My Products
Help

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
Kirjanpito-osioon voidaan tuoda kirjanpitoon valitut tapahtumat annetulta aikaväliltä. Tapahtumat voidaan tuoda laskutus/ myyntireskontrasta, ostoreskontrasta, kassasta, palkanlaskennasta ja matkalaskuista. Kirjanpitoon tuotavat tiedot luetaan suoraan yrityksen tietokannoista. Kirjanpitoaineisto voidaan myös tuoda erillisestä siirtotiedostosta. Kirjanpitoaineistojen tuontiin pääset valitsemalla ”Tuonti osakirjanpidosta” -toiminnon Tuotavat aineistot valitaan osiokohtaisesti ”Tuontiaineistot” valinnasta. Tuontitapa sekä Tositteen yleistiedot määritetään ikkunan oikeassa reunassa. Jos tuonti tuodaan siirtotiedostosta, pitää tiedosto hakea ”Tiedosto” kentän oikean reunan painikkeesta, jossa on kolme pistettä. HUOM! Jos tuonnissa määritelty aineisto sisältää keskeneräinen tilassa olevia myynti- tai ostolaskuja, joiden prioriteetti on hyväksymätön, keskeytyy tuonti eikä tapahtumia siirretä kirjanpitoon. Tällöin tapahtumat tulee hyväksyä ennen kuin tuonti tehdään. Aineistojen tuonnin yhteydessä toiminto lukitsee tuotujen osioiden tapahtumat.
View full article
22-12-2017 13:32
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 506 Views
Tositekirjausikkunassa voidaan tositelajin ja päiväyksen lisäksi valita mm. tositekohtainen selite, tunniste, kustannuspaikka tai antaa jokaiselle riville itse kyseiset tiedot.   Mikäli tositteelle annetaan tositekohtaiset selite, tunniste ja kustannuspaikka tiedot ennen rivien luontia, ohjelma ehdottaa jokaiselle kirjattavalle riville annettavaksi näitä tositekohtaisia tietoja, riville tullutta tietoa voi käyttäjä muuttaa. Mikäli tositekirjausikkunassa ei näy kustannuspaikka ja tunniste tietoja, määrittele kirjanpidon ohjaustiedoista kustannuspaikka ja tunniste -valinta voimaan. Tositetyypin valinnan merkitys Normaali tyyppisille tositteille kirjataan useimmat kirjanpidon tapahtumat. Alv-laskennassa huomioidaan ainoastaan normaali tyyppisiä tositteita. Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita käytetään arvonlisäverojen kirjauksiin. Ohjelma luo alv-kirjaus tyyppisen tositteen alv-kirjausajon yhteydessä. Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa. Tilinpäätösvienti tyyppisiä tositteita käytetään tilinpäätösvientien kirjauksissa. Näitä tositteita ei huomioida alv-laskennassa. Alkusaldo tyyppisiä tositteita käytetään kirjanpidon alkusaldojen kirjaamiseen. Tilinpäätöstoiminnon yhteydessä ohjelma luo alkavalle tilikaudelle alkusaldo tyyppisen tositteen, jossa näkyvät taseen alkusaldot. Alkusaldo tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa.
View full article
22-12-2017 13:32
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 667 Views
Päättyneen tilikauden tiedot kirjataan vuoden viimeiselle päivälle, kvartaaleittain tai kuukausittain sen mukaan miten vertailutietoja halutaan tulosteissa näkyvän. Mikäli haluat vertailutietojen näkyvän kuukausittain, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite”. Valitse haluamasi tositelaji, tositetyypiksi ”Alkusaldo”. Tarkista myös että oikea tilikausi on valittuna. Vertailutiedoista tulee muodostaa tositteet sillä aikajaksotuksella, millä halutaan vertailutietoja käyttää. Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta Avaa Kirjanpito -valikosta ”Tilinpäätös”, jolloin ohjelma luo Alkusaldo-tyyppisen tositteen uudelle tilikaudelle ja kopioi päätetyn taseen arvot alkusaldoiksi. ”Alkusaldo” tositteella päätetyn tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldo on siirretty edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille.
View full article
22-12-2017 13:31
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 543 Views
Yrityksen tilikarttaa ylläpidetään Tilikartta-näkymässä, jossa näkyy yrityksen käytössä oleva tilikartta. Ikkunan vasemmassa reunassa olevasta hakemistopuusta valitun tason/tilin tiedot näkyvät ikkunan oikeassa laidassa. Kun halutaan ”Muokata” tai ”Luoda uusi tili”, valitaan hakemistopuussa se kohta, jota halutaan muokata ja painetaan työkaluriviltä ”Muokkaa” -painiketta. Tämän jälkeen voidaan tehdä halutut muutokset tilikarttaan. Uusi tili/taso on luotavissa painamalla ”Uusi” -painiketta. Muutokset voidaan tallentaa painamalla ”Tallenna” -painiketta tai ottamalla muokkaustila pois päältä painamalla ”Muokkaa” -painiketta.
View full article
22-12-2017 13:31
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 555 Views
Liikekirjanpidon käyttöönotossa on huomioitava mahdollisesti vertailutiedoille avattava tilikauden perustaminen, käytettävän tilikartan käyttöönotto, tositelajien perustaminen sekä kirjanpidon ohjaustietojen määritys. Luo vertailutiedoille tarvittava tilikausi Avaa Liikekirjanpito-osion ”Perustiedot” -valikosta ”Tilikaudet” Paina ”Uusi tilikausi” –painiketta ja määritä tilikauden pituus Tallenna tilikauden tiedot Valitse yrityksellä käytettävä tilikartta ja ota se käyttöön. Ota käyttöön myös yrityksellä käytettävä virallinen kaava. Huom! Tk -alkuiset ovat tilikarttoja ja Vk -alkuiset virallisia kaavoja Avaa ”Perustiedot” valikosta ”Tilikartta” Avaa ”Tilikartta” -valikosta Avaa tiedostosta Valitse käytettävä tilikartta tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Tilikartta” -valikosta ”Ota käyttöön” Valitse tilikartta -valikosta ”Virallisen kaavan ylläpito” Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Avaa tiedostosta” Valitse virallinen kaava tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Ota käyttöön” Luo tarvittavat tilit ja ota tarpeettomat tilit pois käytöstä. Katso ”Tilikartan tilien muokkaus” ohje. Luo tositelajit Avaa perustiedot -valikosta Tositelajit Luo tarvittavat Tositelajit ja tallenna   Määrittele kirjanpidon ohjaustiedot Valitse ”Asetukset” -valikosta Kirjanpidon ohjaustiedot Määritä haluamasi ohjaustiedot ja tallenna   Syötä edellisen tilikauden vertailutiedot tositteille. Huom! Jos haluat kuukausitason vertailuja, vertailutiedot tulee syöttää kuukausitasolla. Katso tositteen kirjaus ohje. Suorita ”Tilinpäätösajo”, jolloin ohjelma luo uuden kuluvan tilikauden ja sille alkusaldotositteen automaattisesti Tilinpäätös luodaan valitsemalla ”Kirjanpito” -valikosta ”Tilinpäätös” Tilinpäätöksen yhteydessä voidaan valita Alkusaldo-tositteelle selite ja tositelaji. Tilinpäätös suoritetaan ”OK” –painikkeella   Kirjanpidon käyttöönotto kesken tilikauden Kun ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden, niin mikäli haluat tilikauden alkukuukausien tietojen näkyvän kuukausittain, valitse kuluva tilikausi, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Huomioithan myös verottajan ilmoitusten osalta käyttämänne ilmoitusjakson. Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite” Valitse haluamasi tositelaji ja tositetyyppi. Mikäli käytät tositetyyppinä ”Normaali”, muista ajaa Kirjanpito-valikosta ”Arvonlisäverojen kirjausajo” kuukausittain Anna tositteelle oikea päiväys Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta Kirjanidon ohjaustiedot Kirjaustapa-kohdassa valitaan yrityksen kirjanpidossa sovellettava kirjaustapa, brutto, netto tai valinnainen. Kirjanpidon ohjaustiedot löytyvät Liikekirjanpito –osion yläpalkin ”Asetukset” valikon kautta. Bruttokirjausta sovellettaessa kaikki kirjaukset tehdään verollisina Nettokirjauksessa kirjataan aina veron perusteet ja verot erikseen. Kirjaustavalla ”Valinnainen”, voi käyttäjä valita tilikartan ylläpidossa kirjanpitotilikohtaisesti halutaanko soveltaa brutto- vai nettokirjausta. Optiolla ”Automaattinen alv-kirjaus”, ohjelma ehdottaa tositteen kirjausikkunan alv-oikaisu kohdassa optiota ”oikaistaan”. Alv-oikaisua käytetään netto-kirjaustapaa soveltavien tilien tapauksessa. Toiminto erottaa annetusta summasta veron osuuden ja tekee siitä oman tiliöintirivin. Optiolla ”Yhdistetään alv-tilien kirjaukset” ohjelma yhdistää tositteen automaattiset alv-kirjaukset yhdelle riville (ts. yksi alv-velka/saaminen kirjaus per tosite). Jos optiota ei ole valittu, tositteen jokainen alv-kirjaus tulee omalle rivilleen. Kirjaukset yhdistetään tunnisteittain ja kustannuspaikoittain. Vastatili-optiolla ohjelma ehdottaa vastakirjausta tilikartalla määritellylle vastatilille. Mikäli vastatiliä ei ole määritelty, ehdottaa ohjelma vastakirjausta tilikartan tilityypin perusteella. Kirjanpitovaluutta-kentässä näkyy valuutta, jossa kirjanpidon tapahtumat tallennetaan. Tunniste-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen tunniste-kentän. Kustannuspaikka-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen kustannuspaikka-kentän. Kirjanpidon valikot harmaana Kirjanpidon valikot ovat harmaana, mikäli kirjanpidon käyttöönotto on suorittamatta. Suorita kirjanpidon käyttöönotto, jonka jälkeen valikot ovat käytössä.
View full article
22-12-2017 13:30
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 831 Views
Ostolaskulle voidaan määrittää tositekohtainen kustannuspaikka tai jokaiselle ostolaskun riville erikseen. Tositekohtaisen kustannuspaikan voit valita Ostolaskun yleistiedoissa ennen rivikirjausten aloitusta. Tällöin jokaiselle riville tulee automaattisesti määritelty kustannuspaikka. Jos kustannuspaikka halutaan merkitä rivikohtaisesti, niin sen voi määrittää riviosan ”Kustannuspaikka” sarakkeeseen. Mikäli sarake ei ole näkyvissä, niin sen saa näkyviin rivikirjauksen työkalurivin ”Näytä sarakkeet” painikkeen takaa.
View full article
22-12-2017 11:57
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 682 Views
Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä. Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili saraketta, tulee kyseinen sarake valita näkyviin riviosan työkalurivin ”Näytä sarakkeet” -painikkeesta
View full article
15-11-2017 16:28
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 504 Views
Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit. Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa. Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”. Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja. Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero. Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla. Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta. Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. Mikäli käytössäsi ei ole liikekirjanpito osiota, riittää että valitset verokäsittelyn tileille, joille kirjataan yhteisöhankintoja tai käännetyn verovelvollisuuden alaisia ostoja. Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK Oletustilien valinta Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”. Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna. Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat
View full article
15-11-2017 16:27
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 727 Views
Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ Professional ja Passeli Yritys ohjelmien kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Kirjanpitoaineiston luonti” Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä (…) Paina OK –painiketta luodaksesi aineiston Aineiston luonti lukitsee tapahtumat luodun aineiston ajanjakson mukaisesti
View full article
15-11-2017 16:26
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 558 Views
Mikäli kirjanpidon tulosteissa näkyy 6-numeroisia tilinumeroita omien kirjanpitotilienne sijaan omia tilejänne ei vielä ole kohdistettu ohjelman järjestelmätileille. Tarkistakaa ensin ylävalikon Perustiedot -> Tililuettelon ylläpito -valintojen takana tarvitaanko tililuetteloonne täydennyksiä tai muutoksia. Tarvitsemanne tilinumerot saatte kirjanpitäjältänne. Valitkaa seuraavaksi ylävalikosta Perustiedot -> Oletustilien ylläpito. Kohdistakaa omat tilinumeronne ohjelman järjestelmätileihin valitsemalla rivi riviltä Tilinumero-sarakkeessa hiirellä valiten avautuvasta valikosta oikeat tilit. OK-napin painallus tallentaa muutokset ja sulkee ikkunan.
View full article
15-11-2017 16:26
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 518 Views