Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2023-01 (Upgrade 30)

23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2627 Weergaven

Mededelingen 

Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau

In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal.

Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten.

Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.

 

IKV en 1916 / 1917 bestanden

In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen.

Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd:

 • Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau
 • Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau

De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!

 

CAO Waterbedrijven: salarisregeling

Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.

Actie

Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.
Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast.

Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.

 

CAO Waterschappen: salarisregeling

Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.

Actie

Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.
Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast.

Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.

 

CAO Kraamzorg: salarisregeling

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.

De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen:

 • De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030 
 • De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit.
  Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling.

Actie 

Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren:

 • Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel.
  Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 15

Schaal 1015

 

FWG 15

Schaal 1015

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5003

0

0

5005

Aanloopperiodiek 1

1

5004

0

0

5005

0

2

5005

0

0

5005

1

3

5006

1

1

5006

2

4

5007

2

2

5007

3

5

5008

3

3

5008

4

6

5009

4

4

5009

5

7

5010

5

5

5010

6

8

5011

6

6

5011

7

9

5012

7

7

5012

8

10

5013

8

8

5013

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 20

Schaal 1020

 

FWG 20

Schaal 1020

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5005

0

0

5007

Aanloopperiodiek 1

1

5006

0

0

5007

0

2

5007

0

0

5007

1

3

5008

1

1

5008

2

4

5009

2

2

5009

3

5

5010

3

3

5010

4

6

5011

4

4

5011

5

7

5012

5

5

5012

6

8

5013

6

6

5013

7

9

5014

7

7

5014

8

10

5015

8

8

5015

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 25

Schaal 1025

 

FWG 25

Schaal 1025

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5006

0

0

5008

Aanloopperiodiek 1

1

5007

0

0

5008

0

2

5008

0

0

5008

1

3

5009

1

1

5009

2

4

5010

2

2

5010

3

5

5011

3

3

5011

4

6

5012

4

4

5012

5

7

5013

5

5

5013

6

8

5014

6

6

5014

7

9

5015

7

7

5015

8

10

5016

8

8

5016

9

11

5017

9

9

5017

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 30

Schaal 1030

 

FWG 30

Schaal 1030

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5006

0

0

5008

Aanloopperiodiek 1

1

5007

0

0

5008

0

2

5008

0

0

5008

1

3

5009

1

1

5009

2

4

5010

2

2

5010

3

5

5011

3

3

5011

4

6

5012

4

4

5012

5

7

5013

5

5

5013

6

8

5014

6

6

5014

7

9

5015

7

7

5015

8

10

5016

8

8

5016

9

11

5017

9

9

5017

10

12

5018

10

10

5018

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 35

Schaal 1035

 

FWG 35

Schaal 1035

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5008

0

0

5010

Aanloopperiodiek 1

1

5009

0

0

5010

0

2

5010

0

0

5010

1

3

5011

1

1

5011

2

4

5012

2

2

5012

3

5

5013

3

3

5013

4

6

5014

4

4

5014

5

7

5015

5

5

5015

6

8

5016

6

6

5016

7

9

5017

7

7

5017

8

10

5018

8

8

5018

9

11

5019

9

9

5019

10

12

5020

10

10

5020

11

13

5021

11

11

5021

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 40

Schaal 1040

 

FWG 40

Schaal 1040

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5010

0

0

5012

Aanloopperiodiek 1

1

5011

0

0

5012

0

2

5012

0

0

5012

1

3

5014

1

1

5014

2

4

5016

2

2

5016

3

5

5017

3

3

5017

4

6

5018

4

4

5018

5

7

5019

5

5

5019

6

8

5020

6

6

5020

7

9

5021

7

7

5021

8

10

5022

8

8

5022

9

11

5023

9

9

5023

10

12

5024

10

10

5024

 

 

 

11

11

5025

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 45

Schaal 1045

 

FWG 45

Schaal 1045

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5016

0

0

5020

Aanloopperiodiek 1

1

5018

0

0

5020

0

2

5020

0

0

5020

1

3

5021

1

1

5021

2

4

5022

2

2

5022

3

5

5023

3

3

5023

4

6

5024

4

4

5024

5

7

5025

5

5

5025

6

8

5026

6

6

5026

7

9

5027

7

7

5027

8

10

5028

8

8

5028

 

 

 

9

9

5029

 

WAS in BO4

WORDT in BO4

FWG 50

Schaal 1050

 

FWG 50

Schaal 1050

 

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Periodiek

Anciënniteit

Inpasnummer

Aanloopperiodiek 0

0

5018

0

0

5021

Aanloopperiodiek 1

1

5020

0

0

5021

0

2

5021

0

0

5021

1

3

5023

1

1

5023

2

4

5025

2

2

5025

3

5

5027

3

3

5027

4

6

5028

4

4

5028

5

7

5029

5

5

5029

6

8

5030

6

6

5030

7

9

5031

7

7

5031

8

10

5032

8

8

5032

9

11

5033

9

9

5033

10

12

5034

10

10

5034

 

 

 

11

11

5035

 

Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren:

 • Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050
 • Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling:

Schaal

Anciënniteit

1015

9 en 10

1020

9 en 10

1025

10 en 11

1030

11 en 12

1035

13

1040

12

1045

10

1050

12

 

Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.

