peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Viimeisimmät aiheet

Jos ollaan kirjauduttu Visma Businessiin samalla istunnonnumerolla kuin lukittujen prosessien istunnonnumero, lukituksen poisto ei onnistu. Kirjautumiselle tulee saada eri numero. Ohjelma antaa automaattisesti seuraavan vapaan numeron (=suurin sillä hetkellä käytössä oleva istunnon numero + 1).
Oikeus muokata ja tallentaa näkymiä määritellään käyttöoikeusryhmien avulla. Käyttäjä voi kuulua yhteen käyttöoikeusryhmään ja yhteen käyttöoikeusryhmään voi kuulua useita käyttäjiä. Käyttäjän käyttöoikeusryhmä määritellään käyttäjälle Käyttäjä-taulun Käyttöoikeusryhmän nro -kentässä, Ohjaustiedot – Käyttäjät/Oikeudet – Käyttäjät-näkymä – Käyttäjät-välilehti Käyttöoikeusryhmien oikeudet määritellään Käyttöoikeusryhmä-taulun Käsittely-valikon toiminnoilla, Ohjaustiedot – Käyttäjät/Oikeudet – Käyttäjät -näkymä – Käyttöoikeusryhmät-välilehti Näkymien tallennus ja muokkaus estetään seuraavilla valinnoilla:- Valitaan käyttöoikeusryhmä, jonka oikeuksia halutaan rajata- Valitaan Käsittely-valikosta Toimintojen käyttö -toiminto Haluttu toiminto estetään valitulta käyttöoikeusryhmältä valitsemalla ks. toiminto ja klikkaamalla Käyttöoik.-painiketta, jolloin toiminnon eteen tulee $-merkki. Estettävät toiminnot, jotta näkymää ei pysty muokkaamaan ja tallentamaan. Yleiset komennot – Tiedosto – Uusi näkymä = Ei pysty muodostamaan uutta tyhjää näkymää Yleiset komennot – Tiedosto – Näkymien selain = Ei pysty avaamaan Näkymien selainta Suunnittelutila = Käyttäjä ei pysty siirtymään suunnittelutilaan Tallenna ikkunan asetukset = Käyttäjä ei pysty tallentamaan näkymää Tallenna työtilanalue = Käyttäjä ei pysty tallentamaan työtilan aluetta
Osapuolinumero voi olla sama, asiakas- ja toimittajanumerot syötetään omiin kenttiinsä.
Perustetaan uusi Osapuolinumero ja valitaan tämä numero Ohjaustiedot/Yritystiedot Osapuolen käyntiosoite - kenttään, jolloin Lisätiedot 1 kenttä aktivoituu. Lisätiedot 1 ruudukossa kohtaan Pankin nro kaksoisklikataan, valitaan pankki. Pankin tilinumero kohtaan lisätään valitun pankin tilinumero, joka tulostuu laskulle. Siirrytään välilehdelle Lomakkeiden tulostusasetukset/ Muut asetukset ja kohtaan Lomakkeessa 3 pankkitiliä lisätään 1.
Kyseinen virheilmoitus tarkoittaa, että Visma Businessin käyttäjätiedoissa on määritelty useammalle käyttäjälle oikeus johonkin moduuliin, kuin mille on lisenssiä. Pääkäyttäjän tulee käydä Ohjaustiedot | Käyttäjät/Oikeudet | Käyttäjä -ruudulla tarkistamassa herjassa mainitun moduulin osalta käyttäjien oikeudet. Usein on kyse siitä, että on perustettu uusi käyttäjä ja hänelle on lisätty oikeuksia. Lisenssi ei kuitenkaan ole niin monelle nimetylle käyttäjälle. Tällöin kannattaa tarkistaa, onko oikeuksia määritelty jollekin sellaiselle henkilölle, joka ei esim. ole enää yrityksen palveluksessa eikä näitä silloin enää tarvitse. Muutos tehdään ko. käyttäjän kohdalla Moduulit -kentässä: Muista tallentaa muutokset. Mikäli Visma Businessista ei löydy yhtään sellaista käyttäjää, joka ei ko. käyttöoikeutta tarvitsisi, tulee muutos tehdä lisenssiin. Tällöin tulee olla yhteydessä omaan vastuumyyjään.