Algu atskaišu integrācija ar VID EDS (EDS API)

15-06-2022 13:07 (Atjaunots 15-02-2024)
  • 5 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 3531 Skatījumi

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS darba samaksas atskaitēm "Darba devēja ziņojums", "Paziņojums par IIN" un "Ziņas par darba ņēmējiem". Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt atskaiti uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.

 

Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.

 

Šajā rakstā uzzināsiet:

  • kā nosūtīt un iesniegt atskaites Darba devēja ziņojums, Ziņas par darba ņēmējiem un Paziņojums par IIN;
  • kā apskatīt informāciju par nosūtītiem ziņojumiem.

1. Atskaites un to dll

1.1. Darba devēja ziņojums

 

Nr. Atskaite Horizon dll EDS dokuments
1 Darba devēja ziņojums aZinSocIemaksas_XML.dll Darba devēja ziņojums
2 Darba devēja ziņojums aZinSocIemaksasNEG.dll Darba devēja ziņojums

 

Horizon ceļš:

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums → Darbības → EDS API → Nosūtīt

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums  → Darbības → EDS API → Nosūtīt un iesniegt

(tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)

 

Darbība EDS API ir aktīva, ja atskaites filtrā tiek norādīta kategorija <Visas>.

 

AnitaBarbane_0-1654259993435.png

 

Atskaite "Darba devēja ziņojums" Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.

 

AnitaBarbane_1-1654260048045.png

 

1.2. Paziņojums par IIN

 

Atskaiti "Paziņojums par IIN" var nodot, izmantojot vairākas izvēlnes, atkarībā no nepieciešamības.

 

Horizon ceļš: 

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN (ar izmaksas datumu)

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN (summēts)

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN (izdienas)

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → IeIeN pārskats par izmaksām nerezidentiem

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN -> Darbības -> Paziņojums par IIN (summēts)

 

Nr. Atskaite Horizon dll EDS dokuments
1 Paziņojums par IIN VidPazAlgNodKops2015.dll Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
2 Paziņojums par IIN (ar izmaksas datumu) VidPazAlgNodIzmKops2015.dll Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
3.1 Paziņojums par IIN (summēts) VidPazAlgNodSumKops2015.dll Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
3.2 Paziņojums par IIN (summēts) IzdienPensSumKops2015.dll Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
4 Paziņojums par IIN (izdienas) IzdienPensSumKopsPaMenesiem2015.dll Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
5 IeIeN pārskats par izmaksām nerezidentiem pielikums4XML.dll IeIeN pārskats par izmaksām nerezidentiem

 

Ņemot vērā, ka no visām šīm vietnēm atskaites nosūtīšana un iesniegšana ir vienāda, turpmāk tekstā tiks izmantots viens nosaukums "Paziņojums par IIN".

 

Horizon ceļš: 

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN → Darbības → EDS API → Nosūtīt

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN  → Darbības → EDS API → Nosūtīt un iesniegt

(tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)

 

Atskaite "Paziņojums par IIN" Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.

 

AnitaBarbane_0-1661413896737.png

 

1.3. Ziņas par darba ņēmējiem

 

Nr. Atskaite Horizon dll EDS dokuments
1 Ziņas par darba ņēmējiem AZINASPARDNPROF_XML.DLL Ziņas par darba ņēmējiem

 

Horizon ceļš: 

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem → Darbības → EDS API → Nosūtīt

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem  → Darbības → EDS API → Nosūtīt un iesniegt

(tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)

 

Atskaite "Ziņas par darba ņēmējiem" Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.

 

AnitaBarbane_0-1693999825161.png

 

2. Datu sūtīšana uz VID EDS

 

2.1 Darbība “Nosūtīt”

 

Horizon ceļš:

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums → Darbības → EDS API → Nosūtīt

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem → Darbības → EDS API → Nosūtīt

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN → Darbības → EDS API → Nosūtīt

 

Norāda nepieciešamo informāciju, papildus tam tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli:

AnitaBarbane_2-1654260087126.png

 

"Darba devēja ziņojums", "Ziņas par darba ņēmējiem" un "Paziņojums par IIN" dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un EDS izveidojas jauns dokuments

 

AnitaBarbane_3-1654260134432.png

 
AnitaBarbane_1-1661843849624.png

 

EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti Horizon.

Horzion paziņojuma logā tiek uzrādīts statuss, ar kādu dokuments tiek saglabāts EDS vidē un ir iespēja pārbaudes rezultātus eksportēt uz Excel failu.

 

AnitaBarbane_0-1654271620050.png

 

No EDS uz Horizon par kļūdām tiek padota precīzi tāda pati informācija, kāda tiek uzrādīta EDS vidē. Ar ko jārēķinās? Paziņojumu rindās tiek uzrādīts Tabulas nr. un Rindas numurs, bet nav norādīta persona. Ja nav skaidrs, uz kuru personu attiecas paziņojums, tas ir jāskatās EDS vidē. Tas nozīmē, ka atskaite tiek nosūtīta no Horizon, lai nav jāveido eksporta fails un manuāli jāielasa EDSā, bet kļūdas tiek skatītas EDS vidē

 

Ja ir kļūdas un/vai brīdinājumi - EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments ar statusu Kļūdains un Horizon  izdod EDS dokumenta statusa logu ar kļūdu/brīdinājumu sarakstu.

AnitaBarbane_4-1654260266628.png

Ja nav kļūdas, bet ir brīdinājumi - EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments ar statusu Gatavs iesniegšanai,  Horizon  izdod EDS dokumenta statusa logu ar brīdinājumu sarakstu.

AnitaBarbane_5-1654260604016.png

Ja nav atrastas kļūdas un brīdinājumi - EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments ar statusu Gatavs iesniegšanai  un par to ir paziņojums Horizon.

AnitaBarbane_6-1654260675687.png

 

Izmantojot darbību "Nosūtīt", nav iespējams gatavu atskaiti Iesniegt.

Šo darbību var izvēlēties, ja datus nosūta uz EDS sistēmu, bet iesniegšanu veic, ielogojoties EDS sistēmā.

 

2.2 Darbība “Nosūtīt un iesniegt”

 

Vispirms notiek tās pašas darbības kā “Nosūtīt”

Pēc tam:

Ja nav kļūdas, bet ir brīdinājumi → EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments ar statusu Gatavs iesniegšanai,  Horizon  izdod EDS dokumenta statusa logu ar brīdinājumiem. Ja vēlas turpināt iesniegšanu, t.i., atskaiti iesniegt ar visiem brīdinājumiem, spiež pogu Turpināt.

AnitaBarbane_0-1654267636800.png

Pēc tam tiek izdots nākamais logs ar statusu “Iesniegts”

AnitaBarbane_1-1654267679464.png

 

Ja nav atrastas kļūdas un brīdinājumi - EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments ar statusu Iesniegts un par to ir paziņojums Horizon.

AnitaBarbane_2-1654267712450.png

 

Ja atskaitei ir statuss Iesniegts, EDS vairs nav labojama.

Šo darbību var izvēlēties, ja datu nosūtīšanu un iesniegšanu uz EDS sistēmu veic no programmas, t.i., papildus neizmanto EDS sistēmu.

 

Ja vispirms tiek veikta darbība "Nosūtīt" un pēc tam "Nosūtīt un iesniegt", EDS sistēmā būs 2 ieraksti šai atskaitei, jo katru reizi, veicot darbību "Nosūtīt", EDS vidē tiek izveidots jauns dokuments.

 

2.3. Darbība "Saglabāt un koriģēt atskaiti" atskaitei "Darba devēja ziņojums"

 

Ja pirms atskaites nosūtīšanas nepieciešams kādam darbiniekam salabot informāciju, piem., negatīvas IIN vērtības vietā norādīt 0.00, atskaite vispirms tiek saglabāta un tad var labot datus.

AnitaBarbane_3-1654267857582.png

 

Kad nepieciešamā informācija salabota, no šīs pašas vietas var veikt nosūtīšanu un iesniegšanu EDS, t.i., ir pieejamas tās pašas darbības kā pašā atskaitē.

AnitaBarbane_0-1654267941164.png

 

 

2.4. Kas jāņem vērā

 

Pēc nosūtīšanas vai iesniegšanas neturpinās pašas atskaites satura sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām.

Ja labojumi tiek veikti Horizon sistēmā, tad nepieciešams atskaiti nosūtīt/iesniegt atkārtoti.

Ja labojumi tiek veikti tikai EDS sistēmā, tad tie nebūs redzami Horizon.

 

3. Nosūtītie ziņojumi

 

AnitaBarbane_2-1694008687165.png

3.1. Nosūtītie ziņojumi ir pieejami no 2 izvēlnēm

 

1) visus nosūtītos ziņojumus katrai atskaitei noklusēti piedāvā izvēlnē

Atskaites → Algas → VSAOI → Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (VSAOI)

Atskaites → Algas → VSAOI → Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (ZDN)

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (IIN)

   

 2) konkrētā mēneša nosūtītos ziņojumus katrai atskaitei noklusēti piedāvā izvēlnē

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums  → atskaites mēnesis -> Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem  → atskaites periods -> Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN → atskaites  periods →  Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi 

 

Nosūtot vai iesniedzot atskaiti caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss.

 

3.2. Nosūtīto ziņojuma rindas apskate

 

nosūtīto atskaiti var apskatīt, spiežot uz ikonasAnitaBarbane_2-1654268059905.png

AnitaBarbane_0-1661848574111.pngAnitaBarbane_0-1661848963948.pngAnitaBarbane_0-1694008916010.png

 

4. Statuss un saņemtās atbildes no EDS

 

4.1. Darba devēja ziņojums

Horizon ceļš:  

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums  → Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi → Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

Atskaites → Algas → VSAOI → Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (VSAOI) →  Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

 

AnitaBarbane_2-1654273915320.png

 

4.2. Paziņojums par IIN

Horizon ceļš: 

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN → atskaites  periods →  Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi → Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis →  Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (IIN) →  Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

 

AnitaBarbane_1-1661849458645.png

 

4.3. Ziņas par darba ņēmējiem

Horizon ceļš:  

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem  → Darbības → EDS API → Nosūtītie ziņojumi → Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

Atskaites → Algas → VSAOI → Nosūtītie ziņojumi uz VID EDS (ZDN) →  Darbības → EDS API pārbaudīt statusu

 

AnitaBarbane_0-1694008175181.png

 

4.4. Salīdzināšana

Izpildot darbību, sistēma veic atskaites statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora).

EDS dokumenta statusa logā lpp. “Saņemtās atbildes” apskatāmas VID atbildes par konkrēto atskaiti, piemēram, ja to statuss ir “Pieņemts” vai “Noraidīts”.

 

AnitaBarbane_6-1654268423996.png

 

5. Papildu informācija

 

Servisa aktivizēšana

Horizon ceļš:

Atskaites → Algas → VSAOI → Darba devēja ziņojums  → Darbības → EDS API 

Atskaites → Algas → VSAOI → Ziņas par darba ņēmējiem  → Darbības → EDS API 

Atskaites → Algas → Iedzīvotāju ienākuma nodoklis → Paziņojums par IIN → Darbības → EDS API

Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija. Papildus atskaitei "Darba devēja ziņojums" atskaites filtrā jābūt norādītai kategorija <Visas>.

 

EDS paroles ievade

Sistēma atceras vienreiz ievadīto paroli uz sesijas laiku. Ja programma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta, pie atskaites nosūtīšanas parole jāievada no jauna.

 

Notikumu reģistrs

Atskaišu notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas, nosūtītā dokumenta satura un statusa maiņas notikumi.

 

Dzēšana

Dzēst iespējams tikai tos nosūtītos ziņojumus, kuri ir statusā "Kļūdains".

 

Komentāri
Sigitag
CONTRIBUTOR *
autors Sigitag

Labdien, jaunajā versijā, lai nosūtīšana strādātu ar IIN ir kaut kas jādara iestatījumos? Ar VSAOI atskaiti viss strādā, bet IIN atskaiti parāda, ka pieslēguma konfigurācija netika atrasta.

 

autors Anita Barbane

@Sigitag 

Labdien,

vai "pieslēguma konfigurācija netika atrasta" nozīmē, ka atskaitē Paziņojums par IIN darbība EDS API ir neaktīva?

 

AnitaBarbane_0-1663568868072.png

 

Sigitag
CONTRIBUTOR *
autors Sigitag

Darbība ir aktīva, bet mēģinot nosūtīt atskaiti uz EDS izlec kļūdas paziņojums - pieslēguma konfigurācija netika atrasta

autors Anita Barbane

Vajadzētu izveidot pieteikumu klientu atbalsta vietnē.

Šobrīd nav saprotams kāpēc ir paziņojums, nepieciešama izpēte jūsu db.

OlitaKe
CONTRIBUTOR **
autors OlitaKe

Labdien! Vēlējāmies sākt izmantot EDS API funkcionalītāte, bet pārskatm Ziņas par darba ņēmējiem sadaļā "Darbības" nerādās EDS API (pievienoju arī bildi). Darba devēja ziņojumam, IIN kopsavilkumam un PVN rādās. Varbūt varētu ieteikt, kur varētu būt problēma. Jau iepriekš paldies par atbildi.

 

OlitaKe_0-1709022947279.png

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām