peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Olli Hietala
VISMA

Miten päivitän yrityksiin Palkanlaskennan uudet prosentit kerralla?

tekijä Olli Hietala

Pystyykö Nova ohjelmassa ajaa kaikille yrityksille kerralla uudet prosentit massa-ajolla?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Olli Hietala
VISMA

tekijä Olli Hietala (Päivitetty ‎23-04-2018 11:03 tekijä Olli Hietala VISMA )

Palkkojen prosenttien ja korvausten massapäivitystoiminto avautuu Novan aloitusnäkymästä toiminnolla Asetukset | Palkanlaskennan päivitysajot. Toiminto vaatii C/S Pro –version tai Palkanlaskennan laajennus –lisenssin (WPLL). Ohjelmaa käyttääksesi sinulla tulee olla Payroll- tai SuperUser-oikeudet.


Varmista lopulliset maksuprosentit verohallinnolta ja eläkevakuutusyhtiöstäsi! Tietoja saat esimerkiksi osoitteesta www.vero.fi

 

Yritysten valinta:
Ohjelma hakee Valitut yritykset -listalle kaikki yritykset, joihin sinulla on oikeus, ts. joihin pääsyä ei ole Novan aloitusnäkymässä käyttäjänhallinnassa merkitty Estä Palkanlaskenta -optiolla.

Voit valita päivitettävät yritykset yksitellen merkitsemällä valintaruudun niiden nimen edestä tai napauttamalla Valitse kaikki -kohtaa, jolloin saat valittua kaikki listan yritykset.

Kuva_3498.jpg

 

Päivitettävien arvojen ylläpito:
Määritä muuttuneet prosentit ja korvaukset välilehdille Yleiset ja TyEL. Päivitä muutokset valitsemiisi yrityksiin välilehtikohtaisesti painamalla Päivitä.

Huom! Tarkista ajojen jälkeen, että tiedot ovat päivittyneet valittuihin yrityksiin.

 

Yleiset -välilehti
Yleiset-välilehdellä päivität vuodenvaihteessa mahdollisesti muuttuneet palkkojen sivukulujen prosentit sekä luontoisetujen ja kustannusten korvausten muuttuneet arvot.
Alkuarvot haetaan Visma Novan ensimmäisestä yrityksestä (YR1). Tehtävät muutokset koskevat kaikkia yrityksiä, jotka on valittu Valitut yritykset -kohdassa, vaikka näissä ei olisikaan samat alkuarvot.

Kuva_3499.jpg

 

Yleiset välilehden kentät ja niiden Selitteet:

Tiliöintiryhmät:
Valitse, päivitätkö muutokset kaikille valittujen yritysten palkanlaskennan tiliöintiryhmille vai vain valittujen yritysten tiliöintiryhmään ’0.Normaali’. Valitse optio sen perusteella, käytätkö tiliöintiryhmiä ja käytätkö palkanlaskennan ohjaustietojen Muut-välilehdellä optiota Käytä vain henkilölle valitun tiliöintiryhmän tietoja.

Eläkevakuutus:
Päivitä työntekijän Maksu-% (TT) ja TyEL-alaraja vastaamaan uuden vuoden arvoja. Vastaavat tiedot löytyvät yrityskohtaisesti Palkanlaskenta-ohjelman kohdasta Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot. Lisätietoja kenttiin syötettävistä tiedoista saat Palkanlaskennan käsikirjasta kohdasta 2.4.2.1.

Sotu:
Määritä tähän sotumaksuprosentti, joka päivitetään palkanlaskennan ohjaustietojen vastaavaan kenttään valituille yrityksille.

Määritä tähän päivärahamaksuprosentti, joka päivitetään valittujen yritysten kaikille työntekijöille henkilörekisterin vastaavaan kohtaan.

Työttömyys-vakuutusmaksu:
Päivitä Maksu- (kok) ja Työntekijä- sekä OSAYR- (kok) ja Osayrittäjä- (kok) vastaamaan uuden vuoden arvoja.

Vastaavat tiedot löytyvät yrityskohtaisesti Palkanlaskenta-ohjelman kohdasta Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot. Lisätietoja kenttiin syötettävistä tiedoista saat kohdasta 2.4.2.2.

Palkkalajit:
Näissä kentissä antamasi tiedot päivitetään valittujen yritysten vastaaville palkkalajeille.

Kilometrikorvaus oma ja Matkustajalisä:
Palkkalajit, joiden tyyppi on 7.Veroton korvaus ja tyypin tarkenne 53. Km-korvaus. Ohjelma tutkii palkkalajin nimen perusteella, kumpaa päivitetään (suomenkielinen palkkalajisto).

Kotimaan kokopäiväraha:
Palkkalajit, joiden tyyppi on 7.Veroton korvaus ja tyypin tarkenne 51.Kokopäiväraha.

Kotimaan osapäiväraha:
Palkkalajit, joiden tyyppi on 7.Veroton korvaus ja tyypin tarkenne 50.Osapäiväraha.

Ravintoetu:
Palkkalajit, joiden tyyppi on 5.Luontoisetu ja tyypin tarkenne 42.Ravintoetu.

Puhelinetu:
Palkkalajit, joiden tyyppi on 5.Luontoisetu ja tyypin tarkenne 45.Puhelinetu.

TyEL-välilehti:
Kun olet merkinnyt yritykset Valitut yritykset –listalta, paina Virkistä saadaksesi päivitettyä taulukkoon ko. yritysten TyEL-vakuutustiedot (vakuutusnumero 10 tai suurempi).

Kuva_3500.jpg

Nyk.-kenttään ohjelma hakee prosentin, joka on määritelty vakuutuksen Prosentti-kenttään palkanlaskennan ohjaustietojen Selitteet-välilehdellä.

Määrittele Uusi Evak.- -kenttään uusi prosentti, jonka haluat päivittää eläkevakuutukselle. Tieto päivitetään palkanlaskennan ohjaustietojen Selitteet-välilehdelle sekä henkilörekisteriin henkilöiden Eläkemaksu-kenttään.

 

Tapahtumien lukitseminen:

Kuva_3501.jpg
Muut-välilehdellä voit valita ajanjakson, jolle ajoittuvat valittujen yritysten palkkatapahtumat lukitaan peruuttamattomasti. Tämä on vastaava toiminto kuin palkanlaskennan Tiedosto | Lukitusajo.
Lukitse vain hyväksytyt –option avulla saat lukittua vain palkkatapahtumat, jotka ovat hyväksytty-tilassa.
Estä myös uusien tekeminen –optiolla estät uusien palkkatapahtumien tallentamisen valitulle ajanjaksolle.

Suorita lukitusajo painamalla Lukitse.

HUOM! Lukitseminen on peruuttamaton toimenpide! Ajon suorittaminen ei ole pakollista.