 

CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding

In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.

 

Overige salarisregelingen

Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen:

 • 01 Sociaal werk
 • 06 Sociale werkvoorziening (WSW)
 • 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
 • 25 Politie
 • 28 Provincies
 • 32 Huisartsenzorg
 • 33 Universitair medische centra (UMC)
 • 35 Ziekenhuizen
 • 37 Jeugdzorg
 • 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO
 • 61 Middelbaar Beroepsonderwijs

 

Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen.

We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.

Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT. 

In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd. 

Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT

Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT. 

Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten. 

 • Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT. 
 • Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd.

Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT

Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit.

 • Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT.
 • Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd.

Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT

Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit.

 • Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT.
 • Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd.

Herstelmutaties over 2022

Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten: 

 • Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93)
 • Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94) 
 • Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06)

Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.

 

Nieuw

Uitbreiding rubrieken reiskosten

Waarom

Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren.

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Export code

P05575 t/m P05599 

Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25

00575 t/m 00599

Actie 

Geen aanvullende actie benodigd.

 

Gewijzigd en verbeterd

Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV

De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV).

Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.

 

Gewijzigde rubrieken:

rubriekcode

omschrijving

exportcode

omschrijving

 

P08055

(Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop

   

gewijzigd

P08155

Correctie korting BOSV

02055

Corr krt BOSV

nieuw

 

Gewijzigde en nieuwe importrubrieken:

rubriekcode

omschrijving

uitvoercode

omschrijving

 

P92055

(Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop

   

gewijzigd

P92060

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1

   

gewijzigd

P92061

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2

   

gewijzigd

P92062

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3

   

gewijzigd

P93055

Correctie korting BOSV

02055

Corr. krt. BOSV

nieuw

P93060

Correctie procentuele toelage 4

02060

Corr. proc.toel 4

nieuw

P93061

Correctie procentuele toelage 5

02061

Corr. proc.toel 5

nieuw

P93062

Correctie procentuele toelage 6

02062

Corr. proc.toel 6

nieuw

 

Wijziging ABP meetelwaarde

Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast:

 • De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7)
 • Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8

De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.

 

Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG

Waarom

Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'.

Hoe

Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong').

Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen.

Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld.

Functionele aanpassingen

In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht:

Type uitkeringsbetaling

Werknemer in-dienst?

Rubriek P03516
Code type IKV

Rubriek P00893
Code soort inkomstenverhouding

Rubriek P02122 Code WW
Rubriek P02123 Code WIA
Rubriek P02124 Code ZW

P00333
Soort loonheffingstabel

WW

Ja

6 - WW-loongerelateerde uitkering
OF
7 WW-vervolguitkering

33 - nWW

1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig

1 - wit

WW

Nee

6 - WW-loongerelateerde uitkering
OF
7 WW-vervolguitkering

33 - nWW

0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig

2 - groen

WIA

Ja

9 - IVA-uitkering
OF
10 - WGA-uitkering

32 - WAO omschr nakijken
38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken
39 - IVA
40 - WGA

1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig

1 - wit

WIA

Nee

9 - IVA-uitkering

OF

10 - WGA-uitkering

32 - WAO omschr nakijken
38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken
39 - IVA
40 - WGA

0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig

2 - groen

Wajong

Ja

8 - Wajong-uitkering

37 - Wajong

1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig

1 - wit

Wajong

Nee

8 - Wajong-uitkering

37 - Wajong

0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig

2 - groen

 

Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd:

 • Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens. 
 • Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie :
  • P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering
  • P02618 Percentage aanvulling WIA
  • P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA
  • P01884 Percentage minimum garantieloon

Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,

 

Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie

Waarom

Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community.

Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie.

Hoe

De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:

 

Rubriek

Omschrijving

P03516

type IKV

P02607

Code Wajong / Arbeidsbeperking

P00005

WIA uitk dagbedrag

P00674

Uitkering Wajong dagbedrag

P00431

Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering

P02847

Afw Wajong uitkeringsdagen

P00637

VT Wajong

P00072

Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering

P02845

(Vervallen) Wachtgelder (zorg)

P00858

Code berekening WW/wachtgeld

P00457

Werkgevers/werknemersbetaling uitkering

P00404

Percentage deelbetrekking

P02618

Percentage aanvulling WIA

P01884

Percentage minimum garantieloon

 

De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven:

 • welke dienstverband is geconverteerd
 • per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde.
 • per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.

