Inventārs - kā apstrādāt elektroniskās inventarizācijas rezultātus?

14-09-2022 17:32 (Atjaunots 14-09-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 603 Skatījumi

Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās (
Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).

 

1. Atšķirību reģistrēšana

 

Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.

INV_filtrs.PNG

 

Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā.

Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā.

Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.

 

Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments.

Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta.

Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.

Pārvietošana.PNG

 

Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).

 

2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana

 

Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi.

Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu. 

!!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.

 

Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.

 

Iztrūkumu apstrāde

 

Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams:

  • Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”,
  • Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts.

Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma:

  • Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums>
  • Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1.

!!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.

 

Iztrūkums.PNG

 

Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu P4.PNG, lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites.


Pārpalikuma apstrāde

 

Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.

 

Pārpalikums.PNG

 

Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu P4.PNG, lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē.


Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs.

Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām