Mijn Communities
Help

Verstoringen Youforce Verzuim Management

Sorteren op:
Update dinsdag 7 november 2023 - 13.40 uur   De problemen zijn een uur geleden (rond 12.40 uur) opgelost.   Het openen van een afspraak in de agenda geeft geen foutmelding meer. Als er vanuit Bureaublad, Agendabeheer een afspraak wordt toegevoegd, wordt de informatie van de werknemer vastgehouden. De velden staan weer in de oorspronkelijke volgorde op bij de schermen om dossieritems te bewerken.  - afspraken in de agenda - acties - communicatie Onze excuses voor de veroorzaakte overlast!      Update dinsdag 7 november 2023 - 08.25 uur Deze storingsmelding wordt heropend omdat wij helaas geconstateerd hebben dat de problemen niet bij alle gebruikers verholpen zijn.   Er doen zich 3 problemen voor.   1) Het openen van een afspraak in de agenda geeft een foutmelding.   2) Als er vanuit ' Bureaublad' , ' Agendabeheer' een afspraak wordt toegevoegd, wordt de informatie van de werknemer niet vastgehouden. 3) De volgorde van de velden in schermen om dossieritems te kunnen bewerken wijkt op sommige schermen af.   De oorzaak van deze problemen is achterhaald, de oplossing volgt zo spoedig mogelijk. We houden je op de hoogte.    Update maandag 6 november 2023 - 15.20 uur Het probleem met het aanmaken van de dossieritems is vandaag rond 13.30 uur verholpen.   Bij een enkele klant (waarbij imports liepen vandaag tussen 09.51 en 10.21 uur) zullen er heraanleveringen vanuit HR Core Beaufort gedaan moeten worden.   Als dat het geval is zal het importlog in Verzuim Management en het verwerkingsverslag via de e-mail hier melding van maken. Het gaat om melding 514 en 327.   514: Vanwege een technische storing zijn gegevens van werknemer met personeelsnummer 123456 niet verwerkt. Dit probleem kunt u mogelijk verhelpen door middel van een initiële (herstel)aanlevering voor deze werknemer. Indien deze initiële (herstel)aanlevering niet afdoende is gebleken, neem dan contact op met het Service Center. 327: Werknemer met personeelsnummer 123456 is geblokkeerd voor periodieke importverwerking. Deze blokkade kan worden opgeheven middels een initiële (herstel)aanlevering voor deze werknemer.     maandag 6 november 2023 - 11.50 uur Momenteel kun je problemen ervaren met het aanmaken van dossieritems: - afspraken in de agenda - acties - communicatie   Ook met de import zullen hierdoor meldingen binnenkomen waarbij de bijbehorende actie(s) niet worden aangemaakt. Er wordt aan een oplossing gewerkt en houden je hiervan op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
06-11-2023 11:55 (Bijgewerkt op 07-11-2023)
 • 13 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1046 Weergaven
Update 2/10/2023 8:00 uur Alle verwerkingen zijn bijgewerkt. Dit bericht wordt gesloten   Update 20.00 uur De import is weer opgestart. De achterstanden in de verwerking worden nu bijgewerkt. De verwachting is dat in de loop van de avond alle bestanden correct zijn verwerkt.   Op dit moment ervaren we problemen bij het importeren van bestanden. Het gaat om de bestanden vanuit de Core-systemen en de Arbo-diensten. De import is gisteravond gestopt. We proberen de import zo snel mogelijk weer op te starten.  Rond 20.00 uur krijg je een update.
Volledig artikel weergeven
29-09-2023 16:52 (Bijgewerkt op 02-10-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 476 Weergaven
Dit bericht is alleen van toepassing indien jouw organisatie gebruik maakt van Verzuim Management in combinatie met HR Core Beaufort.   Zie ook het bericht Import bestanden vanuit BO4 incidenteel niet goed verwerkt    De uitvraag die vanuit Selfservice naar Beaufort gedaan is heeft in er in veel gevallen ook voor gezorgd dat de tactische module (TM) export naar onder andere Verzuim Management is geactiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat er voor betrokken medewerkers een initiële aanlevering (BH bestand) naar Verzuim Management is gestuurd. Deze initiële aanlevering kan geleid hebben tot het activeren van het verzuimprotocol voor verzuim dossiers. Dit kan er weer voor zorgen dat er acties voor oudere verzuimdossiers, met name die acties die zijn ingericht op basis van "volledig hersteld melden", alsnog zijn ingepland.   De TM aanlevering werd overigens alleen geactiveerd indien het HRSS2TM stuurgegeven op "J" stond ingesteld in HR Core Beaufort. Dit stuurgegeven zorgt ervoor dat de waarde van P05009 rubriek wordt gekopieerd naar de P05022 rubriek waarmee de aansturing van de TM export geregeld wordt.   Omdat de aanlevering ook recente mutaties kan bevatten die juist wel verwerkt moeten worden in Verzuim Management, kunnen we geen maatregelen treffen die voorkomen dat de bestanden verwerkt worden. Onze excuses voor het ongemak.    
Volledig artikel weergeven
02-03-2023 16:39 (Bijgewerkt op 02-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 890 Weergaven
Update 17.00 uur De achterstanden zijn (bijna) weggewerkt.  Update 9.30 uur De import loopt weer. Door de hapering zijn er achterstanden in de verwerking.   De import voor verzuim management blijkt niet goed te verlopen op dit moment. Het team heeft dit in onderzoek. Zodra er meer informatie is zullen we dat melden.  
Volledig artikel weergeven
06-01-2023 09:04 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 816 Weergaven
Helaas heeft vanochtend (donderdag 22 december) bij een aantal klanten opnieuw een vergelijkbaar probleem zich voorgedaan. In de loop van vandaag/vannacht worden de bestanden alsnog correct ingelezen. Het onderzoek naar het structureel voorkomen van dit probleem is nog gaande.
Volledig artikel weergeven
22-12-2022 13:36 (Bijgewerkt op 22-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 653 Weergaven
Update 23 november 2022 Dit probleem wordt opgelost met de release van zaterdag 26 november 2022.   --- Youforce HR-Professionals die zijn overgestapt naar het nieuwe inloggen (= zonder certificaat https://admin.youforce.com) krijgen momenteel bij de rapportage tool de volgende foutmelding:   Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor dit probleem.   Tijdelijke work arounds Inloggen Youforce als medewerker/manager Inloggen Youforce met certificaat Het bovenstaande schematisch weergegeven aan de hand va de inlogpagina https://www.vismaraet.nl/inloggen/      
Volledig artikel weergeven
28-09-2022 16:23 (Bijgewerkt op 29-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 434 Weergaven
Bij sommige klanten heeft zich bij het importeren van SIVI documenten (= ADI bestanden) een storing voorgedaan. Dit had als resultaat een 520 uitvalsmelding, die gemeld is in het verwerkingsverslag van: maandag 21 november 2022 en/of dinsdag 22 november 2022  Er hoeft geen contact opgenomen te worden met het Service Center, omdat het bestand dinsdag 22 november of anders in de ochtend van woensdag 23 november alsnog wordt ingelezen. Dit is terug te lezen in een tweede verwerkingsverslag en in de importlog (Applicatiebeheer; Import).   Er wordt gewerkt aan het structureel voorkomen van dergelijke van verstoringen in te toekomst.
Volledig artikel weergeven
22-11-2022 16:40 (Bijgewerkt op 22-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
In de vroege ochtend van dinsdag 25 oktober 2022 heeft zich bij sommige klanten bij het importeren van SIVI documenten (= ADI bestanden) een korte storing voorgedaan. Dit had als resultaat een 520 uitvalsmelding, die gemeld is in het verwerkingsverslag die ochtend.   Er hoeft geen contact opgenomen te worden met het Service Center, omdat het bestand dezelfde dag of anders in de ochtend van woensdag 26 oktober 2022 alsnog succesvol is ingelezen. Dit is terug te lezen in een tweede verwerkingsverslag en in de importlog (Applicatiebeheer; Import)  
Volledig artikel weergeven
26-10-2022 20:12
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 214 Weergaven
Momenteel kunnen er zich verstoringen voordoen bij Youforce Verzuim Management.      Het onderzoek naar de oorzaak en oplossing is in volle gang.    
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 09:58 (Bijgewerkt op 20-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 485 Weergaven
28 september 2022 - 15:30 De performance in Verzuim Management is weer stabiel. Zie ook update verstoring binnen Self Service.   28 september 2022 - 08:30 De verstoring binnen Verzuim Management en het Youforce portaal is een gevolg van de verstoring binnen Self Service.   De verstoring kan zich binnen Verzuim Management op diverse manieren uiten, bijvoorbeeld: - 503 melding - traagheid - incorrect opbouwen van de pagina -    26 september 2022 - 11:10 Momenteel is er een verstoring met Youforce Verzuim Management. De applicatie werkt zeer traag en kan een 503 melding geven. Het onderzoek naar de oorzaak en oplossing is in volle gang.
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 11:20 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 501 Weergaven
Update 08:40 uur: probleem is verholpen. --- Bij het opstarten van verzuimmanager 1.0 krijg je foutmelding 500. Onderzoek loopt. 
Volledig artikel weergeven
31-08-2022 08:04 (Bijgewerkt op 31-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 304 Weergaven
NB dit bericht is alleen van toepassing als er gebruik gemaakt wordt van ADI (Arbo Document Interface).   Deze storingsmelidng is een vervolg op storingsmelding: 520 uitval bij import van ADI (Arbo Document Interface) sinds maandag 23 mei 2022   Helaas blijkt het dat dit probleem nog niet volledig is opgelost. Op sommige plaatsen het kunnen de ADI documenten van 23 mei niet geopend worden; er verschijnt een 404 melding.   De analyse van het probleem en de oplossing is in volle gang. De onderstaande toelichting en work around kunnen we al wel aangeven.   ADI documenten kunnen in RVM vanuit twee locaties opgeroepen worden: 1 Vervolgacties (lezen of bekijken acties in de actieplanning / bureaublad) 2 'Verslagen en adviezen bedrijfsarts'   ad 1) Het lijkt er op dat de vervolgacties van ADI documenten die op 23 mei zijn geüpload allen een 404 error geven.   ad 2) Bij 'Verslagen en adviezen bedrijfsarts' zijn er voor 23 mei dubbele regels zichtbaar. - Eén regel bevat een document dat bij openen een 404 melding geeft - Bij de andere regel kan het document wel correct geopend worden   Tijdelijke work around Bij ‘Verslagen en adviezen bedrijfsarts’ kan het document wel goed geopend worden (weliswaar maar bij 1 van de regels)   Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing zodat het document op alle plekken zonder 404 error geopend kan worden, inclusief het verwijderen van de foutieve regels.     --- Update 13 juni 2022 Afgelopen vrijdag 10 juni zijn beide problemen verholpen.
Volledig artikel weergeven
02-06-2022 12:33 (Bijgewerkt op 13-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 331 Weergaven
NB dit bericht is alleen van toepassing als er gebruik gemaakt wordt van ADI (Arbo Document Interface).   Bij het inlezen van ADI bestanden (bv. terugkoppelingen van de bedrijfsarts) zijn er sinds maandag 23 mei 2022 problemen bij het inlezen. De bestanden vallen uit met onderstaande melding:   520: Vanwege een technische storing is van werknemer met personeelsnummer xxx aangeleverd bestand met naam xxx.pdf niet verwerkt. Dit probleem kunt u mogelijk verhelpen door voor deze werknemer het bestand opnieuw aan te leveren. Indien deze heraanlevering niet afdoende is gebleken, neem dan contact op met het Service Center.   In tegenstelling tot wat er in deze uitvalsmelding staat, hoeft de arbodienst vooralsnog nog geen heraanlevering te doen van de ADI bestanden.   Wij werken hard aan de oplossing van dit probleem!   --- Update 24 mei 2022, 17:17 uur De bestanden die eerder met 520 zijn uitgevallen worden nu opnieuw verwerkt (Status 'Re-Process' in importlog). De verwachting is dat deze bestanden vanavond/vannacht alsnog ingelezen worden.  Morgenochtend een nieuwe update. --- Update 25 mei 2022, 09:51 uur Goed nieuws! Alle vanaf 23 mei uitgevallen ADI bestanden zijn alsnog goed ingelezen. Er is nog wel een restpuntje: in de importlog staat nu nog onterecht de 520 uitvalsmelding. Deze melding wordt in de loopt van vandaag verwijderd. --- Update 25 mei 2022, 10:14 uur De onterechte 520 uitvalsmeldingen zijn verwijderd uit de importlog.    Het probleem werd veroorzaakt door een interne webservice die niet goed herstart was na een update. Wij onderzoeken hoe in de toekomst een dergelijk probleem en de gevolgen ervan voorkomen kunnen worden.   Deze verstoring is afgehandeld. ---
Volledig artikel weergeven
24-05-2022 12:46 (Bijgewerkt op 25-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 444 Weergaven
Momenteel doet zich het probleem voor dat documenten niet getoond worden bij het onderdeel: 'Verslagen en adviezen bedrijfsarts'. Er wordt gewerkt aan aan de oplossing van het probleem.   Work around: de documenten zijn wel op te roepen in het 'Reintegratiedossier'.
Volledig artikel weergeven
09-02-2022 12:05 (Bijgewerkt op 14-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 423 Weergaven
Actuele meldingen Er zijn geen actuele meldingen Afgehandelde meldingen Verzuim Management 1.0 - Storing bij openen documenten Update 16 december 2021 - 10:45 uur - De storing is verholpen. 16 december 2021 - Het openen docume...
Volledig artikel weergeven
16-07-2021 09:57 (Bijgewerkt op 20-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 547 Weergaven