Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Lai pārdevēju darbu padarītu efektīvāku, turpmāk pārdošanas pavadzīmē un loģistikas pieprasījumā ir pieejama jauna kolonna, kas parāda rindas uzcenojuma procentu. Pārdošanas pavadzīmē uzcenojuma procents tiek aprēķināts pēc pavadzīmē piesaistīto partiju vērtības. Jāņem vērā, ka uzcenojuma procents var būt nekorekts vai netikt attēlots, ja pavadzīmē nebūs visa preču daudzuma rezervācija.     Loģistikas pieprasījuma uzcenojuma procenta aprēķins notiek citādāk, jo ievades brīdī nenotiek preču rezervācijas. Uzcenojums tiek aprēķināts ņemot vērā pēdējo preces iepirkuma cenu noliktavā.     Tāpat pieprasījumā ir iespēja manuāli ievadīt plānoto iepirkuma cenu, lai redzētu aktuālo uzcenojumu.       Uzcenojuma procentu ir iespējams apskatīt un analizēt arī šādos sarakstos: 1. Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas     2. Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumu rindas    
Skatīt visu rakstu
13-03-2024 11:08 (Atjaunots 12-04-2024)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 188 Skatījumi
Pamatdati-Noliktava-Pārcenošana pieejams dokuments "Pārcenošanas protokols" Pārcenošanas protokola galvenē laukā norāda: 1) “Sākumcena” - cena pamatojoties uz kuru tiks veikts Pārdošanas cenas aprēķins; 2) "Jaunā cena" - pārdošanas cena kas tiks aprēķināta un saglabāta nomenklatūras kartītē.     Kā iespējams aprēķināt/nofiksēt jauno pārdošanas cenu?   1. Jauno cenu ievada manuāli Lietotājam iespējams vai nu uzreiz vadīt cenu laukā "Jaunā cena" vai nu izmantot "B tipa" lauku, kurā var pārslēgt uzcenojuma % vai koeficientu * un ievadīt vērtību kolonnā "B". Pēc šīs vērtības tiek veikts "Jaunās cenas" aprēķins.   2. Jaunās cenas aprēķins izmantojot "Pielietot formulu". Protokola galvenē cilnē "Formula" iespējams norādīt kādu no 3 koeficientiem A; B vai C, izveidojot aprēķina formulu. Kad formula sastādīta tad, iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.   3. Jaunās cenas aprēķins izmantojot uzcenojuma procentu (minimālo, maksimālo, optimālo vai manuāli norādīto.  Iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot uzcenojumu” pieejama izvēle pielietot minimālo, maksimālo, optimālo uzcenojumu vai manuāli ievadīt uzcenojuma procentu. Norādot konkrēto veidu, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.  no 630.versijas Nomenklatūru grupā un Nomenklatūru kartītē (sadaļā "Cenas") pieejams jauns lauks "Optimālais uzcenojuma procents". Ja "Optimālais uzcenojuma procents" norādīts gan nomenklatūrai gan grupai, tad protokolā tiks ņemts vērā nomenklatūrās procents. Ja nomenklatūrā šis lauks ir tukšs, bet grupā ir norādīts, tad protokolā tiks ņemts vērā grupas uzcenojuma procents.   No 630.versijas Pārcenošanas protokolā jaunās cenas aprēķinam pieejama arī papildus "Gudrā apaļošana". Protokola labajā malā nospiežot pogu “Gudrā apaļošana”, pieejami dažādi aprēķina veidi, kas veic cenas "apaļošanu", piemēram, lai visas cenas beigtos ar ...5.   *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.   Sākot ar 635. versiju pārcenošanas protokolu ir iespējams uzģenerēt nomenklatūru sarakstā. Lai ātrāk identificētu preces, kurām nepieciešama pārcenošana, turpmāk šī saraksta izskatā varēs pievienot kolonnu "Atbilst min. uzcenojumam", kas parāda vai noliktavas cenu veida aktuālā cenas uzcenojums atbilst pēdējai šīs noliktavas iepirkumu cenai. Svarīgi atcerēties, ka uzcenojums netiek rēķināts no akcijas cenām. Vienas noliktavas preces var iezīmēt un Darbībās izsaukt pārcenošanas protokola izveidi.     Pārcenošanas protokolā no 635. versijas ir radīta iespēja ievadformas izskatā pievienot nomenklatūru īpašības, kas ļauj ērtāk apstrādāt šo dokumentu. To nodrošina jauna īpašību loma "Atainot pārcenošanas protokolā". Šo jauno īpašības lomu var izmantot tikai un vienīgi kopā ar lomu "Nomenklatūra", un tā pārcenošanas protokola ievadformā tikai attēlo attiecīgās nomenklatūras īpašības vērtību.     Lai nodrošinātu programmas ātrdarbību, ir paredzēti ierobežojumi un parametri: 1. Maksimālais skaits šādām īpašībām ar lomu "Atainot pārcenošanas protokolā" - 10; 2. Izveidots jauns kontroles un vides parametrs "Izmantot īpašības pārcenošanas protokolā" sadaļā "Pārdošanas cenas", kas noklusēti ir ieslēgts.  
Skatīt visu rakstu
13-12-2023 13:03 (Atjaunots 12-03-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 123 Skatījumi
Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu) Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)    
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:40 (Atjaunots 15-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1177 Skatījumi
Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:01 (Atjaunots 15-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1070 Skatījumi
Iespēja izdrukāt Pārdošanas cenu ir ļoti būtiska daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču realizāciju. Pārdošanas cenas tiek drukātas, piemēram, uz plauktu cenu zīmēm veikaliem, uz preču uzlīmēm utmldz.. Horizon ir vairāki saraksti un paņēmieni kā izdrukāt informāciju ar pārdošanas cenu. Izskatīsim pāris paņēmienu piemērus. Jāņem vērā, ka uzņēmuma datu bāzē ir jābūt izveidotai atbilstošai izdrukai. 1.Paņēmiens: Izdrukāt pēc SAŅEMŠANAS pavadzīmes ievades. Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts Šo paņ'ēmienu parasti izmanto gan gadījumos, ja katrai preču vienībai nepieciešama atsevišķa uzlīme gan ja katrai precei nepieciešama tikai 1 uzlīme.  Ja pavadzīmē ir vairākas preču rindas ar dažādiem daudzumiem, tad šajā solī norāda lielāko daudzumu. Tiks izdrukāts ne lielāks daudzums kāds ir saņemšanas rindā. Piemērā, tiks izdrukāti 10 gab. L03 un 6 gab. L04.  2.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārdošanas cenu saraksta. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas Šis saraksts papildināts ar iespēju papildināt informāciju ar mazāko regulāro cenu (30 kalendāro dienu laikā), iespēju atšķirt regulārās cenas no akcijas cenām.   Šos laukus iespējams izmantot cenu izdrukā.   3.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārcenošanas protokola. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana  No protokola iespējams izveidot atbilstošu izdrukas formu un drukāt cenas visām protokolā iekļautajām precēm. no Horizon 630.versijas iespējams no Pārcenošanas protokola drukāt cenuzīmes, izmantojot cenuzīmju izdruku no Pārdošanas cenu saraksta (skat. 2.Paņēmiens).  Saglabājot Pārcenošanas protokolu un nostājoties uz šī dokumenta, spiežot pogu "Darbības" pieejamas divas izvēles: 1) Saistītās pārdošanas cenas- tiks atvērts Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts ar tām nomenklatūru rindām, kas iekļautas konkrētajā Pārcenošanas protokolā 2) Drukāt pārdošanas cenas- uzreiz tiks atvērts drukāšanas logs, kurā pieejamas izdrukas no Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts  
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:59 (Atjaunots 24-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 242 Skatījumi
Lai samazinātu laika patēriņu pasūtāmā krājumu daudzuma aprēķinam, 610. versijā ir radīta jauna funkcionalitāte - Iepirkumu pārvaldība. Tā sniedz iespēju katrai organizācijai individuāli definēt nosacījumus pasūtāmā daudzuma aprēķinam, ņemot vērā dažādus krājumu apgrozījuma un nomenklatūru parametrus. Tāpat ir iespējams identificēt cenas un piegādes laika ziņā izdevīgākos piedāvājumus.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas   Organizācijām ir iespējams izmantot kādu no jau aprakstītajām formulām, labot tās vai arī izveidot savas.     Horizon ceļš: Pamatdati - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība - Aprēķinu formulas parametri   Formulās pieejamie parametri ir atrodami atsevišķā sarakstā. Pieejami dažādi parametri no noliktavas un loģistikas moduļiem, kā arī nomenklatūras kartītes. Ja Horizon licencē nav pieejams loģistikas modulis, iepirkumu pārvaldības funkcionalitāti joprojām varēs izmantot ar noliktavas parametriem.     Tālāk apskatīsim dažus iepirkumu pārvaldības lietošanas scenārijus.   Pasūtāmā daudzuma aprēķins pēc dažādām formulām   Horizon ceļš: Dokumenti - Noliktava - Iepirkumu pārvaldība   Saraksta filtrā jānorāda datu atlases un aprēķinu parametri, piemēram, noliktava, datu analīzes periods un piegādātājs.   Pasūtāmā daudzuma formula šajā gadījumā ir aprakstīta nomenklatūras kartītē un filtrā nav jānorāda. Tāpat formulu ir iespējams norādīt arī nomenklatūru grupā.       Saraksta izskatā ir pieejamas kolonnas, kas attēlo noliktavas un loģistikas moduļu atskaites datus, kā arī formulu un faktiskā daudzuma aprēķinu, pēc kura tika aizpildīta "Jāpasūta" kolonna. Ja nepieciešams, pasūtāmo daudzumu pirms pasūtījuma veikšanas ir iespējams labot manuāli.   Pasūtījuma veidošana notiek saraksta darbībās pirms tam iezīmējot nepieciešamās rindas. Darbības -> Ģenerēt pasūtījumu -> Pasūtījums.       Pasūtīšana, izvēloties izdevīgāko cenas piedāvājumu   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība   Ja nomenklatūras kartītei ir aprakstīti piegādes nosacījumi no vairākiem piegādātājiem, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējams noteikt izdevīgāko piedāvājumu. Sarakstā filtrā šajā situācijā nenorādām piegādātāju.     Atvērtā saraksta izskatā pievieno kolonnas, kas attēlo katra piegādātāja piedāvāto cenu. Lai identificētu izdevīgāko piedāvājumu, izveidota jauna kolonna "Cenas reitings", kurā zemākā cena vienmēr tiks attēlota ar vērtību 100, savukārt augstākā ar vērtību 0.   Cenas reitings ir pieejams arī kā parametrs, kuru var aprakstīt aprēķinu formulās, lai, atverot iepirkumu pārvaldības sarakstu, uzreiz tiktu attēlots izdevīgākais piedāvājums.     Pēc tāda paša principa ir iespējams noteikt piedāvājumu ar ātrāko piegādes laiku, ja vien nomenklatūras piegādes nosacījumos tas ir aprakstīts. Sarakstā jāmeklē kolonna "Piegādes reitings".   Pasūtīšana ar daudzuma aizvietošanu apjoma cenām   Horizon ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Iepirkumu pārvaldība Ja nomenklatūras piegādes nosacījumos ir fiksētas apjoma cenas, tad iepirkumu pārvaldībā ir iespējama automātiska pasūtāmā daudzuma aizvietošana. Saraksta filtrā ir jāaktivizē pazīme "Aizvietot pasūtāmo daudzumu ar apjoma atlaides piedāvājumu".   Sarakstā programma attēlo pēc formulas aprēķināto daudzumu, taču izskatā var pievienot kolonnas, kas rāda starpību starp izdevīgāku apjomu, kā arī cenas. Tā kā saraksta filtrā bija atzīmēta aizstāšanas pazīme, tad veidojot pasūtījumu daudzums tajā automātiski tiek aizvietots.    
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:16 (Atjaunots 24-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1391 Skatījumi
Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Akcijas cenu. Informācija par Akcijas cenu: Akcijas cenai vienmēr jānorāda cenas periods: Spēkā no un Spēkā līdz. Akcijas cena vienmēr būs prioritārāka par regulāro cenu noteiktajā periodā. Nomenklatūrai vienlaicīgi redzama gan Akcijas cena, gan Regulārā cena. Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) *No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”).     Ja vienai precei ir vienlaicīgi vairākas akcijas, tad jānorāda prioritāte (no 1 līdz 99). Lielāks prioritātes skaitlis norāda priekšroku. Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes Piemērā: “Pilsētas svētku akcija” ir ar prioritāti 2, tātad pārdošanas dokumentos šajā periodā ielasīsies cena 0,99 EUR      2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).     *Akcijas cenām papildus jānorāda “Spēkā līdz” un laukā “Akcijas cena” jāatzīmē 1. Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.)   4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana *Akcijas cenu veidošanai ir jābūt aktivizētam dokumentu tipam “Akcijas pārcenošanas protokols”. Dokumentu tipu iespējams aktivizēt sadaļā Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu. 1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt. * Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.   5.Paņēmiens: AKCIJAS PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Akcijas Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Akcijas1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.   2)Veidne_Dokumenta rindas1- aizpilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.   Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila !!! No 620.versijas Pārdošanas cenas sarakstos iespējams redzēt vienlaicīgi gan Akcijas cenu gan Regulāro cenu. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:59 (Atjaunots 01-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 241 Skatījumi
Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Regulāro pārdošanas cenu. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”)       2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas     *No 620.versijas ir iespējams labot/pārrakstīt jau ievadītu un saglabāt cenu.   3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).       Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.) 4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu.     1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.     5.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Pārcenošanas protokols Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Pārcenošanas protokols1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.     2)Veidne_Dokumenta rindas1- aipzilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.     Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila 6.Paņēmiens: PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA ģenerēšana no saņemšanas pavadzīmes Sistēmā iespējams veikt uzstādījumus, kuros norāda, kurām precēm saņemšanas pavadzīmes saglabāšanas brīdī jāveic jaunas pārdošanas cenas fiksēšana. Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pārdošanas cenas->Pārcenošanas ģenerācijas veids     Atbilstoši uzstādītajam parametram, brīdī, kad tiek saglabāta Saņemšanas pavadzīme, iespējams ieslēgt “Pārcenot” parametru, kas uzģenerēs Pārcenošanas protokolu ar tām preču rindām, kurām nepieciešama pārcenošana.    
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:59 (Atjaunots 01-06-2023)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 380 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1650 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot Horizon iebūvēto rīku Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Skatīt visu rakstu
14-02-2020 11:25 (Atjaunots 20-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1623 Skatījumi
Sākot ar 610.versiju Horizon pieejams inventarizācijas dokuments, kas piedāvā iespēju fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Šī funkcionalitāte noderīga uzņēmumiem, kas detalizēti fiksē savu noliktavas preču uzskaiti pa partijām, katrai saņemšanai fiksējot īpašu konkrētā iepirkuma informāciju (piemēram: partijas nr.(LOT), derīguma termiņu, sertifikātu, RPN u.c.).   Lai varētu sākt lietot šādu dokumentu, to sākotnēji nepieciešams aktivizēt. To var izdarīt: 1) Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi sarakstā atrod dokumenta pamatveidu <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>. 2) Ar labo peles pogu nspiežot uz šī dokumenta->Kopēt. 3) Nomaina dokumenta tipa kodu un nosaukumu. 4) Sadaļā <Lauku atribūti> norāda vērtību "Inventarizācija pa partijām"- Jā.   Kad dokumenta tps aktivizēt, jaunu inventarizācijas pavadzīmi veidojam sadaļā Dokumenti-> Noliktava -> Inventarizācijas. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem>- izvēlamies pogu  "Pievienot no atlikumu saraksta" vai bez <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Partiju saraksts". To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Dokumentā rindas tiek aizpildītas partiju detalizācijā. Ja vienai precei ir atlikums noliktavā ar vairākām partijām, tad dokumentā būs vairākas rindas. Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. Ērtākai datu pārskatīšanai var izmantot filtru dokumenta labajā malā, kas atlasa tikai tās rindas, kurām ir atšķiribas no uzskaites daudzuma. Šajā sadaļā iespējams arī koriģēt partijas informāciju, ja nepieciešams, nostājoties uz attiecīgās rindas un nospiežot <Labot partijas kartiņu>. Svarīgi! Šādi iespējams labot un papildināt jebkuru partijas informatīvo lauku, Lauku <Iegādes cena> labot nav iespējams.   <Atlikumu korekcijas> lappusē ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO). Lai redzētu detalizētāku informāciju partiju līmenī, jebkurā dokumenta laukumā nozpiežot peles labo pogu->Rādīt partijas (vai CTRL+P) Ja pēc atlikumu fiksēšanas, konstatēts, ka faktiski saskaitītie dati jākoriģē, tad dokumentam iespējams atcelt fiksēšanu, veikt faktisko daudzumu korekciju un atkal fiksēt atlikumus dokumentam.    Kā rīkoties gadījumos, ja inventarizācijas rezultātā fakstiskajos atlikumos fiksēta partija, kuras nav Horizon uzskaitē?   Skaitīšanas lapa jāpapildina ar šādu rindu, izvēloties atbilstošo preci un  partijas numuru ievadot manuāli.   Pēc atlikumu fiksēšanas, informāciju par partiju iespējams papildināt, ja nepieciešams. Jaunā partija tiks paņemta uzskaitē ar preces <Pēdējo iepirkuma vērtību>.   Inventarizācijas faktisko rezultātu imports ar EXCEL veidni   Faktiskos skaitīšanas rezultātus iespējams ievadīt un saglabāt Excel veidnē. To var iegūt nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ar partiju.   Aizpilda veidni ar datiem:   Veidni importē inventarizācijas dokumentā nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Aizilde no Excel faila ar partiju  
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:15 (Atjaunots 14-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 635 Skatījumi
Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas. No 605.versijas Horizon radītas iespējas: 1) Ievadot noliktavas pārdošanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta (daļēji izpildīta) pieprasījuma. 2) Ievadot Loģistikas pasūtījumu, aizpildīt to no pieprasījuma vai pieprasījumu rindām.   1.Pārdošanas pavadzīmes aizpilde.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu pārdošanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; klientu u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiek izsniegts.  Saglabājot pārdošanas pavadzīmi arī pieprasījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks izsniegtas.     2.Pasūtījuma aizpilde Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiks pasūtīts piegādātājam.  Saglabājot pasūtījumu pieprasījuma  rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas) daudzumi tiek parādīti laukā "Kl.Pieprasīts un pasūtīts".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks pasūtītas.   
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 22-08-2022)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1304 Skatījumi
Lai precīzāk noteiktu preču pilno pašizmaksu, noliktavas modulī ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj saņemto pakalpojumu vērtību attiecināt uz nomenklatūru partijām. Konfigurācija Lai lietotu šo funkcionalitāti, nepieciešama neliela programmas konfigurācija: 1. Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri Jāaktivizē preču pašizmaksas pazīme      2. Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Jāaktivizē dokumenta pamatveids Pašizmaksas dokuments, tam jāpiešķir automātiska numuru aizpilde.     3. Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūras Pakalpojumu kartītes, kuras vēlamies fiksēt kā preču pašizmaksas sastāvdaļu, jānorāda Sadalāmās izmaksas un Pašizmaksas sadalījuma pazīmes. Maksimālais pašizmaksu pozīciju skaits ir 7.     Pēc konfigurācijas veikšanas nepieciešams pārstartēt Horizon.   Dokumenta ievade Pašizmaksas dokumentu programmā veido sadaļā Dokumenti - Noliktava - Pašizmaksas dokumenti. 1. Dokumentā vispirms norāda saņemtā rēķina rindu. Programma sarakstā piedāvās tikai tādas pakalpojumu rindas, kurām ir pazīme par pašizmaksas sadalījumu un tādas, kas vēl nav attiecinātas uz partijām. 2. Tad tiek izvēlēts parametrs kā sadalīt šīs izmaksas. Ir iespējams izvēlēties vienu no vairākiem partiju raksturojošiem lielumiem, pēc kā notiks summas sadale: Partijas summa, daudzums, bruto vai neto svars, daudzumus 2. vai 3. mērvienībā. 3. Jāizvēlas piesaistāmās partijas. Pēc partiju izvēlēs, dokumenta ievadlogā tiks attēlota katrai rindai tiks attēlota piesaistīta summa, kā arī summa uz vienu vienību.     Lai paātrinātu dokumenta ievadi, to ir iespējams arī ģenerēt citur programmā: - Saņemtā rēķina ievadformā, darbību izsaucot peles labo pogu Ģenerēt pašizmaksas dokumentu - Pašizmaksas dokuments     - Pavadzīmju un rēķinu rindu sarakstā Darbības - Ģenerēt pašizmaksas dokumentu - Pašizmaksas dokuments     Atskaites Horizon ievadītie dati par preču pašizmaksu ir pieejami vairākos sarakstos un atskaitēs. - Partijas datos   - Atlikumos un kustībā pa partijām     - Peļņas atskaitē Brīdinām, ka ieviešot jauno funkcionalitāti, ir tikuši mainīti arī esošo kolonnu Peļņa, Peļņas % aprēķini, proti, tās turpmāk ņem vērā preču kopējo pašizmaksu!    
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:07 (Atjaunots 15-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 812 Skatījumi
Depozīta iepakojumu maksas uzskaiti, izmantojot pieskaitījumus, iesakām izmantot tādai uzskaitei, kas neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu. Ja depozīta taras uzskaiti nepieciešams izmantot arī pārdošanā, tad iesakām izmantot saistītās preces risinājumu.   Situācijā, kad preces saņēmējs ir gala patērētājs (nevis tirgotājs vai ražotājs), tad norādīto iepakojuma depozīta maksu iekļauj preču vērtībā, uz kurām attiecināms šis iepakojums.  Ja vienā rēķinā/ pavadzīmē ir abu veidu dzērieni, tad sistēmai ir jāspēj atšķirt, uz kuru no tiem ir piemērojama depozītu maksa un uz kuru nav. Tas nozīmē, ka uzskaitē šādiem gadījumiem ir jābūt divām nomenklatūru vai pakalpojumu kartītēm.      Tai nomenklatūrai, kurai turpmāk tiks piemērota depozītu iepakojumu uzskaite, jāpievieno pieskaitījumu grupa:     Nepieciešams izveidot pieskaitījumu, kuram norādīts, ka tas tiks attiecināts tikai uz pieskaitījumu grupu. Pieskaitījums neapliekas ar PVN.      Saņemot pavadzīmi vai rēķinu ar depozītu iepakojumu uzskaiti, dokumentā var iekļaut vairākas rindiņas, taču pieskaitījums iedarbosies tikai uz to preču/ pakalpojumu pašizmaksu, kurām nomenklatūru kartītē būs pievienota pieskaitījumu grupa. Ievadot pavadzīmi, tiek norādītas nomenklatūru vērtības, neiekļaujot depozīta maksu. Depozīta maksa tiek norādīta atsevišķā rindā ar pieskaitījuma rindas palīdzību, izmantojot izveidoto pieskaitījumu.     Tādējādi norādītā vērtība pieskaitījuma rindā tiks sadalīta un iekļauta to nomenklatūru rindu vērtībā, kuru kartītēs būs norādīta attiecīgā pieskaitījuma grupa. Pieskaitījumu uzreiz nav ieteicams aprēķināt un iekļaut preces vērtībā, jo depozīta maksai tiek piemērota PVN likme N: Neapliekams, bet precei tiek piemērota PVN likme A: PVN 21%.   Šādi iespējams apstrādāt viena dokumenta ietvaros vairākas rindiņas, no kurām atsevišķām nomenklatūrām vai pakalpojumiem tiek pievienota depozīta iepakojuma maksa preces vērtībai un dažām nē.    Kontējumu shēmās jāraugās, lai tiek izmantota summas vērtība ^Summa ar pieskaitījumiem (summas padošanai bez PVN, bet ar iekļautu depozīta iepakojuma vērtību) vai ^Iepirkuma summa (summas noteikšana ar PVN, ja PVN tiek iekļauts preces vērtībā kopā ar depozīta iepakojuma maksu).
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:56 (Atjaunots 12-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 619 Skatījumi
Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu. 
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:52 (Atjaunots 13-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 924 Skatījumi
Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon noliktavas moduli, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai speciālistiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.   Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos noliktavas brīdinājumus un to konfigurāciju.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakst, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Noliktavas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.   Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par noliktavas atlikumu minimālajām robežām Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Atlikumi (2013) vai Nomenklatūras (2010):     Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Atl.-Min.daudz". Vēlamies atlasīt visas nomeklatūras, kurām atlikums mīnus minimālais daudzums ir mazāks par 0.  Papildus filtrā pievienots filtrs pēc preču grupas, šadus nosacījumus jāpievieno atbilstoši jūsu Horizon konfigurācijai.   Lpp. Saņēmēji:   Varat pievienot saņēmēju ar tipu E-pasta adrese, lai nosūtītu brīdinājumu kolēģim, kas nelieto Horizon vai lauku Persona, lai nosūtītu brīdinājumu Horizon lietotājam, papildus varat izvēlēties vai brīdinājumu sūtīt arī uz viņa e-pastu.   Brīdinājums par noliktavas atlikumiem, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Atlikumi pa partijām (2022):     Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Dienas" vai "Derīgs līdz". Vēlamies atlasīt visas partijas, kurām derīguma termiņš ir pēc divām dienām. Papildus filtrā pievienots filtrs pēc preču grupas, šadus nosacījumus jāpievieno atbilstoši jūsu Horizon konfigurācijai.   Lpp. Atskaišu parametri:   Tā kā Atlikumi pa partijām ir atskaite, tad nepieciešams norādīt ar kādiem parametriem atskaiti nepieciešams apskatīt.     Šajā piemērā atskaitei tiks norādīts sistēmas datums, kas nozīmē šodiena un abas atzīmes netiks veiktas.   Lpp. Saņēmēji:   Varat pievienot saņēmēju ar tipu E-pasta adrese, lai nosūtītu brīdinājumu kolēģim, kas nelieto Horizon vai lauku Persona, lai nosūtītu brīdinājumu Horizon lietotājam, papildus varat izvēlēties vai brīdinājumu sūtīt arī uz viņa e-pastu.
Skatīt visu rakstu
06-05-2022 10:19 (Atjaunots 29-04-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 492 Skatījumi
no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.
Skatīt visu rakstu
17-03-2022 07:40 (Atjaunots 09-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 461 Skatījumi
Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 15-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 623 Skatījumi
Lai varētu ātrāk apstrādāt tos darījumus, kur klients ir gatavs uzreiz iegādāties preces pēc piedāvājuma saņemšana, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj no šī piedāvājuma ģenerēt pārdošanas pavadzīmi, izlaižot pārējos loģistikas dokumentus.       Piedāvājumu saraksta izskatā var pievienot izveidotās pavadzīmes datus, lai būtu skaidrs, kuri darījumi ir apstrādāti.       Tā kā funkcionalitāte ir radīta, lai paātrinātu pārdošanas procesu, šādā scenārijā nav paredzēta piedāvājuma rindu izsekojamība. Ja tāda tomēr ir nepieciešama, tad šajā procesā ir jāieslēdz arī pieprasījumu veidošana.
Skatīt visu rakstu
16-03-2022 13:38 (Atjaunots 03-03-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 519 Skatījumi
Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:30 (Atjaunots 07-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 581 Skatījumi