Kalendāra uzstādījumi 2024.gada algas aprēķiniem

11-12-2023 11:08
  • 6 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 2076 Skatījumi

Ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu, ar kursoru noklikšķina uz konkrētā kalendāra nosaukuma, nospiež pogu  Pievienot jaunu un izvēlas dokumenta tipu Jauns gads dotajam kalendāram.

 

Pamatdati 🡪 Uzņēmums🡪 Kalendārs

AnitaBarbane_0-1702288450226.png

 

Ja kalendārs 2024.gadam jau atvērts, tas jāsalabo atbilstoši norādēm.


Kalendārā par 2024.gadu norāda:

  • svētku dienas
  • brīvdiena 6.maijs, jo svētku diena 4.maijs iekrīt sestdienā.
  • pirmssvētku darba dienām stundu skaits 7
  • 2024.gadā tiks pārcelta darba diena no pirmdienas, 2024. gada 23. decembra, uz sestdienu, 2024. gada 14. decembri, un darba diena no pirmdienas, 2024. gada 30. decembra, uz sestdienu, 2024. gada 28. decembri. https://likumi.lv/ta/id/342680-par-darba-dienu-parcelsanu-2024-gada
  • gada vidējais darba stundu skaits mēnesī (8h/5d) – 166,92


Lai nomainītu dienai Dienas tipu, uz konkrētā datuma izpilda dubultklikšķi, Dienas tipi sarakstā izvēlas vajadzīgo dienas tipu (piem. Svētku diena, 7 stundas darba diena) un apstiprina izvēli.

 

AnitaBarbane_1-1702288511328.png

 

Ja tiek veidots kalendārs, kurā tiek iekļautas kompensējamās stundas svētku dienām darba dienā.

 

Šajā gadījumā:

  • jābūt izveidotiem dienu tipiem “Svētku diena darba dienā” un “Pirmssvētku darba diena” (Pamatdati -> Uzņēmums -> Dienu tipi)
AnitaBarbane_2-1702288570611.png

 

 

  • veidojot kalendāru, svētku dienām un pirmssvētku dienām, kas iekrīt darba dienā, izmanto šos dienu tipus

 

AnitaBarbane_3-1702288685313.png

 

 

Komentāri
autors Anita Barbane

Par pārējiem konfigurācijas uzstādījumiem algu aprēķiniem 2024.gadā būs atsevišķs raksts

IndraS
CONTRIBUTOR ***
autors IndraS (Atjaunots ‎18-12-2023 16:06 autors IndraS )

Labdien, 

Kā ir pareizi definēt kalendāru 2024.gadam, pie nosacījuma, ka atvaļinājumi tiek piešķirti  decembra nogale un  janvāra sākums.  Hokeja b/d ietekme (29.05.2023. )?

 

Ildze Siliņa
CONTRIBUTOR ***
autors Ildze Siliņa

Labdien,

Kādam mērķim tiek veidots  kalendārs, kurā tiek iekļautas kompensējamās stundas svētku dienām darba dienā? 

AleksandrA
CONTRIBUTOR ***
autors AleksandrA

@Ildze Siliņa

saskaņā ar Darba likuma 74.panta 1.daļas 8.punktu:

“Darba devējam ir pienākums izmaksāt šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā”

Ildze Siliņa
CONTRIBUTOR ***
autors Ildze Siliņa

Kādam darba samaksas algoritmam būtu piemērojams šāds kalendārs? Šobrīd izmantojam darba samaksas algoritmu - amatalga proporcionāli stundām.

AleksandrA
CONTRIBUTOR ***
autors AleksandrA

@Ildze Siliņa 

uz amatalgu tas neattiecas, tikai uz stundu tarifa likmi

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām