Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur enkelt man bokar i en stängd period i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Visa fullständig artikel
07-04-2020 13:18
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 833 Visningar
Vill du veta hur man byter kund, leverantör & artikelnummer i Visma.net. Spana in videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.
Visa fullständig artikel
30-03-2020 16:20 (Uppdaterad 07-04-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 742 Visningar
Lär dig hur enkelt du anpassar din egna Visma.net i videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.
Visa fullständig artikel
30-03-2020 16:18 (Uppdaterad 07-04-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 690 Visningar
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur multisökrutan kan hjälpa dig på traven i ditt dagliga arbete i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Visa fullständig artikel
07-04-2020 13:15
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 637 Visningar
  Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen   och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur Favoriter fungerar.
Visa fullständig artikel
23-04-2018 08:57
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 605 Visningar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen   och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya listvyn fungerar.
Visa fullständig artikel
23-04-2018 08:53
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 584 Visningar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen   och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya arbetsytan fungerar.
Visa fullständig artikel
18-04-2018 20:26 (Uppdaterad 18-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 604 Visningar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen   och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya sök-funktionen fungerar
Visa fullständig artikel
16-04-2018 13:28 (Uppdaterad 18-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 581 Visningar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna första video går vi igenom hur den nya navigationen fungerar  
Visa fullständig artikel
16-04-2018 13:23 (Uppdaterad 18-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 651 Visningar
Navigering i logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av de olika menyrader i logsitikmodulen i Visma.net Financials och vilken typ av data som registreras i de olika fönstren/dialogerna, samt en genomgång av hur startsidan kan användas.  Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel
29-02-2016 16:24
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 651 Visningar
Uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials och vilka värden du kan ange. Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel
29-02-2016 14:55
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 690 Visningar
Hej på er,    I den här guiden går vi igenom hur du bokar bort kundförluster i Visma.net.  Denna guide finns även i videoformat. Den kan ni finna här nedan.      1 Kundförluster Det finns flera tillvägagångsätt för att boka bort kundförluster i Visma.net. Detta är bara ett av dem. Processen ser lite annorlunda ut beroende på vilket tillvägagångsätt man väljer. Läs gärna igenom hela lathunden innan ni sätter igång så att ni får alla inställningar på plats innan ni börjar.   Enligt Skatteverket  ska en konstaterad kundförlust minska underlaget för den momspliktiga försäljningen och den utgående momsen motsvarande det värdet som förlusten avser. Denna nerskrivning ska också göras i den period som kundförlusten har konstaterats i.  I momsrapporten motsvarar detta ruta 05 för den momspliktiga försäljningen och ruta 10-12 för den utgående momsen (beroende på vilken momssats som gäller i det enskilda fallet).    2. Inställningar  2.1 Kontoplan    Först måste de konton som ska användas för konstaterade kundförluster vara aktiva. I den här guiden 1519, 6351 och 6352. Se även till att konton 1519 har valuta SEK satt på sig.     2.2. Orsakskod  Nästa steg är att skapa upp en orsakskod för denna hantering. Detta görs under Kundreskontran -  Egenskaper -  Orsakskoder   Här måste en orsakskod skapas, där användingen är "skriv av faktura" och motkontot är det konto ni vill använda för nedskrivning av kundfordran. I det här fallet är det 1519.      2.3 Betalningstyper   Gå till Bank/likvidhantering  -  Egenskaper -  Betalningstyper Det kan vara bra att skapa en betalningstyp per zon. Dvs en för svenska kunder, en för europeiska kunder och en för icke eu.   Döp betaltypen – I detta exempel är den döpt till 40 Utbetalning/inbetalning - Ska vara inbetalning Arbetsyta: Bank/likvidhantering Beskrivning - Välj en lämplig beskrivning Välj en standard konto/koddel - har valt 6351 som motkonto. Klicka sedan på spara.   2.4 Likvidkonto   Nästa steg är att skapa ett likvidkonto. Gå till Bank/likvidhantering – Register – Likvidkonton Koppla på betalningsmetod – Manuell betalning under fliken Betalningsmetod. Jag har valt att koppla min till betalningsmetod 03.    Koppla betalningstypen som vi skapade tidigare under fliken betalningstyp, se till att betalningstypen har rätt zon på dig.     3. Befarad kundförlust    För att vi ska kunna ha en befarad kundförlust så måste den finnas en kundfaktura i systemet som vi kan skriva av.  Denna faktura bokades i huvudboken vid frisläppningen av fakturan som följer;   Konto Beskrivning  Debet Kredit 1510 Kundfordringar 3750   3031 Försäljning varor, Sverige 25% moms   3000 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   750     När vi har insett att vi inte kommer att få betalt för denna faktura ska man boka upp kundfordringen som en befarad kundförlust. Det gör vi i huvudboken under Redovisning - Verifikationsregistrering Här vill vi boka nettobeloppet. Glöm inte att frisläppa verifikatet.   Konto Beskrivning Debet Kredit  1519 Nedskrivning av kundfordran   3000 1510 Befarade förluster på kundfordringar 3000     4. Konstaterad kundförlust - när vi bokat befarad Nu har vi fått veta att denna befarade kundförlust blir en konstaterad kundförlust.   4.1 Kundkort  Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet)   4.2 Skriva av fakturan  Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran) Välj orsakskoden vi skapade tidigare.    Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan. Verifikatet ser sen ut som följer Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 3750   1510 Kundfordringar   3750   4.3 Ombokning kundförluster Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion”   Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster På raderna: konstaterad kundförlust i minus, kategori 01 och befarad i förlust i minus med kategori 12.   Eftersom vi satte zonen på likvidkontot så behöver vi inte göra detta under redovisnignsdetaljer.    OBS detta är nettobeloppet.   Frisläpp sedan transaktionen   Verifikatet som blidas blir som nedan. Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar   750 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750   2610 Ingen moms     6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 3000   6352 Befarade förluster på kundfordringar   3000   Detta gör att i momsdeklarationen minskas den momspliktiga försäljningen i ruta 05 och minskningen av den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller.   5. Konstaterad kundförlust – utan befarad Det finns också situationer där vi vill boka en konstaterad kundförlust utan att först ha bokat en befarad kundförlust.   5.1 Kundkort  Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet)   5.2 Skriva av fakturan  Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran) Välj orsakskoden vi skapade tidigare.    Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan. Verifikatet ser sen ut som följer Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 3750   1510 Kundfordringar   3750   5.3 Ombokning kundförlust  Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion”   Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster På raderna väljer vi konstaterad kundförlust i minus, kategori 01   OBS detta är nettobeloppet.   Frisläpp sedan transaktionen Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar   3750 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750   6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 3000     6. Avskrivning kundfordran utanför Sverige Har du en kundfordran du vill skriva av och kunden inte är svenskt är det exakt samma tillvägagångsätt. Det enda du behöver ändra på är några inställningar.   Skapa ett nytt konto/likvidkonto för den valda valutan. Exempelvis EUR. Detta krävs om du vill skriva av fakturan i rätt valuta. Skapa en ny betalningstyp för den valda zonen. 3. Skapa en ny orsakskod som går emot det nya likvidkontot      
Visa fullständig artikel
24-11-2020 07:28
 • 0 Svar
 • 8 gilla
 • 1617 Visningar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen   och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya snabbmenyn fungerar.
Visa fullständig artikel
18-04-2018 20:32 (Uppdaterad 18-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 578 Visningar