Darbvirsma (555. versija)

17-03-2020 08:24 (Atjaunots 17-03-2020)
 • 8 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 5980 Skatījumi

Lai lietotāju darbu Horizon padarītu ērtāku, ātrāku un modernāku, būtiski mainīts aplikācijas vizuālais izskats un navigācijas principi.


Iestrādāta iespēja strādāt ar īsceļiem, kas nodrošinās ātrāku un ērtāku piekļuvi nepieciešamajiem sarakstiem. Mainīta arī sistēmas izvēlne: no tās izņemtas vairākas vispārējās darbības un pārceltas uz jauno Sistēmas rīkjoslu.


Mainīts sistēmas pieslēgšanās logs un veids, kā pārslēgties starp Horizon firmām.

 

Pieslēgšanās sistēmai

 

Mainīts sistēmas pieslēgšanās logs. Tagad gadījumos, kad lietotājam ir piekļuves tiesības vairākām Horizon firmām, to izvēle parādīsies tikai pēc veiksmīgas autentifikācijas.

 

Ja lietotājam ir piekļuves tiesības tikai vienai firmai - firmu izvēle neparādīsies.

 

mak1.PNG

 

Paziņojumi autentifikācijas laikā tiks rādīti nevis atsevišķā paziņojuma logā, bet formas apakšējā daļā. Ja paziņojuma tekstam trūkst vietas formā, tas tiks attēlots daļēji, bet, novietojot peles kursoru uz teksta, pilns paziņojums rādīsies hint logā.

 

Klikšķinot ar peli uz teksta, paziņojums parādīsies atsevišķā logā.


Svarīgi! Ja darba laikā ar sistēmu lietotājam nepieciešams pieslēgties citai firmai, atkārtota autentifikācija nav nepieciešama. (Sīkāk rīkjoslas sadaļā - Izvēlne Firmas).

 

Horizon sākuma ekrāns

 

Pēc pieslēgšanās sistēmai, lietotājam parādīsies sistēmas pamatlogs ar vairākām vizuālām un funkcionālām izmaiņām:

 • ekrāna augšējā daļā būs novietota jaunā Rīkjosla un Sistēmas izvēlnes josla;
 • ekrāna vidū atradīsies Īsceļu darbvirsma;
 • apakšējā daļā izvietotas Atvērto logu un Izziņu joslas.

 

Īsceļu darbvirsma ir jauns veids ātrākai piekļuvei ikdienā nepieciešamajiem sarakstiem. Īsceļš ir saite uz vienu sistēmas sarakstu vai formu.


Vizuāli katrs īsceļš ir viens atsevišķs bloks, kuram var mainīt virsrakstu un izskatu (sīkāk par šo sk. Darbības ar īsceļiem). Šāda veida īsceļus bieži sauc par flīzēm (no angļu termina tiles). Klikšķinot uz šādas flīzes, uzreiz atveras atbilstošais saraksts.


Uzmanību! Sistēmā ir divu veidu darbvirsmas: Īsceļu darbvirsma un Logu darbvirsma. Jebkurš saraksts vai forma atveras vienīgi Logu darbvirsmā. Tas nozīmē, ka, atrodoties īsceļu darbvirsmā un klikšķinot uz īsceļa flīzes, sistēma automātiski pārslēgsies uz Logu darbvirsmu. Ja nepieciešams vēlreiz izmantot īsceļus, jāpārslēdzas atpakaļ uz Īsceļu darbvirsmu.

 

mak4.PNG

 

Īsceļu veidošana

 

Pēc versijas maiņas katram lietotājam sistēma izveidos īsceļus pēc šāda principa:

 • ja līdz 555.v. lietotājs izmantoja vecās rīkjoslas iespēju veidot Lietotāja izvēlni, tad šīs izvēlnes saturs tiks pārcelts uz īsceļiem;
 • ja līdz 555.v. lietotājs neizmantoja vecās rīkjoslas iespēju veidot Lietotāja izvēlni, tad sistēma automātiski veidos 8 īsceļus, par pamatu ņemot datus par lietotāja biežāk lietotajiem sarakstiem;
 • ja lietotājam nav savas lietošanas vēstures (jauns lietotājs), sistēma piedāvās divus īsceļus: Horizon ziņas un Kalkulators.

Jaunus īsceļus varēs pievienot, izvēloties sarakstus no kopējā Horizon pieejamo sarakstu un logu kataloga vai pieprasot uzģenerēt īsceļus no saviem lietojamības datiem.


Jauna īsceļa izveidei uz Īsceļu darbvirsmas jānospiež ikona ar plusa zīmi.

 

mak5.PNG

 

Lietotājam ir vairākas iespējas, kā veidot īsceļu

 

Pievienot īsceļus - lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties nepieciešamo sarakstu no kopējā sistēmas sarakstu un logu kataloga. Darbības formā Īsceļu pievienošana var izvēlēties vienu vai uzreiz vairākus sarakstus.


Šim nolūkam atbilstošajā rindā divreiz jāklikšķina ar peli vai jāizmanto poga “Pievienot īsceļu” (nekādi papildu apstiprinājumi no lietotāja puses nav nepieciešami).


Par to, ka īsceļš ir izveidots, norāda rindas krāsas nomaiņa - izvēlētā saraksta rindas fons nomainās uz zilu un atkārtoti izvēlēties šo rindu vairs nevar. Jebkurā brīdī var pārtraukt darbības izpildi, vienkārši aizverot logu Īsceļu pievienošana. Iepriekš pievienotie īsceļi nepazudīs.

 

mak6.PNG

 

Īsceļi no nesen skatītajiem/ Īsceļi no biežāk lietotajiem - sistēma veidos astoņus īsceļus, par pamatu ņemot statistiku par lietotāja veiktajām darbībām.


Izvēlēties īsceļu komplektu - sistēma ielādēs komplektu no piedāvāto komplektu saraksta (katrs komplekts iekļauj vienam biznesa modulim svarīgākos dokumentus un atskaites). Importējot jau gatavu komplektu, tiks ņemts vērā, ka lietotājam kādam no īsceļu sarakstiem var nebūt piekļuves tiesību. Tādos gadījumos sistēma veidos īsceļus tikai tiem sarakstiem, uz kuriem lietotājam ir tiesības.


Uzmanību! Visus īsceļus sistēma veidos ar vienādu izskatu: zils taisnstūris, kuram vidū ir virsraksts, un ikona atbilstoši saraksta kategorijai (Sistēma/ Dokumenti/ Atskates/ Pamatdati). Lietotājs var mainīt šo izskatu - sk. Darbības ar īsceļiem.

 

Darbības ar īsceļiem

 

Lietotājam tiek piedāvāta iespēja mainīt īsceļu darbvirsmas vizuālo izskatu.

 

Katrai īsceļa flīzei var mainīt:

 • izmēru;
 • virsrakstu: ievadīt savu vai atjaunot noklusēto;
 • virsraksta burtu izmēru;
 • krāsu.

Šīs darbības var izsaukt no flīzes izvēlnes, kas atveras ar peles labās pogas klikšķi uz tās. 

 

mak7.PNG

 

Uzmanību! Darbība Dzēst noņem no Īsceļu darbvirsmas īsceļa flīzi, kas ir saite uz sarakstu. Īsceļa dzēšana nenozīmē tam piesaistītā saraksta dzēšanu no sistēmas! Jebkurā brīdī īsceļu var izveidot no jauna.


Katru no darbībām var izpildīt vienai konkrētai flīzei vai vienlaikus vairākām. Flīžu iezīmēšana notiek ar peles klikšķi uz flīzes, turot nospiestu taustiņu Shift. Ja nepieciešams atzīmēt visas uz ekrāna izvietotās flīzes, tad uz Īsceļu darbvirsmas ar labo peles pogu jāizvēlas darbība “Atzīmēt visus”.

 

mak8.PNG

 

Īsceļu grupas un grupējošie īsceļi

 

Vairākas flīzes var apvienot grupās. Grupu veido vairākas flīzes, kas izvietotas blakus viena otrai. Grupas veidošana notiek ar drag & drop - pārvelkot flīzes. Grupai var ievadīt/mainīt tās virsrakstu jeb nosaukumu.


Flīzes piederība grupai dod tikai vispārēju pārskatāmību, ja nepieciešams izmantot lielu flīžu skaitu. Jebkuru grupas flīzi var viegli pārvietot uz citu grupu.

