cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
ElliToroska
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 48 Views

Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit.

 • Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa.
 • Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”.
 • Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät
 • ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja.
 • Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero.
 • Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla.
 • Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta.
 • Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. Mikäli käytössäsi ei
 • ole liikekirjanpito osiota, riittää että valitset verokäsittelyn tileille, joille kirjataan yhteisöhankintoja tai
 • käännetyn verovelvollisuuden alaisia ostoja.
 • Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia
 • Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK

Oletustilien valinta

 • Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”.
 • Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa
 • oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna.
 • Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat
Contributors