Depozītu/Saistīto preču apstrāde noliktavas un loģistikas dokumentos (no 600.versijas)

15-06-2022 12:52 (Atjaunots 13-06-2022)
  • 0 Atbildes
  • 5 vērtējumi
  • 522 Skatījumi

Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces".

Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".

 

1.bilde_produkts.png

 

Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.

 

2.bilde_depozits.png

 

Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.

 

2.bilde_saistitas preces.png

 

Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.

 

4.bilde_saistito precu saraksts.png

 

Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt

Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti

Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt.

Noklusētās vērtības:

  • Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm.
  • Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.

5.bilde_dokumentu tipu konfiguresana.png

 

PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi.

Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q. 

Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski.

*Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.

 

6.bilde_aipildit saistitas preces.png

 

7.bilde_sanemsanas pvz.png

 

PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi.

Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.

 

8.bilde_pardosanas pvz.png

 

Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu.

To izdara sekojoši:

1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"

 

9.bilde_pieskaitijumi.png

 

2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)

 

10.bilde_pieskaitijums.png

 

3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.

 

11.bilde_pardosana ar atlaidi.png

 

Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.

 

IlgaAndersone_0-1655140593135.png

 

Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām