Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2023-07 (Upgrade 36)

26-06-2023 08:41 (Bijgewerkt op 26-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1026 Weergaven

 

Release datum

Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 juli 2023.

 

Mededelingen

Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau

Voor meer informatie klik hier

Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden

Voor meer informatie klik hier

 

 

Wet- en regelgeving

Minimum loon aangepast

Vanaf 01-07-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1995,00
 • W4W (Wettelijk minimumloon 4-weken) + W4B (Wettelijk minimumloon 4-weken BBL): € 1841,60

 

Nieuw

Nieuwe rubrieken t.b.v. Nétive

Waarom

Visma Raet kent een integratie met Nétive. Nétive levert software op het gebied van werving, selectie en inhuur van uitzendkrachten.

Voor deze integratie waarbij HR Core Beaufort is betrokken, zijn 4 nieuwe rubrieken gerealiseerd.

 

Rubriekcode

Omschrijving

P08500

Inschrijver (Nétive)

P08501

Overeengekomen uurtarief (Nétive)

P08502

Organisatie (Nétive)

P08503

Werklocatie (Nétive)

 

 

Gewijzigd en verbeterd

Lengte van PI rubrieken telefoonnummer en contactpersoon uitgebreid

Waarom

Buitenlandse telefoonnummers kunnen een lengte hebben van meer dan 12 cijfers en konden in een dergelijk geval niet volledig worden vastgelegd. De lengte van onderstaande 4 rubrieken is uitgebreid naar 15 cijfers.

Ook zijn de 2 rubrieken voor de vastlegging van de contactpersoon uitgebreid van 25 naar 50 posities.

Rubriekcode

Rubriek omschrijving

Lengte oud

Lengte nieuw

PI0035

Telefoonnummer 1

12

15

PI0036

Telefoonnummer 2

12

15

PI0039

Telefoonnummer 1

12

15

PI0040

Telefoonnummer 2

12

15

PI0033

Naam 1e contactpersoon

25

50

PI0037

Naam 2e contactpersoon

25

50

 

 

Uitbreiding roltoewijzing functionaliteit in functie Organisatiestructuur

Waarom

In release 2023-05 is de wens gerealiseerd voor uitbreiding van de functie 700010 (Roltoewijzing Persoon) met:

 • het uit kunnen sluiten van inactieve organisatorische eenheden bij het toekennen van een rol 
 • het collectief vast kunnen leggen van een einddatum bij alle organisatorische eenheden en rollen

Voor meer informatie klik hier. De invalshoek van deze functie betreft de persoon. Uit de praktijk blijkt dat er ook een vergelijkbare behoefte leeft vanuit de invalshoek 'organisatorische eenheid'.

Om die reden is deze functionaliteit is nu ook toegevoegd aan de functie 170000 Organisatiestructuur, scherm Gegevens organisatorische eenheid.

Hoe

Op het scherm Gegevens organisatorische eenheid zijn de checkboxen 'Boom optie' en 'Incl. inactief' toegevoegd.

 • Als de selectie 'Boom optie' is aangevinkt zal de betreffende persoon/rol bij de geselecteerde OE én de onderliggende actieve OE's worden weggeschreven. 
 • Als naast de 'Boom optie' ook de optie 'Incl. inactief' is aangevinkt worden de wijzigingen óók bij de inactieve OE's in de betreffende boomstructuur aangebracht. 
 • De volgende mutaties worden i.c.m. de 'Boom optie' en 'Incl. inactief' ondersteund:
  • het toevoegen van een nieuwe persoon/rol
  • het verwijderen van een persoon/rol
  • het toevoegen/wijzigen van een einddatum
  • het toevoegen/wijzigen van een omschrijving
 • Bij het wijzigen van een einddatum of omschrijving met de 'Boom optie' zullen uitsluitend waarden worden gewijzigd die gelijk zijn aan de einddatum en/of omschrijving op het scherm.  M.a.w.: als een onderliggende OE reeds een andere einddatum/omschrijving heeft, zal deze niet worden gewijzigd.
 • Om technische redenen worden wijzigingen op 'scherm sessie' niveau opgeslagen. Dat betekent dat als je een rol A specifiek voor de geselecteerde OE wilt opslaan en vervolgens - zonder het scherm af te sluiten - een andere rol B mét boomoptie wilt vastleggen, beide rollen A en B mét boomoptie worden opgeslagen. Dit is eenvoudig te omzeilen door na de eerste mutatie voor de geselecteerde OE het scherm even te verlaten en vervolgens de overige mutaties vast te leggen.

Scherm voorbeeld:

FrankJHMPoell_0-1687761461753.png

 

 

Opgeloste meldingen

Ingangsdatum systeemmutatie onjuist in de correctie productie (change 4011321)

Melding

Na het kopiëren met systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' bleken de COR mutaties in de Mutatieverantwoording een onjuiste ingangsdatum te hebben gekregen. De COR salarismutaties hadden wél de juiste ingangsdatum.

Voorbeeld: de ingangsdatum van de salarismutatie is 01-01-2023 (TWK) waarbij in de Mutatielogging de ingangsdatum 01-02-2023 werd weggeschreven (periode van de salarisverwerking). Dit had ook de ingangsdatum 01-01-2023 moeten zijn.   

Oplossing

Systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' is aangepast zodat ook bij een terugwerkende kracht mutatie de juiste ingangsdatum wordt overgenomen van de salarismutatie.

Actie

Geen verdere actie benodigd.

 

Dagen voor berekening ziekengeld onterecht aangemaakt (change 2042901)

Melding

Bij een regulier ziektegeval, geen vangnetsituatie, wordt onterecht de dagen voor berekening ziekengeld, rubriek P00436, aangemaakt.

Oplossing

De functie 164300 'aanmaken ziektegeg. sal.verw' is hierop aangepast zodat alléén als het ziektegeval een vangnetsituatie betreft de dagen voor berekening ziekengeld (rubriek P00436) wordt aangemaakt.

Actie

Geen verdere actie benodigd.

 

 

Medewerkers