Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
I OneStop Reporting har du möjlighet att ta fram topplistor över dina kunder, leverantörer och produkter. Detta finns tillgängligt i tre olika rapporter.   För att ta fram dessa rapporter, gör följande: 1. Gå till menyvalet Rapportering 2. I sökrutan uppe till höger söker du på "Topp 10"     Topp 10 kunder Rapporten utgår från belopp som finns registrerat i alla försäljningsordrar. Du har möjlighet att styra vilka ordrar du vill få med i rapporten genom att ändra i parametern Status.   Topp 10 leverantörer Rapporten utgår från vad som finns registrerat på leverantörsfakturor i systemet. Som standard tas endast dokument med typen Fakturor med, men detta går att justera med hjälp av parametern Typ av dokument.   Topp 10 produkter Rapporten utgår från belopp som finns registrerat i alla försäljningsordrar. Du har möjlighet att styra vilka ordrar du vill få med i rapporten genom att ändra i parametern Status.     Du har möjlighet att justera rapporterna (till exempel ändra urval för att visa en större topplista) genom att duplicera rapporten och justera kopian. Observera att detta kräver att du har korrekt tillgång till att redigera rapporter.   Om du önskar hjälp med att justera rapporterna kan du alltid vända dig till din partner.
Visa fullständig artikel
07-02-2024 10:19 (Uppdaterad 07-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 108 Visningar
Den här artikeln går igenom rutinen för att skapa en utbetalning till en kund för en kreditnota.
Visa fullständig artikel
29-04-2019 08:14 (Uppdaterad 02-09-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1476 Visningar
När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna.   På bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp:     Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto.     Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen. Denna information ligger också på Leverantörsklassen. Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand.   Du har också möjlighet att ändra på denna inställning per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer.  
Visa fullständig artikel
27-06-2019 14:25 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1577 Visningar
I systemet önskar vi att de flesta betalningar ska köras genom Autopay. Vid användning av Autopay för valutabetalningar hämtas valutakursen från Autopay automatiskt i systemet. Detta förenklar registreringen av betalningar. Om du behöver registrera betalningar manuellt beskriver denna artikeln hur detta görs.
Visa fullständig artikel
25-04-2019 08:49 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1895 Visningar
Denna rutinen kan användas för att jämna ut saldo när man har en kund som också är en leverantör.
Visa fullständig artikel
24-04-2019 08:06 (Uppdaterad 18-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1126 Visningar
När en kund har råkat betala en faktura två gånger kan du antingen betala tillbaka till kunden, eller dra av beloppet på en senare faktura.
Visa fullständig artikel
09-05-2019 11:17 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 4376 Visningar
I Visma.net Financials har ni möjlighet att skapa fakturor, spara och ta bort dem. Ingenting bokförs innan man trycker på Frisläpp. När ni skapar en faktura får den sitt eget fakturanummer. Om ni tar bort en faktura som har blivit uppdaterad, alltså har sitt eget fakturanummer, är det viktigt att ni ändrar nummerserien manuellt, då det inte händer automatiskt.   Hur vet man att man har hål i nummerserien? Ni kan hitta hål i fakturanummerserien genom att sortera fakturorna enligt fakturanummer.   Steg 1: Gå in på Kundfakturor (ScreenId=AR3010PL) som finns under Kundreskontra - Transaktioner. Tryck på fakturanummer så att de sorteras.     Steg 2: Hitta vilket fakturanummer som saknas från listan. Gå in på Nummerserier (CS201010) under Meny - Inställningar - Egenskaper. Välj ARINVOICE (utgående faktura) eller APBILL (inkommande faktura)     I kolumnen Senast tilldelade numret lägger man in numret som man vill ändra. T.ex. i bilden är den senaste fakturan 101001. Vi säger att 101000 saknas, då lägger man in 100999 som senaste nummer. Programmet låter inte er att ha samma nummer på två olika fakturor så den hoppar alltid till det nästa lediga numret.  
Visa fullständig artikel
21-03-2019 10:41 (Uppdaterad 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1254 Visningar
I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning. En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.   Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat. Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat.   På bilden nedan från Kundinbetalningar (ScreenId=AR302000) som ni kan hitta under Kundreskontra - Transaktioner - Kundinbetalningar, kan ni se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.   Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.   Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.    
