Saraksti un atskaites, kuriem pieejamas publicētās atskaites

01-06-2018 09:11 (Atjaunots 13-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 3654 Skatījumi

Šobrīd Horizon ir publicēta daļa no atskaitēm un sarakstiem. Ja jums nepieciešama vēl kāda atskaite vai saraksts, droši sazinieties ar savu Horizon konsultantu!

Šobrīd publicēts:

 

Grāmatojamo dokumentu saraksti (rēķini, pavadzīmes, maksājumu uzdevumi u.c.)

Finanšu uzskaite

Dokumentu saraksti:

 • Grāmatojumi.
 • NPI/I pozīciju saraksts.
 • Komandējumu dokumenti.
 • Pirmdokumenti.

Pamatdatu saraksti:

 • Pamatlīdzekļu saraksts.
 • Vecāku maksas - bērnu sadalījums pa grupām (no 510. v.)
 • Kontu plāns - konti (no 560.v.)
 • Kontu plāns - struktūrvienība (no 560.v.)
 • Kontu plāns - izmaksu postenis (no 560.v.)
 • Kontu plāns - finansējumu postenis (no 560.v.)
 • Kontu plāns - 1. papilddimensija (no 560.v.)
 • Kontu plāns - 2. papilddimensija (no 560.v.)
 • Kontu plāns - 3. papilddimensija (no 560.v.)
 • Kontu plāns - projekts (no 560.v.)

Atskaites:

 • Kontu apgrozījums.
 • Kontu apgrozījums pa klientiem.
 • Budžeta kopsavilkums.
 • Pamatlīdzekļu bilance.
 • Pamatlīdzekļu apgrozījums.
 • ĀB pamatlīdzekļu bilance.
 • ĀB pamatlīdzekļu apgrozījums.
 • Pamatlīdzekļu un inventāra kopējā atskaite.
 • NPI/I kopsavilkums.
 • NPI/I apgrozījums.
 • NPI/I norakstīšanas sadalījums.
 • Avansa norēķinu apgrozījumi.
 • Komandējumu faktiskie/plānotie izdevumi (no 550. v.).
 • Vecāku maksas - maksājumu aprēķins un ieņēmumi (no 510. v.).
 • Vecāku maksas - parādnieki (no 510. v.).
 • Komandējumu kopsavilkums (no 565.v.)
 • Uzkrātās ekspluatācijas summas periodā (no 565.v.)
 • Ārpusbilances uzkrātās ekspluatācijas summas periodā (no 565.v.)

Norēķini

Dokumentu saraksti:

 • Klientu līgumi.
 • Metarēķini.
 • Līguma pakalpojuma rindas (no 565.v.)
 • Piesaistes (Apgāde)
 • Piesaistes (Realizācija) (no 570.v.)

Pamatdatu saraksti:

 • Klientu saraksts.
 • Kontaktpersonu saraksts.
 • Piegādes adreses (no 545.v.).

 • Klientu bankas rēķini (no 545.v.).

Atskaites:

 • Bankas atlikumi.
 • Klientu atlikumi (Apgāde).
 • Klientu atlikumi (Realizācija).
 • Klientu apgrozījums (Apgāde).
 • Klientu apgrozījums (Realizācija).
 • Klientu dokumenti uz datumu (Apgāde).
 • Klientu dokumenti uz datumu (Realizācija).
 • Kases atlikumi.
 • Līgumu atlikumi.

Noliktava un Ražošana

Dokumentu saraksti:

 • Pavadzīmju un rēķinu rindas.
 • Loģistikas pieprasījumu rindas.
 • Loģistikas pasūtījumu rindas.
 • Pavadzīmju saraksts.
 • Darbu pieņemšanas akti.
 • Ražošanas plāns.
 • Apdrošināšanas polises.
 • Ceļazīmes.
 • Ražošanas objekti.
 • Ražošanas pasūtījumu rindas (no 555.v.).
 • Slodzes aprēķins pēc profesijām (no 555.v.).
 • Slodzes aprēķins pēc iekārtām (no 555.v.).