 

CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten

Waarom

Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt.

Hoe

In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten). 

Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd.

Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd.

Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.

 

Nieuwe rubrieken

code

omschrijving

prompt

export code

P16865

Uren bereikbaarheid VVT ma-vr

Uren BRD VVT  ma-vr

00865

P16866

Uren bereikbaarheid VVT za-zo

Uren BRD VVT za-zo

00866

P16867

Uren slaapdienst VVT ma-vr 

Uren SLD VVT ma-vr

00867

P16868

Uren slaapdienst VVT za-zo

Uren SLD VVT za-zo

00868

P16941

Eenheid thuiswerkvergoeding

Eenheid thuisw. vergoeding

00941

Actie

Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'

 

Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205

Waarom

Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek.

Hoe

In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken.

Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken. 

Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn.

De conversie wijzigt het volgende: 

 • Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205. 
 • Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205. 
 • Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd.
 • Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205.

In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven. 

De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort:

 1. Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'.
 2. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt.
 3. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd.

De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes.

Actie

Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205. 

 

Opgeloste meldingen

Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814) 

Melding

Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting.

Oplossing

De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting.

Rubriek

Omschrijving

P00672

Bet. ouderschapsverlof uitkering

P09004

Werktijdverm. ivm seniorenregeling

P10639

Bet. ouderschapsverlof doorbetaling

P11302

Korting bet. ouderschapsverlof

 

Wet- en regelgeving

Update codes CAO CBS/LA

Waarom

Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd.

Hoe

Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt:

waarde

omschrijving

reden 

0043

ARCHITECTENBUREAUS

nieuw

0679

ZORGVERVOER EN TAXI

gewijzigde omschrijving

0979

MUSEUM CAO

gewijzigde omschrijving

1027

DE VOLKSBANK

gewijzigde omschrijving

1424

ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO

gewijzigde omschrijving

1625

DNV CAO

gewijzigde omschrijving

8105

KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN

gewijzigde omschrijving

2297

Vervallen

waarde vervallen

De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden:

code

oud

code nieuw

nieuw

2425

BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND

1612

KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG

2878

ENERGIE CAO

0468

ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN

Actie

De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.  

 

Verhoging AOW-leeftijd

Waarom

Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken.

De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Hoe

De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren.

In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel: 

 

Geboren

AOW gerechtigd na:

 

vanaf

t/m

 

2018

1952

4

1952

12

66

jr

   

792

mnd

2019, 2020 en 2021

1953

1

1955

8

66

jr +

4

mnd

796

mnd

2022

1955

9

1956

5

66

jr +

7

mnd

799

mnd

2023

1956

6

1957

2

66

jr +

10

mnd

802

mnd

2024, 2025. 2026, 2027

1957

3

1960

12

67

jr

   

804

mnd

2028

1961

1

2100

12

67

jr+

3

mnd

807

mnd

Actie

Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. 

Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023 

Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA).
Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).

 

Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen:

Rubriek

Waarde

Omschrijving

P00850

50

Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth

P00850

51

Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering

P00850

91

Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG

P00850

92

Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG

 

Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen:

Rubriek

Waarde

Omschrijving

P00850

5

Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

P00850

6

Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen

P00850

20

Opzegging initiatief/door toedoen werknemer

P00850

90

Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV

 

Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt:

 • Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15
  én
 • Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83
  én
 • Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld.

Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.

 

IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong 

WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken.

Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld.

Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.

 

Gewijzigde/nieuwe export codes:

code

ind

omschrijving

 

02457

 

WG/WN bet uitker

gewijzigd

02618

 

Perc aanv WIA

gewijzigd

02619

 

Omrekprc garln WIA

gewijzigd

01884

wn

Perc min gar loon

nieuw

 

Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes:

code

omschrijving

 

1871

brt garln wachtg

gewijzigd

1884

min garantieln

nieuw

1896

net garl wachtg

nieuw

 

Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken:

code

omschrijving

prompt

export code

waardebereik

 

P00457

Werkgevers/werknemersbetaling uitkering

WG/WN bet uitker

 

0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN)

1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN)

gewijzigd

P02618

Percentage aanvulling WIA

Perc aanvulling WIA

   

gewijzigd

P02619

Omrekenpercentage garantieloon WIA

Omrekprc garln WIA

   

gewijzigd

P01884

Percentage minimum garantieloon

Perc min gar loon

01884

 

nieuw

P91871

Bruto garantieloon wachtgelder

brt garln wachtg

   

nieuw

P91884

Minimum garantieloon

min garantiel

   

nieuw

P91896

Netto garantieloon wachtgelder

net garl wachtg

   

nieuw

Nieuwe importrubrieken:

import code

omschrijving

rubriek code

 

1871

brt garln wachtg

P91871

nieuw

1884

min garantieln

P91884

nieuw

1896

net garl wachtg

P91896

nieuw

 

IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong 

WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken.

Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld.

Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.

 

Gewijzigde/nieuwe export codes:

code

ind

omschrijving

verval datum

 

02516

 

Type IKV

 

nieuw

02607

 

Wajong/Arbeidsbep

 

gewijzigd

02492

 

WG betaling UFO

 

gewijzigd

02845

 

Vervallen

2023-01

gewijzigd

02338

 

Vervallen

2023-01

gewijzigd

00674

WN

Uitk wajong dagbdr

 

nieuw

02847

WN

Afw Wajong dagen

 

gewijzigd

01005

 

WIA uitk dagbedr

 

gewijzigd

00673

 

VT Wajong

 

nieuw

 

Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes

code

omschrijving

 

634

WW uitkering

nieuw

986

Wachtgeld

gewijzigd

674

Wajong uitkering

gewijzigd

673

VT Wajong

gewijzigd

 

Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken

code

omschrijving

prompt

export code

referentiewaarden

waardebereik

 

P03516

Type IKV

Type IKV

02516

0 = Hoofd IKV

1 = Tijdelijke uitbreiding

2 = Transitievergoeding

3 = AGBV uitkering

4 = Zwangerschapsuitkering

6 = WW-loongerelateerde uitkering

7 = WW-vervolguitkering

8 = Wajong-uitkering

9 = IVA-uitkering

10 = WGA-uitkering

11 = RVU

12 = Aanvulling op SV na einde DV

 

nieuw

P02607

Code Wajong / Arbeidsbeperking

   

0 = Geen WAO-WIA

1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber

2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be

3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber

4 = Wajong

5 = Participatiewet

 

gewijzigd

P00492

Werkgeverbetaling UFO

       

gewijzigd

P00674

Uitkering Wajong dagbedrag

Uitk wajong dagbdr

00674

   

nieuw

P02847

Afw Wajong uitkeringsdagen

Afw Wajong dagen

02847

   

nieuw

P00005

WIA uitk dagbedrag

       

gewijzigd

P00673

VT Wajong

VT Wajong

00673

   

nieuw

P02338

(Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs

Vervallen

     

gewijzigd

P02845

(Vervallen) Wachtgelder (zorg)

Vervallen

     

gewijzigd

P92634

WW uitkering

WW uitkering

     

nieuw

P92986

Wachtgeld

Wachtgeld

     

nieuw

P92674

Wajong uitkering

Wajong uitkering

     

nieuw

P92673

VT Wajong

VT Wajong

     

nieuw

P00858

Code berekening WW/wachtgeld

     

0 = Geen wachtgeldregeling

1 = Bruto wachtgeldregeling

2 = Netto wachtgeldregeling

gewijzigd

Nieuwe/gewijzigde importrubrieken:

import code

omschrijving

rubriek code

 

00634

WW uitkering

P92634

nieuw

00986

Wachtgeld

P92986

gewijzigd

00674

Wajong uitkering

P92674

nieuw

00673

VT Wajong

P92673

nieuw

 

Loonstaat op IKV-niveau

Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau.

Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd. 

Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.

 

code

omschrijving

prompt

export code

exportcode omschrijving

waardebereik

P02994

Presenteren obv welke IKV

Present obv IKV

02994

Present obv IKV (gewijzigd)

0 = obv basiscontract

1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV

 

Minimum loon aangepast

Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60

 

Vervallen codes en rubrieken

Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:

 

Rubrieken

rubriekcode

omschrijving

prompt 

P02273

(Vervallen) Dagloon bepaling

Vervallen

P02845

(Vervallen) Wachtgeld (zorg)

Vervallen

P02338

(Vervallen) Samenvoeg 2 IKV

Vervallen

P08260

(Vervallen) Levensloopjaren

Vervallen

P00988

(Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV

Vervallen

P00989

(Vervallen) Registratie nummer hoofd DV

Vervallen

 

Exportcodes

exportcode

omschrijving

verval_dt 

02273

Vervallen 

1-1-2023

02845

Vervallen 

1-1-2023

02338

Vervallen

1-1-2023

02260

Vervallen

1-1-2022

02988

Vervallen

1-1-2022

02989

Vervallen

1-1-2022

 

Medewerkers