Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
2020-09 Automatisch verwerken importbestanden Er is steeds meer behoefte om gegevens van externe systemen automatisch te importeren en vervolgens direct te verwerken. Via een onderhoudsscherm kan je nu zelf de importprocessen - op basis van DPIA100 bestanden - definiëren. Ook kan je aangeven dat verwerking van dergelijke indirecte mutaties onmiddellijk na import plaats moet vinden. 2020-07 Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Je krijgt een nieuwe functie ter beschikking. Daarmee worden - op basis van de geregistreerde uren Extra geboorteverlof in de verlofmodule - de variabele mutaties aangemaakt voor de salarisaanlevering. De uren Extra geboorteverlof kan je in Tijdregistratie vastleggen op de nieuwe activiteit 41. Het extra geboorteverlof is ook opgenomen in de algemene regeling en wordt verwerkt in de periodeberekening. 2020-06 Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) Met de juni release leveren we de functionaliteit op die deze wetgeving ondersteunt. In hoofdlijnen is de functionaliteit onderverdeeld in de volgende drie stappen: Aanvragen aanvullend geboorteverlof Versturen aanvraag aanvullend geboorteverlof naar UWV Aansturing Payroll Gemal Lees meer in de community van HR Core Beaufort (Online).
Volledig artikel weergeven
15-05-2020 18:51
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 425 Weergaven
2019-07 HR Core Online Starten workflow in Self Service vanuit actieve signalering Je kunt nu vanuit de actieve signalering in HR Core Beaufort Online direct een workflow starten in Self Service. Deze nieuwe functionalteit staat in het kader van het verbeteren van de navigatie door het gehele Youforce domein. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-06 HR Core & HR Core Online Splitsen export Bij het exporteren van gegevens maakte HR Core tegelijkertijd verschillende bestanden aan: voor Self Service, voor Gebruikersbeheer en andere modules. Dit veroorzaakte soms performance problemen. Deze release brengt hierin een verbetering: het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven met welke frequentie de export van bestanden moet plaatsvinden. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk de export naar de andere modules en Gebruikersbeheer op één keer per dag te zetten en de export naar Self Service elke vijftien minuten. Actieve signalering - Signaal koppelen aan andere rol dan manager We hebben deze veel gehoorde wens gerealiseerd. U kunt nu signalen koppelen aan andere rollen dan een manager. Selecteer voor signalen op de Youforce takenlijst een rol uit de organisatorische eenheid. 2019-05 HR Core & HR Core Online Splitsen export van gegevens Bij het exporteren van gegevens maakte HR Core tegelijkertijd verschillende bestanden aan: voor Self Service, voor de tactische modules en voor Gebruikersbeheer. Dit veroorzaakte performance problemen. Deze release brengt een verbetering: het splitsen van de export. Je kunt nu per export aangeven met welke frequentie de export van bestanden moet plaatsvinden. Het is nu - bijvoorbeeld - mogelijk de export naar de tactische modules en Gebruikersbeheer op één keer per dag te zetten en de export naar Self Service op elke tien minuten. 2019-03 HR Core & HR Core Online Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Gebruik de nieuwe optie om rollen toe te wijzen aan een organisatorische eenheid vanuit een gekozen persoon. Na de selectie van een persoon is eenvoudig een rol en een organisatorische eenheid te koppelen. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, zijn direct de onderliggende organisatorische eenheden te selecteren. Op deze manier kunt u nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. HR Core Online Actieve signalering generiek - Uitbreiding signaaltekst Maak gebruik van de mogelijkheid om bij het definiëren van een signaal een korte signaaltekst (50 posities) en een lange signaaltekst (500) op te geven. Deze signaalteksten gaan mee met het exporteren van de signalen naar Youforce. In de naar aanleiding van het signaal gegenereerde e-mail ziet u de korte en de lange signaaltekst terug. Het uitbreiden van de signaaltekst in actieve signalering was een wens op het Ideeën portaal. 2019-02 HR Core & HR Core Online Zoeken in de organisatiestructuur In ons ideeënportaal is een breed ondersteunde wens geuit om het navigeren door de organisatiestructuur van HR Core Beaufort gebruiksvriendelijker te maken. In deze release hebben we deze wens gehonoreerd en is de functionaliteit voor het zoeken in de organisatiestructuur toegevoegd.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 20:09
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 183 Weergaven
2018-08 HR Core & HR Core Online Nieuwe UWV specificaties HR Core Beaufort (Online) voldoet na deze release aan de nieuwe specificaties die het UWV heeft vastgelegd voor de meldingen over ziekte, herstel en WAZO. Wat u - als gebruiker van HR Core Beaufort (Online) - na de installatie van upgrade 32 verder nog moet uitvoeren, leest u in de release notes.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 20:08
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 184 Weergaven
Labels