Visa fullständig artikel
18-03-2019 09:19 (Uppdaterad 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1109 Visningar
Under Leverantörsreskontra - Egenskaper - Leverantörsklasser (AP201000) finns inställningen Varna för dubbletter av org.nr och/eller momsreg.nr på andra leverantörer.       Markerar du denna kryssruta på leverantörsklassen kommer du att få en varning när du lägger upp en ny leverantör om du anger samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som redan finns på en befintlig leverantör. Markerar du även kryssrutan Tillåt inte dubletter av leverantörer går det inte att spara en ny leverantör om denna har samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som en befintlig leverantör.
Visa fullständig artikel
13-11-2017 07:55 (Uppdaterad 28-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 875 Visningar
Vid import av kundregister stöter vi ständigt på problem med postnummer för utländska kunder. Systemet vill validera trots att vi tror oss ha stängt av det. Någon som vill bidra med lite input i frågan?
Visa fullständig artikel
24-09-2021 08:37
 • 1 Svar
 • 3 gilla
 • 979 Visningar
Funktionen fyra ögon principen används för att garantera att en faktura godkänns av minst två olika användare.   Om du aktiverar funktionen läggs ett reservsteg till i slutet av arbetsflödet, där du måste definiera minst två personer som får fakturan om det endast är godkänt av en person.  Har en person redan gjort sitt godkännande  i flödet  utesluts denna från flödet.  Fyra ögon principen
Visa fullständig artikel
24-09-2021 08:36
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 945 Visningar
Skapa ett dashboard för att få snabbare och enklare översikt över din EFH process -  leverantörsfakturaprocess. Denna  dashboard visar olika status För inkommande fakturor Olika schemaläggningar  Vilka fakturor som ligger ute i flödet  Statistik - belopp på de mest frekventa leverantörerna   Betalningar som skickats till Autopay Nya återrapporteringar från Autopay   För att komma igång  och ta del av denna funktion kontaktar du din Vismapartner.    Observera att denna dashboard med tillhörande förfrågningar och filterer är en prototyp som visar hur ett dashboard kan byggas. Er partner har bra insikt på vad som kan fungera i er miljö.     
Visa fullständig artikel
20-09-2021 16:55
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 800 Visningar
Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.   Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.   Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.     Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.     Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.     Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.   Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.     Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).   Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.     Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.   Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.     Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.   När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.     Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.   Förskottsbetalning från Kundreskontra För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning. Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.     När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.   Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.   Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000). Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.  
Visa fullständig artikel
23-02-2021 14:10
 • 1 Svar
 • 2 gilla
 • 2769 Visningar
I Visma.net Approval finns det möjlighet att basera ett flöde på dokument- eller radnivå, eller en kombination av detta. I tillägg till detta skapar man ofta olika kombinationer av koddelar för att skicka en leverantörsfaktura till en specifik person, baserat på kombinationen av koddelar.   För att flödet ska fungera som tänkt måste man också tänka på var man anger koddel på en leverantörsfaktura, och även var man anger första godkännare (om detta används).   Arbetsflöde När man konfigurerar arbetsflödet har man möjlighet att på varje steg markera kryssrutan Godkänn raderna.   När denna kryssruta är markerad kommer detta steg baseras på informationen som finns på varje rad i Visma.net ERP. De användare som godkänner i detta steg har då möjlighet att redigera varje rad separat i fliken Dokumentredigerare i Approval.   Om man vill godkänna på radnivå ska denna kryssruta vara markerad.   Väljer man istället att godkänna på dokumentnivå ska man istället ange koddel under fliken Redovisningsdetaljer på fakturan i Visma.net ERP.   Denna koddel återspeglas sedan på fliken Ärendedetaljer i Approval.   Första godkännare Om man använder sig av att sätta första godkännare inne i Visma.net ERP påverkar även detta hur många gånger samma användare måste godkänna en faktura i Approval.   Du kan sätta en första godkännare på varje rad och även under fliken Godkännandedetaljer. Om samma användare anges på båda platserna kommer denna person behöva godkänna två gånger. En gång på dokumentnivå och en gång på radnivå.   Om man önskar att denna personen ska kunna redigera raderna i Approval kan man kryssa i Tillåt redigering av den ursprungliga godkännaren (om denna existerar) på arbetsflödet man använder sig av. När denna kryssruta är ikryssad räcker det med att man anger första godkännare på fliken Godkännandedetaljer i Visma.net ERP. Användaren kommer då kunna redigera rader i Approval.
