cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 156 Views

Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ Professional ja Passeli Yritys ohjelmien kirjanpitoon.

Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset.

  • Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Kirjanpitoaineiston luonti”
  • Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston
  • Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä (…)
  • Paina OK –painiketta luodaksesi aineiston
  • Aineiston luonti lukitsee tapahtumat luodun aineiston ajanjakson mukaisesti
Contributors