avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Total Årsoppgjør

Finn informasjonen du trenger som Total Årsoppgjør - alt fra artikler om midlertidige forskjeller til "skattemessig varelager, nyheter og tilgang til ressurser som nedlastingsfiler
Recent topics

Her finner du programlink og installasjonsveiledning for Total 2017 Total Årsoppgjør Velkommen til Total Årsoppgjør 2017. Installasjonsveiledning Installasjonen er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Vi ber om at du leser disse sidene i sin helhet før du begynner å installere. Installasjonsveiledning (PDF-fil) Nedlasting Klikk her for å starte nedlastningen Gjør ett av følgende: Hvis du vil starte installeringen umiddelbart, klikker du Åpne eller Kjør dette programmet fra gjeldende plassering. Hvis du vil kopiere det nedlastede innholdet og utføre installasjonen senere, klikker du Lagre eller Lagre dette programmet på disk. Viktig informasjon 2017 Skattedirektoratets jurister har ennå ikke formelt godkjent skatteskjemaene. Alle 58 skjemaene er à jour pr. 8. desember. Eventuelle justeringer vil bli publisert via Total Oppdaterer. Skjemarettledninger for 2017 er ennå ikke publisert av Skatteetaten. I en overgangsperiode vil derfor Total fremhente fjorårets utgave av disse. Den vedlagte programlinken inneholder i tillegg til Total Årsoppgjør også 2017-versjoner av Total Konsern, Total Analyse, Total Periode og Total Aksjebok. Lisensnøkkelen vil bestemme hvilke versjoner du har tilgang til. Som tidligere år leveres Total med elektronisk brukerdokumentasjon, som er tilgjengelig på hjelpemenyen etter installasjon. Lisensnøkkel Denne utgaven av Total 2017 krever foreløpig ikke lisensnøkkel for å benytte Total Årsoppgjør. For å få tilgang til andre tilleggsmoduler og innsendelse til Altinn, må lisensnøkkel registreres.Lisensnøkkel sendes ut i løpet av desember. Snarveier på ”skrivebordet” Når du installerer Total 2017, opprettes det automatisk ny snarvei på skrivebordet. Den nyopprettede snarveien er merket med årstallet 2017, for eksempel "Total 2017" og vil være felles for årsoppgjør, aksjebok og periode. De gamle snarveiene som du har, vil fortsatt peke mot tidligere årsversjoner. Pass på at du starter korrekt program ved å klikke på riktig snarvei. Overføring til nytt år Klientene vil automatisk bli overført til nytt år den første gangen du henter de inn i Total 2017 Total Oppdaterer – alltid oppdatert program !Under installasjonen installeres et program som du kan bruke for å holde din Total-installasjon à jour til enhver tid via Internett. Vi vil fortløpende publisere eventuelle rettinger og forbedringer. Total Oppdaterer automatiserer prosessen med å laste ned nye versjoner og gjør det hele meget enkelt. Vi anbefaler at du kjører Total Oppdaterer med jevne mellomrom, slik at du hele tiden benytter siste versjon. Vi ønsker lykke til med årsoppgjøret 2017!
0 0
Postet av
Før du som regnskapsfører kan importere saldobalansen fra Visma eAccounting må du aktivere Visma eAccounting Integrasjon. Dette gjør du ved å logge deg inn på kunden sin Visma eAccounting. Klikk på Apper og utvidelser - Administrasjon - Visma eAccounting Integrasjon. Klikk på Les mer - Aktiver. Deretter kan du gå inn i Total Årsoppgjør på aktuell kunde og velge Saldobalanse - Importer og følge veiledningen for Visma eAccounting.
0 0
Postet av
Total Aksjebok 2017 Installasjonsveiledning Installasjonen er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Vi ber om at du leser disse sidene i sin helhet før du begynner å installere. Installasjonsveiledning (PDF-fil) Klikk her for å starte nedlastningen Brukerveiledningen vil være tilgjengelig inne fra klienten ved å velge Hjelp | Brukerveiledning fra menybåndet. LisensnøkkelDenne første versjonen av Total Aksjebok krever ingen linsensnøkkel for å komme i gang. Lisensnøkler vil bli sendt ut i en separat e-post i løpet av de nærmeste dagene. Produksjon av aksjonærregisteroppgave og innsendelse til Altinn, vil ikke være mulig uten at lisensnøkkel er registrert. Registrering av lisensnøkkel kan gjøres enkelt av sluttbruker. Nærmere fremgangsmåte vil bli gitt ved utsendelse av lisensnøkkel. AksjonæregisteroppgavenTotal Aksjebok 2017 innholder Aksjonærregisteroppgaven for 2017 - men, som nevnt overfor, er lisensnøkkel påkrevd for å generere aksjonærregisteroppgaven.AltinnI følge planene til aksjonærregisteret, vil Altinn åpne for mottak av reviderte årsoppgaver 8. desember 2017. Fra denne datoen vil det også være mulig å laste ned preutfylte aksjonæroppgaver.Oppstart av Total AksjebokOppstart av Total Aksjebok gjør du via oppstartsikonet "Total 2017", som er opprettet både under programmenyen og direkte på skrivebordet. Når du kommer inn i klientregisteret, velger du "Aksjebok" i moduloversikten nede til høyre. Marker deretter ønsket klient i listen, og klikk deretter på Start-knappen eller dobbeltklikk på klienten. Vi ønsker det lykke til!
0 0
Postet av
Plass: Online Tid: 1 time til godkjenning innenfor Skatt. Pris: 2290 :- Meld deg på her Tema Kurset tar for seg alt fra opprettelse av klient, selskapets aksjeklasse(r), aksjonær(er) og ulike hendelser som gjør deg i stand til å bistå kunden med komplett oversikt over både selskapets og aksjonærenes status løpende, i form av ulike rapporter og utveksling av disse. • Basert på aksjeloven – krav bl.a. til aksjeeierbok • Aksjebok - ikke bare en modul som gir deg Aksjonærregisteroppgaven – MEN også en rekke øvrige rapporter som er nyttige for deg som rådgiver. • Komplett aksjeeierbok ihht aksjeloven • Automatisk utfylling av AR-oppgave • Oversikt over skjermingsgrunnlag/-fradrag • Automatisk håndtering av aksjeserier (FIFO-prinsippet) • Validering / kontroller på skjerm • Oversiktlige rapporter og spesifikasjoner • Sende rapporter via e-post • Panteregister - rådighetsbestemmelser • Import/Eksport fra / til Altinn • Integrasjon med Total Årsoppgjør – relevante noter til årsregnskapet Innhold • Kom raskt i gang • Effektiv ajourføring av hendelser av betydning for selskapets aksjer/aksjekapital og aksjonærer • Gjennomgang av en rekke rapporter i tillegg til aksjonærregisteroppgaven • Integrasjon med Altinn • Automatikk i forhold til Total Årsoppgjør Varighet/Timer til godkjenning 1 time til godkjenning innenfor Skatt. Forkunnskaper Kjennskap til regelverk og bestemmelser i aksjeloven av relevans for selskapets aksjekapital, aksjonærer mv. Hva er e-læring? Ved å benytte deg av vårt nye e-læringstilbud er du ikke lenger avhengig av å sette deg ned til et fastsatt tidspunkt eller møte opp i et eksternt kurslokale for å få en effektiv systemtrening. Du kan derimot velge helt selv når du ønsker å se kurset – alt etter når det passer deg! På toppen av det hele har du tilgang til denne kursportalen i hele tre måneder etter kjøpsdato. Oppsummert gir dette et helt unikt kurstilbud, og er vårt desidert mest moderne kursformat. Når kan jeg logge meg på? Ved fullført bestilling vil du motta en bekreftelses e-post med påloggings informasjon. Meld deg på her Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.
0 0
Postet av
Plass: Online Tid: ca 4 timer og 30 minutter Pris: 1990 :- Meld deg på her Målsettingen med kurset er at bruker etter gjennomført kurs har opparbeidet god kjennskap til modulens oppbygning og automatikk, forstår sammenhenger og automatikk i programmet, samt hvor effektivt årsoppgjøret kan utarbeides med Total Årsoppgjør. Agenda • Grunnleggende gjennomgang av klientregister med funksjoner • Forutsetninger for utarbeidelse av årsoppgjør mht opplysninger, saldobalanse og momenter av regnskaps- og skattemessig betydning for årsoppgjøret • Integrasjon med økonomisystemer – saldobalanse med koblinger til årsregnskap og næringsoppgave, skjema forskjeller regnskaps- og skattemessige verdier mv • Anleggsregister mv • Notesenter mv • Rapporter – eksterne og interne • Integrasjon altinn – fra / til • Automatikk med Total Aksjebok Forkunnskaper Deltakeren bør ha grunnleggende kjennskap til regnskaps- og skatteregler på teoretisk basis Varighet/Timer til godkjenning Varighet totalt ca 4 timer og 30 minutter Kurset er vurdert til å tilfredsstille etterutdanningsordningen for regnskapsførere og revisorer. Deltakelse gir etterutdanning med 4 timer innenfor kategoriene: 2 timer skatt 2 timer Finansregnskap Hva er nettkurs? Ved å benytte deg av vårt nettkurstilbud er du ikke avhengig av å sette deg ned til et fastsatt tidspunkt eller møte opp i et eksternt kurslokale for å få en effektiv systemtrening. Nå kan du derimot velge helt selv når du ønsker å se kurset – alt etter når det passer deg! På toppen av det hele har du tilgang til denne kursportalen i hele tre måneder etter kjøpsdato. Oppsummert gir dette et helt unikt kurstilbud, og er vårt desidert mest moderne kursformat. Ved fullført bestilling vil du motta en e-post bekreftelse med påloggingsinformasjon. Meld deg på her
0 0
Postet av
Plass: Oslo Dato: 15.12.2017 18.01.2018 Tid: 10:00-16:00 Pris: 4400 :- Meld deg på her Kurset tar for seg det alt vesentlige av funksjonalitet i Total Årsoppgjør for mest mulig effektiv utarbeidelse av komplett sett med ligningspapirer og fullstendig årsregnskap med hovedvekt på selskapstypen aksjeselskap. Avslutningsvis gjennomgås også årsoppgjør for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med selvangivelse og skatteberegning. Kurset gjennomføres i form av praktisk læring ved at deltakerne får stilt PC med installert program til disposisjon for felles gjennomgang med mottoet «Alle skal med!» Målsettingen med kurset er at bruker etter gjennomført kurs har opparbeidet god kjennskap til modulens oppbygning og automatikk, forstår sammenhenger og automatikk i programmet, samt hvor effektivt årsoppgjøret kan utarbeides med Total Årsoppgjør. Agenda • Grunnleggende gjennomgang av klientregister med funksjoner • Forutsetninger for utarbeidelse av årsoppgjør mht opplysninger, saldobalanse og momenter av regnskaps- og skattemessig betydning for årsoppgjøret • Integrasjon med økonomisystemer – saldobalanse med koblinger til årsregnskap og næringsoppgave, skjema forskjeller regnskaps- og skattemessige verdier mv • Filbasert saldobalanseimport • Anleggsregister mv • Notesenter mv • Rapporter – eksterne og interne • Integrasjon altinn – fra / til Forkunnskaper Deltakeren bør ha grunnleggende kjennskap til regnskaps- og skatteregler på teoretisk basis i tilknytning til utarbeidelse av årsoppgjør. Godkjenning Kurset vurderes til godkjenning for regnskapsførere og revisorer med 3 timer Finansregnskap og 3 timer Skatt. Kursbevis vil bli tilsendt som dokumentasjon på gjennomført oppdatering. Allmenne vilkår Påmeldingen er økonomisk bindende. Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring. Meld deg på her Kurs inngår i avtale om Kursabonnement.
0 0
Postet av
Sted og dato: Trondheim, 13.11.17 Tromsø, 14.11.17 Stavanger, 21.11.17 Oslo, 23.11.17, 14.12.17 Sarpsborg, 27.11.17 Pris: 4400:- Meld deg på her Agenda Kursinnhold del 1: Effektive forberedelser til Årsoppgjøret Tid: Kl.09:30-12:00 (lunsj 12:00-13:00) Momenter: Hovedfokus på forberedelse av årsoppgjør for aksjeselskaper Bokføringslovens regler om dokumentasjon og GRFS fra 2017 5.8 Bokføringsoppdrag 5.9 Årsoppgjørsoppdrag 7 Kvalitetskontroll Løpende og endelig vurdering og dokumentasjon av anleggs- og omløpsmidler Klassifisering og kontering Avstemming og etterkontroll av aktuelle inntekts- og kostnadskonti Dokumentasjon av balanseposter Kursinnhold del 2: Tips & Triks i Total Årsoppgjør Tid: Kl.13:00 -15:30 (lunsj 12:00-13:00) Momenter: Hovedfokus på effektiv tilrettelegging og utarbeidelse av årsoppgjør for aksjeselskaper i Total Årsoppgjør Klientregister – muligheter for økt effektivitet Saldobalansen – gjennomgang av funksjonalitet og konsekvenser Årsregnskap med noter, notesenter, årsberetning mv Skatteskjemaer – Forskjeller Regnskap / Skatt – fra årsresultat til skattbar inntekt Spørsmål og svar fortløpende – «dynamisk» forelesning med live-visning i Total Har du momenter som du ønsker at vi skal belyse på dette kurset? Send oss dem på e-post support.total@visma.com innen 31.10.2017. Benytt emne «Ønsker - kurs Årsoppgjør» Dokumentasjon Fyldig dokumentasjon sendes deltaker i forkant av kurset for nedlasting av pdf-fil for evt utskrift, lagring og lett tilgjengelighet for senere bruk Godkjenning Kurset vurderes til godkjenning for regnskapsførere og revisorer med 2,5 timer Finansregnskap og 2,5 timer Skatt. Kursbevis vil bli tilsendt som dokumentasjon på gjennomført oppdatering. Allmenne vilkår Påmeldingen er økonomisk bindende. Dersom du ikke har anledning til å møte på kurset/seminaret, kan du overlate plassen din til en kollega. Husk da og gi beskjed senest dagen før. Ved sykdom refunderes avgiften mot legeerklæring Meld deg på her
0 0
Postet av
Total Periode 2017 Installasjonsveiledning Installasjonen er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Vi ber om at du leser disse sidene i sin helhet før du begynner å installere. Installasjonsveiledning (PDF-fil) Klikk her for å starte nedlastningen Brukerveiledningen vil være tilgjengelig inne fra klienten ved å velge Hjelp | Brukerveiledning fra menybåndet. LisensnøkkelTotal Periode krever ingen lisensnøkkel for å komme i gang. Ved kjøring av periode uten lisensnøkkel, vil utskrifter være merket med et vannmerke. Lisensnøkkel vil bli sendt ut i en separat e-post innen kort tid. Registrering av lisensnøkkel kan enkelt gjøres av sluttbruker. Fremgangsmåte vil bli nærmere beskrevet ved utsendelsen av lisensnøkkelen. Oppstart av Total PeriodeOppstart av Total Periode kan gjøres via oppstartsikon "Total 2017". Dette ikonet finner du både under programmenyen og direkte på skrivebordet. Når du kommer inn i klientregisteret, velger du "Periode" i moduloversikten nede til høyre. Deretter markerer du ønsket klient i listen og trykker på Start-knappen eller dobbeltklikker på klienten. Vi ønsker deg lykke til!
0 0
Postet av
Er det mulig å benytte Total 2016 vedr produksjon av selvangivelse og ligningsskjemaer samt avviklingsregnskap for driftsåret 2017? Mht avviklingsregnskap i 2016-versjonen vises til brukerveiledningen under Hjelp på menybåndet. På side 85 her finner du dette beskrevet. Det er en forutsetning at du har gjort ferdig årsoppgjøret for 2016 for aktuell klient i Total 2016. I klientregisteret oppretter du en ny tom AS-klient øremerket for avviklingen av denne klienten. Du må ha et avvikende katalog-/mappenavn, for eksempel AV foran gammelt mappenavn. Gå inn på den nye tomme klienten. Velg Fil | Importert | Avviklingsdata fra Total-klient, hvor du da henter inn årsoppgjøret for 2016 fra opprinnelig klient som nå skal avvikles. 2016-tallene overføres da til 2015-kolonnen, mens 2017-tallene hentes til 2016-kolonnen. I dialogen Dato/Årstall angir du 2017 som år, og aktuelle datoer fra / til for avviklingsperioden. Bruk av overnevnte gir automatisk utfylt 2017 som år som man ber om forhåndsfastsetting for. Ved endring av firmanavn til f.eks. "ABC AS under avvikling", må dette gjøres på vanlig måte under Opplysninger | Klient og Foretaksinformasjon. Husk og påse korrekte skattesatser for avviklingsperioden under Fil | Prosentsatser inne på aktuell klient, med registrering av 24% både for "Utsatt skatt start" og "Betalbar skatt", gjeldende for år 2017. Når klienten er ferdig mht både ligningspapirer og årsregnskap med noter og beretning(er), sender du til altinn på vanlig måte. I Total Aksjebok kan du også sende siste AR-oppgave for 2017; åpne klienten på vanlig måte i Aksjebok. Velg Selskapsopplysninger, hvor du i venstre kolonne feltet “Inntektsår” endrer fra 2016 til 2017. Registrer deretter aktuelle hendelser i 2017, lagre og send AR-oppgave på vanlig måte, da for 2017.
1 0
Postet av
Total kan flyttes til en ny maskin på 2 måter avhengig av om den eksisterende installasjonen fungerer eller ikke. 1. Flytte data fra en TILSVARENDE fungerende Total-installasjon Før du starter med å flytte data skal du installere alle årsversjoner av Total som du ønsker å få til å fungere. Start med eldste årsversjon og arbeid deg fremover. Når installasjon av alle årene er gjort kan du enkelt og greit kopiere hele mappen \MOKASTET med "rubbel og bit" av filer og underkataloger over til den nye plasseringen hvor Total ligger. Windows vil spørre deg om du ønsker å skrive over eventuelle filer/mapper som ligger der. Svar Ja til dette. Når kopieringen er utført, skal alle data ligge korrekt på plass. 2. Flytte data fra en TILSVARENDE, IKKE fungerende Total-installasjon Dersom tidligere Total-løsning ikke lenger fungerer kan man IKKE kopiere hele mappen \MOKASTET på tilsvarende måte som i forrige avsnitt, da dette vil gjøre at problemene fra tidligere løsning kan følge med til ny løsning ved kopiering av data. I tilfelle tidligere løsning ikke fungerer, må man være mer selektiv i filkopieringen. Klientregister Fra den enkelte årsversjon må du plukke følgende filer og kopiere dem inn på tilsvarende sted i ny løsning: klireg??.dat, for eksempel klireg16.dat (inneholder klientlisten) status??.dat, for eksempel status16.dat (inneholder statuskoder) revregn??.dat, for eksempel revregnf.dat eller revregn16.dat (inneholder regnskapsførere/revisorer) OBS! Det er ikke sikkert at alle filene ovenfor finnes i hver årsversjon. Dersom de finnes, skal de kopieres over. Klientdata Klientdata ligger i mappen \MOKASTET og er navngitt av brukerne. Vi kan derfor ikke fortelle hva navnet på disse er. Isteden lister vi opp programkataloger som ikke skal kopieres over. Følgende mapper skal IKKE kopieres over: \mokastet\total?? (for eksempel \mokastet\total16) \mokastet\ascase?? (for eksempel \mokastet\ascase16) \mokastet\pncase?? (for eksempel \mokastet\pncase16) Altinn-historikk Dersom bruker har benyttet Total til innsendelse av selvangivelser osv elektronisk til myndighetene via Altinn-portalen, ligger det datafiler i mappen \mokastet\total??\altinn\data Denne mappen må derfor kopieres over fra hver årsspesifik programkatalog, f.eks \mokastet\total16\altinn\data til tilsvarende mappe i ny installasjonsplassering.
0 0
Postet av