cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 240 Views

Liikekirjanpidon käyttöönotossa on huomioitava mahdollisesti vertailutiedoille avattava tilikauden perustaminen, käytettävän tilikartan käyttöönotto, tositelajien perustaminen sekä kirjanpidon ohjaustietojen määritys.

 • Luo vertailutiedoille tarvittava tilikausi
  • Avaa Liikekirjanpito-osion ”Perustiedot” -valikosta ”Tilikaudet”
  • Paina ”Uusi tilikausi” –painiketta ja määritä tilikauden pituus
  • Tallenna tilikauden tiedot
 • Valitse yrityksellä käytettävä tilikartta ja ota se käyttöön. Ota käyttöön myös yrityksellä käytettävä virallinen kaava. Huom! Tk -alkuiset ovat tilikarttoja ja Vk -alkuiset virallisia kaavoja
  • Avaa ”Perustiedot” valikosta ”Tilikartta”
  • Avaa ”Tilikartta” -valikosta Avaa tiedostosta
  • Valitse käytettävä tilikartta tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta
  • Valitse ”Tilikartta” -valikosta ”Ota käyttöön”
  • Valitse tilikartta -valikosta ”Virallisen kaavan ylläpito”
  • Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Avaa tiedostosta”
  • Valitse virallinen kaava tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta
  • Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Ota käyttöön”
  • Luo tarvittavat tilit ja ota tarpeettomat tilit pois käytöstä. Katso ”Tilikartan tilien muokkaus” ohje.
 • Luo tositelajit
  • Avaa perustiedot -valikosta Tositelajit
  • Luo tarvittavat Tositelajit ja tallenna

 

 • Määrittele kirjanpidon ohjaustiedot
  • Valitse ”Asetukset” -valikosta Kirjanpidon ohjaustiedot
  • Määritä haluamasi ohjaustiedot ja tallenna

 

 • Syötä edellisen tilikauden vertailutiedot tositteille. Huom! Jos haluat kuukausitason vertailuja, vertailutiedot tulee syöttää kuukausitasolla. Katso tositteen kirjaus ohje.
 • Suorita ”Tilinpäätösajo”, jolloin ohjelma luo uuden kuluvan tilikauden ja sille alkusaldotositteen automaattisesti
  • Tilinpäätös luodaan valitsemalla ”Kirjanpito” -valikosta ”Tilinpäätös”
  • Tilinpäätöksen yhteydessä voidaan valita Alkusaldo-tositteelle selite ja tositelaji. Tilinpäätös suoritetaan ”OK” –painikkeella

 

Kirjanpidon käyttöönotto kesken tilikauden

Kun ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden, niin mikäli haluat tilikauden alkukuukausien tietojen näkyvän kuukausittain, valitse kuluva tilikausi, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Huomioithan myös verottajan ilmoitusten osalta käyttämänne ilmoitusjakson.

 • Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite”
 • Valitse haluamasi tositelaji ja tositetyyppi. Mikäli käytät tositetyyppinä ”Normaali”, muista ajaa Kirjanpito-valikosta ”Arvonlisäverojen kirjausajo” kuukausittain
 • Anna tositteelle oikea päiväys
 • Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta

Kirjanidon ohjaustiedot

Kirjaustapa-kohdassa valitaan yrityksen kirjanpidossa sovellettava kirjaustapa, brutto, netto tai valinnainen. Kirjanpidon ohjaustiedot löytyvät Liikekirjanpito –osion yläpalkin ”Asetukset” valikon kautta.

 • Bruttokirjausta sovellettaessa kaikki kirjaukset tehdään verollisina
 • Nettokirjauksessa kirjataan aina veron perusteet ja verot erikseen.
 • Kirjaustavalla ”Valinnainen”, voi käyttäjä valita tilikartan ylläpidossa kirjanpitotilikohtaisesti halutaanko soveltaa brutto- vai nettokirjausta.
 • Optiolla ”Automaattinen alv-kirjaus”, ohjelma ehdottaa tositteen kirjausikkunan alv-oikaisu kohdassa optiota ”oikaistaan”. Alv-oikaisua käytetään netto-kirjaustapaa soveltavien tilien tapauksessa. Toiminto erottaa annetusta summasta veron osuuden ja tekee siitä oman tiliöintirivin.
 • Optiolla ”Yhdistetään alv-tilien kirjaukset” ohjelma yhdistää tositteen automaattiset alv-kirjaukset yhdelle riville (ts. yksi alv-velka/saaminen kirjaus per tosite). Jos optiota ei ole valittu, tositteen jokainen alv-kirjaus tulee omalle rivilleen. Kirjaukset yhdistetään tunnisteittain ja kustannuspaikoittain.
 • Vastatili-optiolla ohjelma ehdottaa vastakirjausta tilikartalla määritellylle vastatilille. Mikäli vastatiliä ei ole määritelty, ehdottaa ohjelma vastakirjausta tilikartan tilityypin perusteella.
 • Kirjanpitovaluutta-kentässä näkyy valuutta, jossa kirjanpidon tapahtumat tallennetaan.
 • Tunniste-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen tunniste-kentän.
 • Kustannuspaikka-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen kustannuspaikka-kentän.

Kirjanpidon valikot harmaana

Kirjanpidon valikot ovat harmaana, mikäli kirjanpidon käyttöönotto on suorittamatta. Suorita kirjanpidon käyttöönotto, jonka jälkeen valikot ovat käytössä.

Contributors