Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Finale og -Boardroom

Alt innenfor årsoppgjør, skatt, driftsmidler, rapportering, konsolidering, investor, og gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Feilen,Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot. Filen kan også skyldes at det mangler opplysninger i påktevet felt, eksempelvis kommunenummer på eiendommer eller annet hvor dette er påkrevet. Sjekk om det er lagt inn feil opplysninger i et av feltene du har fylt ut i skattemeldingen . Den andre muligheten til en slik feil er at det er skjedd feil ved innlesing av data fra Altinn. Du må da hente inn data og lese de inn på nytt før innsendingen.
Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet. Driver man 2 næringer må manopprette 1 dimensjon og 2 dimesjonselementer. Oppretting av dimesjon gjøres på kontomenyen under valget Registrer dimensjoner Her skal man så registrere 1 dimensjon. For oversikten sin skyldkan man kalle denne "Næring". Så må man opprette dimensjonselementene, dvs næringene. Opprett så de 2 næringene du driver. Angi så nærings ID og Navn. Husk at man også må fortelle hvilken næring som skal ha hvilken saldotall, (den næringen med lavest nummer går automatisk til den første beregningsenheten, Hovednæringen. Man kan om nødvendig overstyre næringsinntekten i den ene næringen. Resterende næringsinntekt vil da gå på den andre næringen. Når man så leser inn saldotall fra fil velger man hvilken næring tallene skal leses inn til. Fordelingen vil da gjenspeiles på næringsoppgavens side 4.
Her er en oversikt over endringer i denne automatiske programoppdateringen.
Dette er anvendelig hvis du f.eks. ønsker å slå sammen flere næringer for en person til en samlet næringsoppgave, siden det ikke er tillatt at en person sender flere næringsoppgaver, men skal samle alle næringene i en og samme næringsoppgave.
Dette kan være ønskelig ut fra bestemmelsen i regnskapslovens §6-1 2. ledd som lyder "I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag".
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (179)