Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 878 Skatījumi
Horizon klasifikatori, kas jau sistēmā ir definēti un kuri ir jāizveido pašiem pirms Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas procesa uzsākšanas.
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 12:00 (Atjaunots 02-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 616 Skatījumi
Secīgs Horizon darbību apraksts, lai veiktu elektronisko inventarizāciju.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:33 (Atjaunots 29-09-2023)
 • 4 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 3556 Skatījumi
Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.
Skatīt visu rakstu
21-09-2023 15:50
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 188 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 514 Skatījumi
Raksts par darbībām, kas veicamas, lai Horizon masveidā uzģenerētu apliecinājuma dokumentus.
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 12:00 (Atjaunots 03-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 525 Skatījumi
Raksts par to kā pārbaudīt darbinieku veikto apliecinājumu.
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:59 (Atjaunots 22-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 375 Skatījumi
Detalizēts apraksts par pamatlīdzekļu/inventāra inventarizācijas sarakstu sagatavošanu elektroniskai inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:30 (Atjaunots 07-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 833 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, izmantojot mobilo Android ierīci.
Skatīt visu rakstu
18-12-2018 13:45 (Atjaunots 09-06-2023)
 • 4 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 4520 Skatījumi
Sākot ar 610.versiju Horizon pieejams inventarizācijas dokuments, kas piedāvā iespēju fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Šī funkcionalitāte noderīga uzņēmumiem, kas detalizēti fiksē savu noliktavas preču uzskaiti pa partijām, katrai saņemšanai fiksējot īpašu konkrētā iepirkuma informāciju (piemēram: partijas nr.(LOT), derīguma termiņu, sertifikātu, RPN u.c.).   Lai varētu sākt lietot šādu dokumentu, to sākotnēji nepieciešams aktivizēt. To var izdarīt: 1) Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi sarakstā atrod dokumenta pamatveidu <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>. 2) Ar labo peles pogu nspiežot uz šī dokumenta->Kopēt. 3) Nomaina dokumenta tipa kodu un nosaukumu. 4) Sadaļā <Lauku atribūti> norāda vērtību "Inventarizācija pa partijām"- Jā.   Kad dokumenta tps aktivizēt, jaunu inventarizācijas pavadzīmi veidojam sadaļā Dokumenti-> Noliktava -> Inventarizācijas. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem>- izvēlamies pogu  "Pievienot no atlikumu saraksta" vai bez <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Partiju saraksts". To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Dokumentā rindas tiek aizpildītas partiju detalizācijā. Ja vienai precei ir atlikums noliktavā ar vairākām partijām, tad dokumentā būs vairākas rindas. Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. Ērtākai datu pārskatīšanai var izmantot filtru dokumenta labajā malā, kas atlasa tikai tās rindas, kurām ir atšķiribas no uzskaites daudzuma. Šajā sadaļā iespējams arī koriģēt partijas informāciju, ja nepieciešams, nostājoties uz attiecīgās rindas un nospiežot <Labot partijas kartiņu>. Svarīgi! Šādi iespējams labot un papildināt jebkuru partijas informatīvo lauku, Lauku <Iegādes cena> labot nav iespējams.   <Atlikumu korekcijas> lappusē ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO). Lai redzētu detalizētāku informāciju partiju līmenī, jebkurā dokumenta laukumā nozpiežot peles labo pogu->Rādīt partijas (vai CTRL+P) Ja pēc atlikumu fiksēšanas, konstatēts, ka faktiski saskaitītie dati jākoriģē, tad dokumentam iespējams atcelt fiksēšanu, veikt faktisko daudzumu korekciju un atkal fiksēt atlikumus dokumentam.    Kā rīkoties gadījumos, ja inventarizācijas rezultātā fakstiskajos atlikumos fiksēta partija, kuras nav Horizon uzskaitē?   Skaitīšanas lapa jāpapildina ar šādu rindu, izvēloties atbilstošo preci un  partijas numuru ievadot manuāli.   Pēc atlikumu fiksēšanas, informāciju par partiju iespējams papildināt, ja nepieciešams. Jaunā partija tiks paņemta uzskaitē ar preces <Pēdējo iepirkuma vērtību>.   Inventarizācijas faktisko rezultātu imports ar EXCEL veidni   Faktiskos skaitīšanas rezultātus iespējams ievadīt un saglabāt Excel veidnē. To var iegūt nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ar partiju.   Aizpilda veidni ar datiem:   Veidni importē inventarizācijas dokumentā nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Aizilde no Excel faila ar partiju  
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:15 (Atjaunots 14-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 633 Skatījumi
Apraksts kā veidot saskaņošanas scenāriju elektroniskās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanai HoP.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:30 (Atjaunots 08-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 791 Skatījumi
Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 560 Skatījumi
Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti (Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības).    Svarīgi! Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.  Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu  , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.  
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 669 Skatījumi
Detalizēts apraksts par inventarizācijas rezultātu saskaņošanu.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:31 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 844 Skatījumi
Apraksts par to, kā inventarizācijas rezultāts no programmas "Inventarizācijas pārvaldnieks" tiek atspoguļots Horizon.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:31 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 716 Skatījumi
Klasifikators "Komisijas" un tā jaunā pazīme.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:29
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 757 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 253 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 386 Skatījumi
Detalizēts apraksts kā Horizon izveidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstus manuālai (neelektroniskai) inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 13:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 428 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt manuālo inventāra inventerizāciju.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:49 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1781 Skatījumi