Mijn Communities
Help

API Update 2023-01

05-01-2023 15:08 (Bijgewerkt op 23-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 407 Weergaven

De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen in de API's doorgevoerd:  

 

WFM API

Nieuwe endpoints voor Employments en Salary Details beschikbaar
De WFM API is uitgebreid met 2 nieuwe endpoints voor Employments en Salary Details.
Beide endpoint zijn gebaseerd op de historie tabel van Beaufort waardoor de endpoints de ingangsdatum bevat. 

De nieuwe endpoints zijn:

 • employmentTimelines
 • salaryDetailTimelines

Het endpoint employmentTimelines bevat dezelfde velden als het oorspronkelijk endpoint employments maar dus nu ook inclusief ingangsdatum waardoor er een soort tijdlijn ontstaat. Hetzelfde geldt voor de endpoints salaryDetailTimelines en salaryDetails.
Voor zowel het endpoint employmentTimelines als ook het endpoint SalaryDetailTimelines geldt dat data met ingangsdatum uit de historie tabel komen. In de standaard inrichting van Beaufort staat voor deze rubrieken de historie aan (zie Beaufort scherm standaard rubrieken).

Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe endpoint employmentTimelines

RenSanders_0-1674483605926.png

 

Op dit moment wordt de API data voor deze nieuwe endpoints één keer per dag om 18:00 UTC met Beaufort gesynchroniseerd.  

 

Alle domein API's

Het endpoint organisation units is uitgebreid met de velden indicatie geblokkeerd, kostenplaats en adresgegevens.

Het endpoint organisation units van zowel de Learning, IAM als ook de WFM api is uitgebreid met de volgende API velden:

 • isBlocked (True/false)
 • Address 
 • PhoneNumber
 • CostCenterCode

Deze velden komen overeen met de volgende gegevens uit Beaufort.

RenSanders_0-1674484032994.png

 

Note: het veld isBlocked (Inactief) wordt in Beaufort vaak gebruikt om organisatie eenheden inactief te maken tijdens een reorganisatie. Deze indicatie wordt dan gebruikt om aan te geven dat er geen nieuwe medewerkers meer op de organisatie eenheid mogen worden geplaatst. Echter bij een reorganisatie komt het regelmatig voor dat bestaande medewerkers nog herplaatst moeten worden. De indicatie IsBlocked wil dus niet zeggen dat er geen medewerkers meer aan gekoppeld zijn.

 

 

Visma Developer Portal

Vanaf nu zijn alle domein API inclusief alle endpoints te gebruiken via de Visma Developer portal.  De Visma Developer Portal (https://oauth.developers.visma.com/) vervangt hiermee de oudere developer portal als de Youforce developer portal (https://developers.youforce.com/) of Raet developer portal (https://developers.raet.com/)RenSanders_0-1674485423792.png

 

note: 
De meest recente aanpassing betreft het endpoint Get users. Vanaf nu werkt ook dit GET users endpoint in de learning en IAM api met een Visma account uit de Visma developer portal.

Heeft u nog credentials op één van de oude developer Portal dan kunt u die nog blijven gebruiken. Echter nieuwe credentials kunnen alleen nog aangemaakt worden via de Visma Developer Portal.
Zie hiervoor: Aanmaken credentials Visma Developer Portal

 
Ook adviseren wij u om met uw applicatie over te gaan naar de nieuwe Visma Developer portal. De Visma developer portal heeft als voordeel dat u en u collega samen de apps en credentials kunt beheren. 
Wel zijn daarbij enkele aandachtspunten waarmee uw development omgeving rekening moet houden, zie onderstaande tabel. 

  Oude
Raet developer portal
Oude
Youforce Developer Portal
Nieuwe
Visma developer Portal
Authencation token

url:  
https://api.raet.com/authentication /token 

Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Raet developer portal:

 • client_id
 • client_secret 

url:  
https://api.youforce.com/authentication /token

 

Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Youforce developer portal:

 • client_id
 • client_secret 

url:  
https://connect.visma.com /connect/token

 

Met in de Body de volgende authenticatie gegevens uit de Visma developer portal:

 • client_id
 • client_secret 
 • tenant_id

Let op: De tenant_id is dus toegevoegd aan de authencation en wordt tussen de endpoint meegegeven in de bearer token.

GET User endpoint niet beschikbaar In learning API is het endpoint beschikbaar via verschillende url versie zoals v0.1 en v.1.0
GET https://api.youforce.com//learning/v0.1/ users (employeeId=xxxx)

GET https://api.youforce.com//learning/v1.0/ users (employeeId=xxxx)
In de Learning en IAM is het endpoint enkel beschikbaar via de url versie v1.0

GET https://api.youforce.com//learning/v1.0/ users(employeeId=10010)
All endpoints

base url: api.raet.com met de volgende gegevens in de header

 • bearer authorisation token
  uit het raet.com authorisation token
 • Tenant_id.
  Dit is een 7-cijferig nummer dat de klant binnen Raet identificeert

base url: api.youforce.com met de volgende gegevens in de header

 • bearer authorisation token
  uit het youforce.com authorisation token
 • Tenant_id.
  Dit is een 7-cijferig nummer dat de klant binnen Raet identificeert

base url: api.youforce.com met de volgende gegevens in de header

 • bearer authorisation token
  uit het visma.com authorisation token. In dit visma token zit de tenant_id al verwerkt

Note:
Het tenant_id hoeft dus niet meer bij elke API call meegegeven worden.  Wordt de tenant_id per ongeluk wel meegegeven in de API call dan wordt deze genegeerd 
Daarnaast blijven de endpoints via de base url api.youforce.com 

 

 

 

Medewerkers