Mina produkter
Hjälp

Rapportera ett tillbud

02-08-2018 16:01 (Uppdaterad 30-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1111 Visningar

Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka.

image.png

Rapportera

image.png

Från denna sida kan du rapportera olika typer av tillbud. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Stäm av med din arbetsgivare om hur ni skall använda dessa, men här finns några generella råd om när de kan användas.

Olycka - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är iblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket.

Skada - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer.

Avvikelse - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade.

Tillbud - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd.

 

När du klickar på någon av rapportera-funktionerna visas en sida där du skall ange väsentliga uppgifter om tillbudet. Utseendet kan variera något beroende på typ.

image.png

Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Det har stor betydelse för vilka åtgärder som skall vidtas.

Plats - ange var tillbudet inträffade, t ex ort och gatuadress. När du klickar på Hämta plats hämtas den ungefärliga platsen där du befinner dig när du rapporterar. Informationen visas då som en position med koordinater. Den används för närvarande inte till något, vi rekommenderar därför att skriva in platsen i klartext.

Tid - ange när tillbudet inträffade.

Beskrivning - ange hur tillbudet inträffade. Beskriv så utförligt som möjligt.

Bild - bifoga en bild från mobilkameran som kompletterar informationen.

Inblandade - ange vilka personer förutom du själv som på något sätt är inblandade i tillbudet samt deras kontaktuppgifter.

När du klickar på Spara skapas en felrapport utifrån din rapportering. Du kan följa vad som sker med denna rapport om du går till funktionen Felrapporter. Där kan du se vem som är ansvarig och aktuell status.

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här