Mijn Communities
Help

API Update 2022-12

05-12-2022 15:29 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 327 Weergaven

De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:  

 

Learning API
Big nummer toegevoegd aan het endpoint employment
De Beaufort rubriek P09165 Big nummer is als veld toegevoegd aan het endpoint employment in de learning API. Dit veld kan door learning systemen gebruikt worden om het BIG register van de medewerker bij te werken.

 

WFM API
Concept versie beschikbaar

De afgelopen periode is de eerste versie van de workforce management API op de Visma developer portal gepubliceerd. 

De WFM API is bedoeld voor het integreren van planning- & tijdregistratie systemen met HR Core Beaufort.  Deze eerste versie bevat enkel lees (GET) endpoints waarmee veel gebruikte data uit HR Core in het WFM systeem ingelezen kan worden.

 

De WFM api is op dit moment als concept versie beschikbaar. De komende maanden wordt de API ter validatie aan verschillende WFM partijen voorgelegd. Ook kunnen WFM partijen starten met het analyseren en bouwen van nieuwe integraties op basis van deze API.
De API bevat diverse endpoint voor het ophalen van de medewerker en organisatie data. Ook kan de API met de Extensie API gecombineerd worden.  Zie ook Eigen rubrieken met de Extension API 

 

Onderstaand domein model geeft een overzicht van entiteiten en endpoint die beschikbaar zijn binnen deze API. 

 

RenSanders_1-1670248317020.png

Note: Op dit moment wordt voor de dienstverbandgegevens en salarisgegevens enkel nog de actuele gegevens uit Beaufort gebruikt.  In een volgende versie zal ook de ingangsdatum uit de historie in de API betrokken worden.


 

Medewerkers