Nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem no 01.07.2021.

16-06-2021 12:38 (Atjaunots 27-12-2022)
  • 11 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 6839 Skatījumi

Aprēķini spēkā arī 2023.gadā.

 

Ar 1. jūliju mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām.

Pārejas periodā no 01.07.2021. - 31.12.2021 var tikt piemēroti 3 režīmi, kā veikt aprēķinu autoratlīdzībai.

 

1. Turpināt izmantot autoratlīdzības režīmu 

 

Īsumā:

    1) režīms spēkā no 01.07.2021. - 31.12.2021.

    2)  jauns ienākuma veida kods 1061 (MK not.nr.371 15.06.2021.)

    3) netiek piemēroti likumā noteiktie atskaitījumi  (Likums par IIN, pārejas noteikumu 170.punkts)

    4 mainās % likmes (Likums par IIN, pārejas noteikumu 164.punkts)

        autoratlīdzībai līdz 25000 eur -> 25%

        autoratlīdzībai virs 25000 eur -> 40%

    5) IIN maksā pasūtītājs jeb autoratlīdzības izmaksātājs

    6) nav jāmaksā 5 % VSAOI par autoratlīdzības saņēmēju (Likums par sociālo apdrošināšanu)

    7) sākot ar 01.2022., ja autoratlīdzības saņēmējs nereģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs, būs jāslēdz uzņēmuma līgums

   

 

2. Autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējis saimniecisko darbību

 

Šajā režīmā autoratlīdzības saņēmējs pats maksās nodokļus, t.i., to vairs nedarīs autoratlīdzības izmaksātājs.

Tas nozīmē, ka autoratlīdzības izmaksai:

  1. Autoratlīdzības saņēmējs piestādīs rēķinu, un tas tiks apmaksāts, veidojot MU un  nepiemērojot nodokļus.
  2. Var izmantot Algas moduli. Jāveic konfigurācija, pie nosacījuma, ka nodokļi netiek piemēroti, bet par izmaksāto summu jāsniedz atskaite EDS.

 

 

3. Autoratlīdzības izmaksātājs ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija


Šajā režīmā nekas nemainās un nodokļu piemērošana piemērojama kā līdz šim.


Klāt pievienotā dokumentā "Autoratlīdzība periodā 01.07.2021. - 31.12.2021._2.pdf" ir aprakstīts, kā šos režīmus nodrošināt programmā. Apraksts veidots pamatojoties uz to informāciju, kāda šobrīd pieejama un zināma. Ja laika gaitā tiks uzzināts kas jauns, apraksts tiks papildināts.

 

Vietnes, kur var iepazīties ar informāciju:

https://www.vid.gov.lv/lv/es-esmu-autoratlidzibas-izmaksatajs

https://www.youtube.com/watch?v=QZr6FEi7f6g

 

Ja kādam līdz šim nav bijusi saskarsme ar autoratlīdzībām un tagad jāsāk rēķināt, ar konfigurācijas aprakstu var iepazīties: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Nepieciesama-konfiguracija-lai-veiktu-uzskaiti-un-aprek...

 

 

Komentāri
autors Anita Barbane

Šodien Vēstnesī tika publicēti MK grozījumi nr.371 15.06.2021., kur noteikts, ka autoratlīdzībai (Likums par IIN, pārejas noteikumu 163.punkts) laika posmā no 01.07.2021. - 31.12.2021. ir noteikts ienākuma veida kods 1061.

Līdz ar to tika papildināts pievienotais dokuments, ņemot vērā šo, un papildus veikts apraksts autoratlīdzības saņēmējiem, kuri reģistrējuši saimniecisko darbību.

Jaunais dokuments "Autoratlīdzība periodā 01.07.2021. - 31.12.2021._2.pdf".

autors Anita Barbane

Sveiki visiem!

iFinanses.lv ir ielikts raksts, kur VID sniedzis informāciju, kādi ienākuma veida kodi būs jāpiemēro autoratlīdzību saņēmējiem atkarībā no ienākuma veida.

https://ifinanses.lv/raksti/aktuali/vid-informacija/pazinojumu-par-izmaksatajam-autoratlidzibam-izma...

 

 

Anonymous
Neattiecas
autors Anonymous (Atjaunots ‎05-07-2021 16:13 ( )

Labdien, 

Tiesiskajās attiecībās Autoratlīdzībām ir Ienākuma kods :1003.

Programma rēķinot ņēm vērā šo iedaļu. Nevarēju izrēķināt, kamēr nav nomainīts TA Ienākuma kods. 

Ja labo TA uz kodu 1061, tad pārrēķina arī iepriekšējo mēnesi.  

Instrukcijā nekas nav minēts par TA, kā pareizi darīt.

SantaJ
VISMA
autors SantaJ (Atjaunots ‎07-07-2021 18:26 autors SantaJ VISMA )

Labdien!

Ja Jums ar personu bija noslēgts autoratlīdzības līgums un bija spēkā esošas Tiesiskās attiecības (TA), tad esošās TA (ar Ienākuma veida kodu 1003) Jums ir jāslēdz ar 30.06.2021 un jāatver jaunas TA (ar Ienākuma veida kodu 1061) no 01.07.2021.

Katram Ienākuma veidam Horizon tiek izveidots savs ieturējuma veids "Algas nodoklis", tajā nosakot aprēķina algoritmu, kas tiek piemērots, veicot aprēķinu konkrētajām TA.

 

Ja tiek slēgtas vecās TA un izveidotas jaunas, tiek nodrošināts, ka sākot ar 07.2021 Horizon rēķinās algas nodokli atbilstoši jaunizveidotajam ieturējuma veidam "Algas nodoklis".

Ja netiek slēgtas spēkā esošās TA un tajās tiek nomainīts Ienākuma veids no 1003 uz 1061, tad 07.2021 Horizon rēķinās pēc jaunā algoritma. Bet, tā kā Horizon vienmēr veic aprēķinu par spēkā esošo aprēķina mēnesi un vienmēr pārrēķina arī iepriekšējo aprēķina mēnesi, tad rodas rezultāts, ka 06.2021 veiktais aprēķins tiek pārrēķināts saskaņā ar Ienākuma veidam 1061 izveidotā ieturējuma veida "Algas nodoklis" algoritmu. Un gadījumā, ja Algas aprēķina sarakstā tiktu nomainīta aprēķina robeža uz agrāku datumu kā 07.2021, tad tiktu veikts pārrēķins arī par agrākiem mēnešiem.

 

Tātad,- obligāti ir jāslēdz Tiesiskās attiecības ar 30.06.2021 un jāatver jaunas ar 01.07.2021 (ar jauno Ienākuma veidu 1061).

SanitaP
CONTRIBUTOR ***
autors SanitaP (Atjaunots ‎08-07-2021 12:39 autors SanitaP )

Labdien! Vai es pareizi sapratu, ka šīs izmaiņas saistībā ar autoratlīdzību aprēķināšanu pēc instrukcijas pdf formātā uz 11 lapām programmā ir jāveic katram lietotājam pašam? 

SantaJ
VISMA
autors SantaJ

Labdien!

Jā, saskaņā ar šo instrukciju Jūs varat konfigurāciju veikt pati.

Vai arī varat vienoties ar konsultantu, ka šo konfigurāciju veic konsultants.

Bet svarīgi ir ņemt vērā,- ja Jūs pārstāvat iestādi, kam Horizon datu bāze ir vairākām firmām vienlaicīgi (piemēram, ministrija ar padotības iestādēm), tad konfigurācijas veikšanai būtu vēlams piesaistīt konsultantu, jo iespējams aprēķiniem būtiskie klasifikatori ir centralizēti.

autors Gunta-irfinanses

Klientam vēl krietnu brīdi būs autoratlīdzības gan pēc jaunās shēmas, gan pēc vecās. Un vecajai vajag 5% Darba devēja soc.nodokli.

Kā panākt, lai šie 5% tiem, kam 1003, rēķinās, bet tiem, kam 1061, nerēķinās?

Jūlija atskaites šobrīd salabos ar roku, bet citādi - jo ātrāk, jo labāk jāpārrēķina viss jūlijs tiem, kam 1003.

autors Gunta-irfinanses

Laikam sanāca, bet labprāt dzirdētu izstrādātāju viedokli šīs situācijas risinājumam!

SantaJ
VISMA
autors SantaJ

Labdien!

Lai varētu darboties abu veidu aprēķinu algoritmi, nepieciešams, lai VSAOI tabulā (Autoratlīdzībai) paliek 5% iemaksu likme.

Ja darbiniekam jāaprēķina 5% DD VSAOI, tad viņa VSAOI kategoriju reģistra kartiņā neliek atzīmi "Nepielietot autoratlīdzībai". Savukārt, ja nav jāpiemēro - liek atzīmi.

Pārējie aprēķini būs atkarīgi no tiesisko attiecību kartiņā izvēlētā Ienākuma veida un tam atbilstošās konfigurācijas (Ienākuma veids nosaka, kurš Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ieturējuma veids tiks izmantots aprēķinā).

SanitaP
CONTRIBUTOR ***
autors SanitaP

Labdien! Ja darbiniekam līdz gada beigām ir jāizmanto abas shēmas? Ir autoratl.līgums, kas noslēgts 2020.gadā un saskaņā ar ko vēl jāveic izmaksa un ir 2021.gadā slēgts autortal.līgums. Pirmajā gadījumā jāapŗēkina VSAOI 5%, otrajā gadījumā nav jāaprēķina. Personas kartiņā var ielikt ķeksi vai neielikt sadaļā VSAOI kategoriju reģistrs "piemērot autoratlīdzībai". Tas ķeksis jāieliek vai jāizņem pirms katra aprēķina šim cilvēkam vai kā?

autors Anita Barbane

Ar @SanitaP  sazinājos. Problēma bija konfigurācijā - ieturējuma veidam DD soc.nod.autoratlīdzībai lpp.Rēķina no bija norāde, ka jārēķina jaunai autoratlīdzībai, kurai 0%. 

Varbūt kādam šī informācija var noderēt.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām