cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
(updated by MarkusJokela VISMA ‎23-05-2018 13:52 )
MarkusJokela
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 392 Views

PASSELI HENKILÖTIETOAPURI

Lataa henkilötietoapuri tästä

 

 • Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna. 
 • Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta.
 • Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma.
 • Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot. 

 

Eräitä huomioitavia asioita:

 • Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa.
 • Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos:
  • Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa.
  • Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous).
 • Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta.
 • Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta.
 • Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele.
 • Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele.
 • Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään hekilötietoja.
 • Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa(esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä).
 • Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.

Contributors