 

Sistēmā var veidot arī grupējošās flīzes, kad viena flīze satur vairākas citas flīzes. Grupējošā flīze atrodas Īsceļu darbvirsmā kā viena flīze, kurai nav saites uz konkrētu logu: uzklikšķinot uz tās, atveras atsevišķa Īsceļu darbvirsma ar flīzēm, kurām ir saites uz Horizon logiem.

 

mak9.PNG

 

Jaunā rīkjosla

 

Horizon loga augšējā daļā ir novietota jaunā Rīkjosla, kas vienmēr ir redzama darbā ar Horizon.

 

mak10.PNG

 

Pogas Īsceļu darbvirsma un Logu darbvirsma - piedāvā iespējas lietotājam izvēlēties vienu no diviem iespējamiem pamatloga Darbvirsmu veidiem, ērti pārslēdzoties starp tiem ar attiecīgās ikonas palīdzību.


Lauks Meklēt - rakstot frāzi vai nosaukumu, sistēma piemeklē atbilstošu vērtību no sistēmā pieejamiem sarakstiem. Sistēma sāk datu atlasi jau pēc pirmā ievadītā burta. Meklēšana notiek, neņemot vērā mīkstinājuma zīmes (piemēram, latviešu valodas burtus): “grāmatojumi” vai “gramatojumi” dos vienādu rezultātu.

 

Izvēlne Logi un Darbvirsmas - izvēlnes augšējā daļā var redzēt tajā brīdī pieejamās darbvirsmas un tajās atvērtos logus. Papildu ir pieejamas darbības:

 

 • Rādīt/Paslēpt atvērto logu joslu - darbība ļauj padarīt vizuāli redzamu/neredzamu paneli, uz kura novietoti dotajā brīdi atvērto logu nosaukumi. Pēc noklusējuma panelis ir atvērts un novietots apakšējā joslā;
 • Rādīt/Paslēpt sistēmas izvēlni - neatkarībā no tā, kura darbvirsma ir aktīva (patlaban redzama uz ekrāna), jebkurā brīdī var atvērt vai paslēpt joslu ar sistēmas izvēlni.
 • Pievienot jaunu darbvirsmu – sīkāk sk. “Iespēja strādāt ar vairākām logiem un darbvirsmām”.

Izvēlne Aktualitātes - ienākošās ziņas lietotājam:

 

 • Horizon ziņas - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotāja kontroles un vides parametrs "Rādīt Horizon ziņas = Jā”. Skaitlis rāda, cik daudz ir neizlasītu ziņu;
 • Brīdinājumi - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotāja kontroles un vides parametrs "Rādīt brīdinājumus = Jā” un lietotājam ir piešķirts tiesību punkts Sistēma - Notikumi - Brīdinājumi - Apskatīt. Skaitlis rāda, cik daudz ir aktīvu brīdinājumu (statusā Aktīvs), kuri tika uzģenerēti pēdējo 30 dienu laikā un brīdinājuma aprakstā lietotājs norādīts kā Piesaistītā persona;
 • Apstiprināšanas uzdevumi - šis saraksts tiek attēlots tikai tad, ja lietotājam ir piešķirts tiesību punkts "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Apskatīt". Skaitlis rāda, cik daudz ir aktīvu apstiprināšanas uzdevumu (statusā Aktīvs), kuros pašreizējā lietotāja persona ir Saskaņotājs vai Aizvietotājs.

Horizon ziņas: turpmāk ziņa tiks uzskatīta pār izlasītu uzreiz pēc ziņu saraksta atvēršanās. Līdz ar to no sistēmas ir izņemts Kontroles un vides parametrs “Darbības pēc pieslēgšanās - Ziņu atzīmēt kā izlasītu pēc (sekundes)”.


Uzmanību! Tā kā katra no šīm 3 aktualitātēm parādās tikai pie noteiktiem nosacījumiem, tad pēc pieslēgšanās, dažiem lietotājiem tās var arī nebūt (sistēma neveidos izvēlni, ja tai nav neviena apakšpunkta).


Izvēlne Firma - zem šīs izvēlnes var redzēt lietotājam pieejamo firmu sarakstu. Ja lietotājam pieejamo firmu skaits ir lielāks par desmit, saraksta pirmajā rindā tiek piedāvāts ievadlogs firmas ātrākai meklēšanai pēc nosaukuma.

 

nav1.PNG

 

Kad lietotājs izvēlējies firmu, sistēma piedāvā pārslēgties uz šo firmu. Pārslēgšanās starp firmām neprasa atkārtotu autentifikāciju (lietotājam nav jāievada lietotājvārds un parole), bet, lietotājam nemanot, sistēma vēlreiz pārbauda, vai uz doto brīdi lietotājam joprojām ir spēkā tiesības darbam ar šo firmu.


Svarīgi! Pēc pārslēgšanās uz citu firmu, iepriekšējā firmā atvērtie logi netiek saglabāti; tas nozīmē, ka, atgriežoties atpakaļ, visi saraksti būs jāatver no jauna.

 

Izvēlne Lietotājs - var apskatīt lietotāja datus, kā arī ir pieejamas darbības Izrakstīties (pieslēgties sistēmai ar citu lietotāju) un Beigt darbu (pārtraukt darbu ar sistēmu).

 

Vairākas Logu darbvirsmas

 

Visi saraksti, neatkarīgi no to izsaukšanas veida (no sistēmas izvēlnes joslas, no​ ​īsceļiem vai no Meklētāja), tiek atvērti aktīvajā Logu darbvirsmā jeb Noklusētajā darbvirsmā.


Darbvirsmu skaits nav ierobežots: lietotājs var veidot papildu darbvirsmas darbam ar sarakstu vai dokumentu logiem.


Šim nolūkam paredzēta darbība Pievienot jaunu darbvirsmu, kas atrodas sistēmas pamatjoslas izvēlē Darbvirsmas un Logi.


Izvēlne Lietotājs - var apskatīt lietotāja datus, kā arī ir pieejamas darbības Izrakstīties (pieslēgties sistēmai ar citu lietotāju) un Beigt darbu (pārtraukt darbu ar sistēmu).

 

nav2.PNG

 

Darbs ar atvērtajiem logiem

 

Pēc pieslēgšanās sistēmai, atvērto logu panelis (atrodas ekrāna apakšā) pēc noklusējuma ir ieslēgts. Jebkurā brīdī lietotājs var paslēpt šo paneli ar darbību “Parādīt/Paslēpt atvērto logu joslu”.


Atšķirībā no sistēmas pamatjoslas izvēlnes Logi un darbvirsmas, kur atvērtie logi tiek sakārtoti dalījumā pa darbvirsmām, atvērto logu joslā logi sakārtoti to pirmreizējās atvēršanas secībā. Atvērto logu panelī var redzēt visus logus, pat ja tie ir novietoti uz darbvirsmas, kura patlaban nav aktīva. Ja lietotājs izvēlas atjaunot logu, kas atrodas uz citas darbvirsmas, sistēma automātiski maina arī aktīvo darbvirsmu.

 

nav3.PNG

Komentāri
AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Par 555.versijas vizuālo daļu - mazliet traucē programmas loga platās augšdaļas joslas, kas samazina Horizon darba virsmas lietderīgo platību, īpaši uz mazāka displeja. Tāpat, kā var paslēpt Sistēmas izvēlnes joslu, prasītos iespēja vajadzības gadījumā paslēpt arī Rīkjoslu (to, kur ir pogas pārslēgties starp Īsceļu un Logu darbvirsmām, lodziņš "Meklēt...", u.c.).

- Neatradu, kur nomainīt visu logu augšējo joslu zilo pamatkrāsu. Laikam nevar?
- Pie "HotKeys" (caur Alt+...) jau bija pierasts, varbūt tās var pievienot arī īsceļu flīzēm.
- Ja izvēlos gaišāku flīzi, balti burti ir sliktāk saskatāmi... Vēlos izvēlēties arī burtu krāsu.

- Vienas grupas flīzes - gribēju salikt vienā kolonnā uz leju. Sapratu, ka minimums ir 2 stabiņi. Dažām grupām man pietiktu ar 1.

Kopumā saskarnes vērtējums ir pozitīvs!

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

Labdien @AndisN !

 

Paldies par vērtējumu, mums svarīgi, ka klientiem patīk tas, ko darām sistēmas lietojamības uzlabošanas jautājumos 🙂

 

Tā platā zilā josla, diemžēl, ir Windows mantojums, ko nekādi tehniski nevaram paslēpt - to mēs jau mēģinājām.

Par Rīkjoslu - piekrītu, ka to varētu izveidot kā iznirstošu, šis man ir piefiksēts kā viens no iespējamiem risinājuma variantiem, skatīsimies vai var to tehniski realizēt.

 

Pamatkrāsu joslām nomainīt nevar gan, jo mums tomēr jāpieturas pie Nordic cool stila

Par hot keys mums ir piefiksēts, ka tas bija tomēr klientiem iemīļots risinājums, skatīsimies vai to atgriezt.

Burtu krāsa - piefiksēju, paldies par šo ierosinājumu.

Vienas grupas flīzes - jā, šī ir piezīme vietā, pievienoju uzlabojumu sarakstam.

Sistēmas izvēlni var paslēpt, ja zem Darbvirsmu lodziņa izvēlas opciju <Parādīt/Paslēpt sistēmas izvēlni>

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@AndisN  Vēl mazliet par Hot keys  - vai varat, lūdzu, uzrakstīt savu biznesa scenāriju, kad lietojāt hot keys?

var uz manu darba e-pastu:

agnese.ancova-cernavska@visma.com

AndisN
CHAMPION **
autors AndisN

Labdien! Es strādāju ar NĪP datiem, abonentiem un aprēķiniem. Es sev iepriekšējā versijā, optimizējot darbus, biju sagatavojis šādus īsceļus: NĪP Abonenti - Alt+A; NĪP Līgumi - Alt+L; Operatora darba vieta - Alt+O; Būves, ēkas - Alt+B; Līguma skaitītāju rādījumi - Alt+S; Kontrolskaitītāju rādījumi - Alt+K; NĪP Tarifi - Alt+T; Apjomu aprēķins - Alt+P; Mājas apjoma aprēķins - Alt+M; Funkcionālie objekti - Alt+F

Ja Karstie taustiņi tiktu iestrādāti sistēmā, nemaināmi un atšķirīgi no manējiem, man būtu pieņemams arī tāds variants.

image.png

Vēl vien ieteikums - Klientu kartiņā, datu bāzē ir lauki "Telefons" un "Mobilais telefons". 99% klientu izmanto TIKAI mobilos tālruņus, un kā primāro es izmantoju lauku "Telefons", tāpēc mans ieteikums būtu, lauku "Mobilais telefons" pārdēvēt par "Otrs telefons", vai tamlīdzīgi.

Otrs telefons?Otrs telefons?

aurtins
PARTNER
autors aurtins

Labdien, 

Visas līdzšinējās klientu atsauksmes bija pozitīvas, līdz saskāros ar konkrētu problēmu: 

Klients iepriekš aktīvi lietoja "Lietotāja izvēlni" , kas nav sagabāta un to izvēlnes pārnestas uz jauno versiju, 

un būtiskais: īsceļos nevar pievienot jauna dokumenta ievades formas logu, kā tas bija iepriekš, var tikai izvēlēties

dokumentu sarakstu. Klients bija darbiniekiem nodefinējis konkrētus dokumentu tipus, ko tas vadīja un 

darbinieks "pa tiešo" ar vienu "klikšķi"izvēlējās: Dokumenti->Noliktavas dokumenti ->Jauns pavadzīme -> Pārdošanas pavadzīme Nr.1 

Vai iespējams atjaunot/papildināt šo funkcionalitāti?

 

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous

@aurtins  Sveiki!

 

Mēs apzinamies, ka šī opcija bija lietotājiem ērta, tamdēļ mēs ejam virzienā uz to, lai atgrieztu iespēju ātri izsaukt konkrētu dokuemntu tipu izsaukšanu jeb ievadformas atvēršanu.

AigarsE
CONTRIBUTOR *
autors AigarsE (Atjaunots ‎10-09-2020 09:31 autors AigarsE )

Dokumentu tipu iekļaušana lietotāja izvēlnē arī man ir svarīga.

vēl neesam pārgājuši uz jauno versiju un pašlaik šajā izvēlnē man ir 17 īsceļi, no kuriem 8 (visbiežāk lietotie) ir uz dokumentu izveides logiem.

autors Ilga Andersone

@AigarsE @aurtins Ar pēdējām divām versijām esam atgriezuši šeit apspriestās iespējas. No 575. versijas iespējams izveidot īsceļu uz dokumenta ievadformu un no 580. versijas gan ievadformu, gan sarakstu flīzēm iespējams pievienot ātrās izvēles taustiņus. 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām