atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in Jums nav iestatītas interesējošās jomas.
  • 3 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 552 Skatījumi

Lai varētu izmantot automātisko piemaksu apmēra kontroles funkcionalitāti, jāizveido nepieciešamie piemaksu kontroles nosacījumu apraksti.

 

Pēc tam, kad ir ievadītas piemaksas un notiek algas aprēķins, tiek kontrolēts, vai piemaksu kopsumma mēnesī nepārsniedz aprēķināto robežsummu, atbilstoši piemaksu kontroles nosacījumiem.

 

Ievadot Rīkojumu par piemaksu, ir iespējams iegūt informāciju uz konkrētu datumu par darbinieka aktīvajām piemaksām, kurām Samaksas veids ir iekļauts kādā no Piemaksu kontroles nosacījumiem.

 

Piemaksu kontroles aprakstus katrā iestādē veido pēc nepieciešamības, norādot konkrētos samaksas veidus, nosacījumus un robežvērtību - procentuālo vai līdz noteiktai summai mēnesī.

 

Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Piemaksu kontroles nosacījumi

Jaunu ierakstu pievienojot, tiek atvērta ievadforma Piemaksu kontroles nosacījumi

 

 piem_kontr.png

 

 

Piemaksu kontroles nosacījumu ievadformas galvenē tiek norādīts:

Kods                piemaksas kontroles nosacījuma kods;
Nosaukums    piemaksas kontroles nosacījuma nosaukums;
Spēkā no        datums, no kura šis nosacījums ir spēkā;
Spēkā līdz      datums, līdz kuram šis nosacījums ir spēkā;
Algoritms       izvēlas aprēķina algoritmu, izvēlei tiek piedāvāts : % no likmes prop. nostrādātajam laikam, % no pilnas likmes no slodzes vai Līdz summai mēnesī;
Robežvērtība atkarībā no izvēlētā algoritma, tiek norādīta procentuālā robežvērtība (kolonnā redzama % zīme) vai konkrēta summa mēnesī.

 

Lappusē Apraksts tiek norādīti tie piemaksu samaksas veidi, kuri jāiekļauj piemaksu kontrolē.

Loga kreisajā pusē redzams piemaksu samaksas veidu saraksts, no kura uz labajā pusē redzamajiem laukiem tiek pārnesti tie samaksas veidi: 

1. augšējā logā - kuriem tiks veikta kontrole jebkuram no norādītajiem samaksas veidiem. Šie samaksas veidi netiek kontrolēti kopā, bet katrs atsevišķi. Laukam jābūt obligāti aizpildītam;

2.  apakšējā logā - kuriem tiks veikta kontrole vienlaicīgi ar jebkuru no augšējā logā norādītiem samaksas veidiem. Tiek norādīts to samaksas veidu komplekts, bez kura kontroles nosacījums nav spēkā - tiek kontrolēti visi šie samaksas veidi kopā. Lauks nav obligāti jāaizpilda.

  

Lappusē Prombūtnes norāda tos prombūtnes samaksas veidus, kas tiek iekļauti vai neiekļauti, aprēķinot piemaksu robežsummu no mēnešalgas par nostrādāto laiku.

Aprēķinot piemaksu robežsummu no mēnešalgas, jāņem vērā nostrādāto (nodarbināto) dienu skaits kalendārajā mēnesī. Pilna mēneša nostrādāto dienu skaitu ietekmē atvaļinājums, slimības lapas vai cita veida prombūtne.

Atzīmē iespēju „Prombūtnes samaksas veidi no kuriem” Nerēķina un pārnes uz labās puses sarakstu visus nepieciešamos prombūtnes samaksas veidus, par kuru prombūtnes laiku nerēķina robežsummu.

 piem_kontr2.png

 

 

Piemaksu kontroles nosacījumi algu aprēķinā

 

Piemaksu kontroles aprēķināšanas process notiek, veicot pilnu algas aprēķinu uz Personas kartītes Tiesiskajām attiecībām pēc dokumenta mēneša.

 

Kad ir ievadītas piemaksas un notiek algas aprēķins, tiek kontrolēts, vai piemaksu kopsumma mēnesī nepārsniedz aprēķināto robežsummu, atbilstoši piemaksu kontroles nosacījumiem.

 

Ja piemaksu kopsumma pārsniedz robežsummu, tiek izdots attiecīgs paziņojums un Algas aprēķins darbiniekam netiek veikts.

  

Piemērs paziņojumam, ja pārsniedz robežsummu:

 

piem_kontr3.png

 

Tālāk jāveic situācijas analīze un manuāla dokumentu labošana. 

Komentāri
CONTRIBUTOR *

Vai ir iespējams nosacījumos norādīt robežas par atsevišķām piemaksām un robežu piemaksu kopsummai, piemēram, izveidoju nosacījumus atsevišķi piemaksai par aizvietošanu 30%, par ieguldījumu - 40% ( viss darbojas) , bet kopā nedrīkstētu pārsniegt 60% - neizdevās ? 

Labdien, @Milles!

 

Jā, ir iespēja uzlikt šādu nosacījumu. Labās puses augšējā logā neko nenorāda.

piem_kontr_kopā.png

CONTRIBUTOR *

Paldies!