Mijn Communities
Help

Releases Youforce API & bestandsuitwisseling

Sorteren op:
De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:       Het veld expectedRecoveryDate toegevoegd aan het endpoint Sickleaves (WFM api) Aan het endpoint sickleaves is een nieuw veld "expectedRecoveryDate" toegevoegd. Dit veld komt overeen met de Beaufort rubriek  "P01605 Datum verwacht herstel" en wordt gebruikt om bij een ziekte een verwachte herstel datum vast te leggen.    GET https://api.youforce.com/wfm/v1.0/sickleaves   Synchronisatie met HR Core voor de Extension API verbeterd De afgelopen periode is de integratie tussen HR Core Beaufort en de Extension API verbeterd. Daardoor wordt de data vaker gesynchroniseerd en zullen  wijzigingen in Beaufort ook eerder zichtbaar zijn in de extensie API.    Youforce Extensions uitgebreid met extra endpoints voor het MLM domain Vanaf nu is het ook mogelijk om de Youforce Extension API te gebruiken in combinatie met de MLM base API.  Zie hiervoor het algemeen gebruik van de extension API Eigen rubrieken met de Extensions API    De nieuwe endpoint hiervoor zijn: api.youforce.com/extensions/v1.0/mlm/persons      api.youforce.com/extensions/v1.0/mlm/employments     Eerste versie Recruitment API beschikbaar Er is een eerste versie van de recruitment API beschikbaar. Deze eerste versie bevat endpoint voor het ophalen van de organisatie structuur en de basis gegevens van de medewerkers. Met deze eerste versie is het mogelijk om uw huidige medewerkers in uw recruitment systeem op te nemen als mogelijk interne kandidaten.   Beschikbare endpoints zijn: GET Persons  GET Employments GET Users GET Organisation Units GET Role Assignments GET Job Profiles Meer informatie over de recruitment API is te vinden op:  Kennisbank Recruitment API 
Volledig artikel weergeven
10-05-2023 11:43 (Bijgewerkt op 07-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
    Mededelingen  Youforce Developer Portal gaat offline Begin juni wordt de Youforce Developer Portal (https://developers.youforce.com/) offline gehaald. Daarmee is het niet meer mogelijk om applicaties te aan te melden op de Youforce Developer portal. Nieuwe applicatie en credentials moeten vanaf nu via de Visma Developer Portal (https://developer.visma.com/) aangemaakt worden.    Voor klanten die nog credentials uit de oude Youforce Developer Protal in gebruik hebben, veranderd er op dit momenteel nog niets. De credentials blijven geldig en werken met de domein api's en file API. Wel wordt u verzocht om, in samenspraak met uw software leverancier, over te stappen op de Visma Developer Portal.    Meer informatie over de Visma Developer Portal vindt u op de community via onderstaande links: De nieuwe Visma Developer Portal Een API-applicatie overzetten naar de Visma Developer Portal   Nieuwe functionaliteit en verbeteringen De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:   De velden kostenplaats, kostendrager, kostsoort en type toegevoegd aan het endpoint Assignment (WFM & IAM api)  Het endpoint Assignment in de WFM en IAM api is uitgebreid met de volgende velden: costCenter - P01128 - Kostenplaats Inzet costUnit - P01129 - Kostendrager Inzet costType - P01127 - Kostensoort Inzet type - P01123 - Soort Inzet     Extensions API uitgebreid met extra endpoints voor het Recruitment domain Vanaf nu is het ook mogelijk om de Youforce Extension API te gebruiken in combinatie met de Recruitment API.  Zie hiervoor het algemeen gebruik van de extension API Eigen rubrieken met de Extensions API    De nieuwe endpoint hiervoor zijn: api.youforce.com/extensions/v1.0/recruitment/persons      api.youforce.com/extensions/v1.0/recruitment/employments     Tips  Gebruik   api.youforce.com Op dit moment kunt u voor de domein API's zowel de url api.youforce.com als ook de url api.raet.com gebruiken. We adviseren u echter om zoveel mogelijk de url api.youforce.com te gaan gebruiken. De komende tijd blijven beide url's zeker nog actief maar de toekomst kan daar mogelijk verandering in komen. Om deze verandering voor te zijn, adviseren wij u de url api.youforce.com te gebruiken.  
Volledig artikel weergeven
02-06-2023 15:25 (Bijgewerkt op 25-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 344 Weergaven
  Nieuwe functionaliteit en verbeteringen Veld effectiveDate toegevoegd aan adresgegevens (Alle API's) In het endpoint Person is bij de adresgegeven het veld effectiveDate toegevoegd. Dit veld komt overeen met het veld 'Adres m.i.v.'  uit het Beaufort scherm Additionele adresgegevens Persoon (rubriek P011012 / P01011) . Het veld is beschikbaar in alle API met een endpoint Person.     
Volledig artikel weergeven
21-07-2023 12:10 (Bijgewerkt op 25-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 147 Weergaven
De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:     Learning API Big nummer toegevoegd aan het endpoint employment De Beaufort rubriek P09165 Big nummer is als veld toegevoegd aan het endpoint employment in de learning API. Dit veld kan door learning systemen gebruikt worden om het BIG register van de medewerker bij te werken.   WFM API Concept versie beschikbaar De afgelopen periode is de eerste versie van de workforce management API op de Visma developer portal gepubliceerd.  De WFM API is bedoeld voor het integreren van planning- & tijdregistratie systemen met HR Core Beaufort.  Deze eerste versie bevat enkel lees (GET) endpoints waarmee veel gebruikte data uit HR Core in het WFM systeem ingelezen kan worden.   De WFM api is op dit moment als concept versie beschikbaar. De komende maanden wordt de API ter validatie aan verschillende WFM partijen voorgelegd. Ook kunnen WFM partijen starten met het analyseren en bouwen van nieuwe integraties op basis van deze API. De API bevat diverse endpoint voor het ophalen van de medewerker en organisatie data. Ook kan de API met de Extensie API gecombineerd worden.  Zie ook Eigen rubrieken met de Extension API    Onderstaand domein model geeft een overzicht van entiteiten en endpoint die beschikbaar zijn binnen deze API.    Note: Op dit moment wordt voor de dienstverbandgegevens en salarisgegevens enkel nog de actuele gegevens uit Beaufort gebruikt.  In een volgende versie zal ook de ingangsdatum uit de historie in de API betrokken worden.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 15:29 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 304 Weergaven
De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:     WFM API Nieuwe endpoints voor Employments en Salary Details beschikbaar De WFM API is uitgebreid met 2 nieuwe endpoints voor Employments en Salary Details. Beide endpoint zijn gebaseerd op de historie tabel van Beaufort waardoor de endpoints de ingangsdatum bevat.  De nieuwe endpoints zijn: employmentTimelines salaryDetailTimelines Het endpoint employmentTimelines bevat dezelfde velden als het oorspronkelijk endpoint employments maar dus nu ook inclusief ingangsdatum waardoor er een soort tijdlijn ontstaat. Hetzelfde geldt voor de endpoints salaryDetailTimelines en salaryDetails. Voor zowel het endpoint employmentTimelines als ook het endpoint SalaryDetailTimelines geldt dat data met ingangsdatum uit de historie tabel komen. In de standaard inrichting van Beaufort staat voor deze rubrieken de historie aan (zie Beaufort scherm standaard rubrieken). Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe endpoint employmentTimelines   Op dit moment wordt de API data voor deze nieuwe endpoints één keer per dag om 18:00 UTC met Beaufort gesynchroniseerd.     Alle domein API's Het endpoint organisation units is uitgebreid met de velden indicatie geblokkeerd, kostenplaats en adresgegevens. Het endpoint organisation units van zowel de Learning, IAM als ook de WFM api is uitgebreid met de volgende API velden: isBlocked (True/false) Address  PhoneNumber CostCenterCode Deze velden komen overeen met de volgende gegevens uit Beaufort.   Note: het veld isBlocked (Inactief) wordt in Beaufort vaak gebruikt om organisatie eenheden inactief te maken tijdens een reorganisatie. Deze indicatie wordt dan gebruikt om aan te geven dat er geen nieuwe medewerkers meer op de organisatie eenheid mogen worden geplaatst. Echter bij een reorganisatie komt het regelmatig voor dat bestaande medewerkers nog herplaatst moeten worden. De indicatie IsBlocked wil dus niet zeggen dat er geen medewerkers meer aan gekoppeld zijn.     Visma Developer Portal Vanaf nu zijn alle domein API inclusief alle endpoints te gebruiken via de Visma Developer portal.  De Visma Developer Portal (https://oauth.developers.visma.com/) vervangt hiermee de oudere developer portal als de Youforce developer portal (https://developers.youforce.com/) of Raet developer portal (https://developers.raet.com/)   note:  De meest recente aanpassing betreft het endpoint Get users. Vanaf nu werkt ook dit GET users endpoint in de learning en IAM api met een Visma account uit de Visma developer portal. Heeft u nog credentials op één van de oude developer Portal dan kunt u die nog blijven gebruiken. Echter nieuwe credentials kunnen alleen nog aangemaakt worden via de Visma Developer Portal. Zie hiervoor: Aanmaken credentials Visma Developer Portal   Ook adviseren wij u om met uw applicatie over te gaan naar de nieuwe Visma Developer portal. De Visma developer portal heeft als voordeel dat u en u collega samen de apps en credentials kunt beheren.  Wel zijn daarbij enkele aandachtspunten waarmee uw development omgeving rekening moet houden, zie onderstaande tabel.    Oude Raet developer portal Oude Youforce Developer Portal Nieuwe Visma developer Portal Authencation token url:   https://api.raet.com/authentication /token  Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Raet developer portal: client_id client_secret  url:   https://api.youforce.com/authentication /token   Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Youforce developer portal: client_id client_secret  url:   https://connect.visma.com /connect/token   Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Visma developer portal: client_id client_secret  tenant_id Let op: De tenant_id is dus toegevoegd aan de authencation en wordt tussen de endpoint meegegeven in de bearer token. GET User endpoint niet beschikbaar In learning API is het endpoint beschikbaar via verschillende url versie zoals v0.1 en v.1.0 GET https://api.youforce.com//learning/v0.1/ users (employeeId=xxxx) GET https://api.youforce.com//learning/v1.0/ users (employeeId=xxxx) In de Learning en IAM is het endpoint enkel beschikbaar via de url versie v1.0 GET https://api.youforce.com//learning/v1.0/ users(employeeId=10010) All endpoints base url: api.raet.com met de volgende gegevens in de header bearer authorisation token uit het raet.com authorisation token Tenant_id. Dit is een 7-cijferig nummer dat de klant binnen Raet identificeert base url: api.youforce.com met de volgende gegevens in de header bearer authorisation token uit het youforce.com authorisation token Tenant_id. Dit is een 7-cijferig nummer dat de klant binnen Raet identificeert base url: api.youforce.com met de volgende gegevens in de header bearer authorisation token uit het visma.com authorisation token. In dit visma token zit de tenant_id al verwerkt Note: Het tenant_id hoeft dus niet meer bij elke API call meegegeven worden.  Wordt de tenant_id per ongeluk wel meegegeven in de API call dan wordt deze genegeerd  Daarnaast blijven de endpoints via de base url api.youforce.com       
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 15:08 (Bijgewerkt op 23-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 369 Weergaven