Pamatdatu saraksti:

 • Nomenklatūru saraksts.
 • Tehnoloģiskās kartes.
 • Specifikācijas.
 • Piegādes nosacījumi.
 • Pārdošanas cenas.
 • Inventāra saraksts.
 • Atbildīgie un lietotāji (Inventārs)
 • Nomenklatūru sērijas

Atskaites:

 • Peļņa.
 • Peļņa pa piegādātājiem.
 • Tirdzniecības dati pa stundām.
 • Kasieru tirdzniecības dati.
 • Preču tirdzniecības dati pa stundām.
 • Nomenklatūru atlikumi.
 • Nomenklatūru atlikumi pa partijām.
 • Nomenklatūru kustība.
 • Nomenklatūru kustība pa partijām.
 • Nomenklatūru kustība pa piegādātājiem.
 • Pirkumi kases sistēmā.
 • Saņemtie pakalpojumi.
 • Sniegtie pakalpojumi.
 • Koksnes kustība.
 • Ēdināšanas izmaksu aprēķins.
 • Saražotā produkcija.
 • Saņemšanas kopsavilkums.
 • Pārdošanas kopsavilkums.
 • Norakstīšanas kopsavilkums.
 • Inventāra atlikumi.
 • Materiālu izlietojums (no 555.v.).
 • Izpildītie darbi (no 555.v.).

Darba samaksa un Personāla uzskaite

Dokumentu saraksti:

 • Rīkojumi.
 • Vienošanās.
 • Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekiem (no 545.v.).
 • Brīvas formas pieteikumi (no 545.v.).
 • Izmaksu rindas (no 555.v.).
 • Pastāvīgās piemaksas (no 555.v.).
 • Vienreizējās samaksas dokumenti (Darbības - Pa darbiniekiem) (no 555.v.)
 • Samaksa/ieturējumi (Darbības - Pa darbiniekiem) (no 555.v.)
 • Darba laika uzskaites dokumenti (Darbības - Pa darbiniekiem) (no 580. v.)
 • Darba laika fakta ieraksti (no 580.v.)
 • Vakcināciju reģistrs (no 585.v.)

Atskaites:

 • Darbinieki periodā.
 • Darbinieki periodā, kuriem ir vairākas tiesiskās attiecības (no 545.v.).
 • Atbrīvoto darbinieku arhīvs (545.v.).
 • Personu amatu dati periodā.
 • Prombūtne.
 • Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem.
 • Amatu vietu aizpildītība.
 • Aprēķinu kopsavilkums.
 • Aprēķinu kopsavilkums pa periodiem.
 • Aprēķinu kopsavilkums pa samaksu.
 • Kopsavilkums pa kontējumiem.
 • Kopsavilkums pa kontējumiem pēc norēķinu konta. 
 • Kontroles pārskati - parādnieki (no 550.v.)
 • Identifikācijas dokumenti (no 540.v.)
 • Izglītības (no 540.v.)
 • Papildu izglītības (no 540.v.)
 • Valodu prasmes (no 540.v.)
 • Stāža jubilejas (no 540.v.)
 • Dzimšanas dienas (no 545.v.)
 • Vārda dienas (no 545.v.)
 • Obligātās veselības pārbaudes pārskats (no 540.v.)
 • Obligātās veselības pārbaudes plāns (no 540.v.)
 • Darba aizsardzības instruktāžu ieraksti (no 540.v.)
 • Darbinieki, kuriem nav veikta aizsardzības instruktāža  (no 540.v.)
 • Parādnieki (no 555.v.)
 • Detalizētā darba laika uzskaite (no 560.v.)
 • Darba laika apstiprinātie plānošanas ieraksti (no 565.v.)
 • Provizoriskās virsstundas periodā (no 570.v.)
 • Apbalvojumi (no 590.v.)

Nekustamo īpašumu pārvaldība

Dokumentu saraksti:

 • NĪP Līgumi (no 520.v.).
 • Aprēķina ieraksti (no 520.v.).

 Pamatdatu saraksti:

 • Nekustamā īpašuma objektu saraksts.
 • Kontrolskaitītāji.
 • Skaitītāji (no 545.v.)

Atskaites:

 • NĪ objektu skaitītāji.
 • Kontrolskaitītāju rādījumi.
 • Pieņemšanas-nodošanas aktu objekti.
 • NĪP plānoto darbu pārskats.
 • NĪO bilances aprēķinu rezultāti.
 • Mājas aprēķinu pārskats.
 • Mājas aprēķinu metožu analīze.
 • Telpu grupu sastāvs.
 • Kopsavilkums pa NĪ objektiem (no 535. v.)
 • Pavadzīmju un rēķinu rindas (NĪP) (no 545.v.)
 • Aprēķinu pārskats (no 545.v.)
 • Līgumu aprēķinu metožu analīze (no 545.v.)
 • Līgumu skaitītāju rādījumi (no 545.v.)
 • Pieņemšanas-nodošanas aktu objekti (no 580.v.)
 • NĪP rēķinu rindas (no 580.v.)
 • Tarifu likmes (no 580.v.)

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām