Kā pārcelt Inventarizācijas veikšanas pazīmi uz jauno kartītes lauku?

21-09-2023 15:50
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 176 Skatījumi

Horizon 625.versijā pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūru kartītēs ir jauns lauks “Inventarizācijas veikšanas veids”. To paredzēts izmantot, lai nodalītu elektroniski un manuāli inventarizējamās lietas. 

 

Tālāk rakstā apskatīsim ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku. Kā piemēru izmantošu lauku “Apgādes klase”, kur ir norādīts dalījums.

 

Darbības:

 1. Nomainīt pazīmi pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūras kartītē.
 2. Izlabot datu altases filtrus Inventarizācijas saraktos.
 3. Deaktivizēt pašreiz izmantotajā klasifkatorā esošos ierakstus.

  1. Pazīmes nomaiņa kartītē

 • Pamatlīdzekļu sarakstā (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi) un Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati -> Noliktava) izskatā izliek kolonnas “Apgādes klase.Nosaukums” un “Inventarizācijas veikšanas veids”
 • Atfiltrē kartītes ar konkrētu Apgādes klases vērtību, piemēram <Manuāls>
 • Atzīmē visus atfiltrētos ierakstus (CTRL+A)
 • Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām  -> Izvēlas lauku “Inventarizācijas veikšanas veids” un vērtību <Manuāls> (to vērtību, kādas kartītes tajā brīdī ir atfiltrētas un atzīmētas) -> Labi

IVV1.PNG

IVV2.PNG

 

 

Tādā pašā veidā uzstāda pārējās izmantotās inventarizēšanas pazīmes, piemēram Elektronisks un Elektronisks no saraksta.

 

Kad visām kartītēm laukā “Inventarizācijas veikšanas veids” ir uzstādīta pazīme, veic pārbaudi vai visas vērtības pārceltas pareizi. To veic summēšanas logā, grupējot pēc abiem laukiem, kuros tagad ir pazīmes.

IVV3.PNG

 

IVV4.PNG

 

 

Lai izņemtu esošās vērtības no lauka “Apgādes klase”, atzīmē visus ierakstus Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām -> izvēlas lauku “Apgādes klase” -> izvēlas “Ielikt tukšu vērtību”.

IVV5.PNG

 

2. Filtru labošana Inventarizācijas sarakstu aizpildei

 

Pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3).

Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”. 

 

IVV6.PNG

 

IVV7.PNG

 

Inventāra inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3).

Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”. 

IVV8.PNG

 

IVV9.PNG

 

3. Esošā klasifikatora ierakstu deaktivizēšana.

 

Kad ir pārcelta inventarizācijas veikšanas pazīme gan pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu, gan nomenklatūru kartītēs, pašreiz lietotā klasifikatora ieraksti ir jāslēdz. Pamatdati -> Uzņēmums -> Apgādes klases ierakstiem izņem atzīmi laukā “Aktīvs”.

IVV10.PNG

 

 

Noderīgi raksti:

Par jauno lauku kartītēs 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām