cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 31 Views

Laskun kirjauksessa voidaan muuttaa kirjanpitotilit tarvittaessa. Ohjelma tarjoaa laskunkirjauksessa oletustilien mukaisia tilejä.

Mikäli riviosalla ei näy kredit-tili saraketta, tulee kyseinen sarake valita näkyviin riviosan työkalurivin ”Näytä sarakkeet” -painikkeesta

Contributors