitse Perustiedot ja Tililuettelon ylläpito Täydennä tarvittaessa listaan kirjanpitäjältä saadut tilit Anna Tili no -kenttään kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero Anna Selite-kenttään annetaan kirjanpitotilin mm. raporteissa näkyvä nimi Valitse Tilityyppi pudotusvalikosta Valitse omassa sarakkeessaan myös tilin Verokäsittely Ei käytössä -valinnalla tili ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallenna muutokset ja täydennykset OK-napin painalluksella
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:34
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 366 Näytöt
Oletustilien ylläpidossa kohdistetaan omat (kirjanpitäjän käyttämät) nelinumeroiset kirjanpitotilit ohjelman käyttämiin kuusinumeroisiin järjestelmätileihin. Kohdistuksen jälkeen kirjatuille laskuille ja niiden suorituksille on ohjelmasta mahdollista saada täydelliset ja tarkat kirjanpidon raportit. Valitse Perustiedot ja Oletustilien ylläpito Valitse Tilinumero-sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidon tili OK-napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan    
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:31
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 332 Näytöt
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan veloituslaskuun, mikäli veloituslasku on vielä avoimessa tilassa. Valitse ylävalikosta Tiedosto ja Uusi suoritus Syötä Tunniste-kenttään veloituslaskun numero tai hae lasku Haku-napilla Valitse haluttu kirjauspäivä Tyhjennä Suoritus-kentän summa Valitse Hyvityslasku-pudotusvalikosta samalle asiakkaalle tekemäsi kohdistettava hyvityslasku   Jos veloituslasku on hyvityslaskua pienempi tai yhtä suuri, valinta jättää Jää avoimeksi -summaksi nollan. Tallennuksen jälkeen suoritus on kirjattu, laskut kohdistettu toisiinsa ja molempien laskujen tilat ovat päivittyneet. Mikäli veloituslaskuun on jo saatu suoritus, voidaan hyvityslaskun suoritus kirjata käsin.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:28
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 517 Näytöt
Hyvityslasku luodaan uutena laskuna, jossa annetaan Määrä-sarakkeeseen miinusmerkkinen luku. Saate-kenttään tai laskuriville voidaan myös lisätä viittaus alkuperäiseen laskuun.
Näytä koko artikkeli
22-12-2017 12:26
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 394 Näytöt