Visa fullständig artikel
28-01-2021 14:04
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 990 Visningar
I version 8.29 blev ett nytt fält tillagt för Kundprojekt under fliken Redovisningsdetaljer i Kundfakturor (AR301000).   Fältet mappas både till Visma.XML och till PEPPOL BIS 3.0 när man skickar till fakturan till AutoInvoice, och detta gör det möjligt att ange kundens projektnummer.   Om fältet är ifyllt så mappas det enligt följande i PEPPOL BIS 3.0: <cac:ProjectReference> <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID> </cac:ProjectReference>   Om fältet är blankt, så kontrollerar systemet om fältet Projekt är ifyllt (tillgängligt i Project Accounting) och då mappa detta till samma fält.   Fältet är för tillfället inte tillgängligt i Kundfaktura (SO303000), men kommer at bli tillgängligt även här i en kommande version.
Visa fullständig artikel
17-12-2020 11:34
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 920 Visningar
Det är inte ovanligt att om man har en egen faktura-mail likt faktura@dindomän.com och ställt in att all e-post som kommer in på det kontot ska vidarebefordra till din XXXXXX@autoinvoice-adress även får problem med att e-post som man vill ska skickas vidare hamnar i ens skräppost. Om du har det problemet så kan du testa ett av följande två alternativ.   Alternativ 1. Det enklare alternativet, men kräver också "handpåläggning" på varje enskild mottagare som hamnar i skräppost. Gå till din inkorg och tryck på Skräppost Klicka på de/det epostmeddelande du vill ta bort från Skräppost Klicka sedan på Ej skräppost     Alternativ 2. Om du vill göra arbetet mer bestående och även att det tillämpas på nya leverantörer utan att reaktivt använda alternativt 1. Då ska du testa att göra enligt nedan.   Börja med att gå till dit gmail-konto.   Tryck på pilned i högrekanten av sök i e-post-rutan Skriv filename:pdf i fältet Innehåller orden Välj sedan Skräppost i fältet Sök Avsluta med att trycka på Skapa filter Välj OK på popup:en som ber dig Bekräfta att du vill skapa filter Boka för Skicka aldrig till Skräppost Avsluta med att trycka på Skapa filter Nu ska filtret vara färdigt. Och vill du i framtiden vill se filter som är skapade så går till till "kugghjulet" och väljer "Filter och blockerade adresser".  
Visa fullständig artikel
12-10-2020 11:40 (Uppdaterad 04-10-2020)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1400 Visningar
Om man inte redan är igång med "Regler i fakturainkorgen" (ScreendID=AP2060PL) så är ett bra och smart start att kontrollera vilka leverantörer man ska börja med. I mitt exempel fick jag fram att 10 leverantörer står för 50% av alla leverantörsfakturor.  Här ska jag förklara ett sätt att göra det.   Du börjar med att gå in i fönster leverantörsfakturor (ScreenId=AP3010PL). Du väljer att exportera hela listan till Excel   När du nu har en excel fil så ska nedan steg göras.  Kopiera hela kolumn G  Klistra in i ett nytt blad och markera sedan kolumnen och väj Ta bort dubbletter som hittas under Data menyn. I mitt exempel har jag nu 99 leverantörer som används. Nu ska du ställa dig i kolumn B  och välja översta leverantören i samma blad och använd sedan formeln ANTAL.OM. Du markerar hela kolumn G från första bladet och på villkor väljer du leverantören från Kolumn A i det nya bladet. Nu fick du fram antal förekomster av den leverantören i ditt urval, kopiera nu formeln till alla leverantörer genom att dubbelklicka i nedre högra hörnet i cellen. Nu är det endast finalen kvar. Välj Sortera och filtrera. Du får upp en ruta där du väljer att sortera efter kolumn B med värdet Största till minsta. Nu har du en topplista med antal fakturor per leverantör. Enkelt?   Arbete med att skapa regler för fakturainkorgen kan börja. Det finns andra användartips där detta förklaras galant.
Visa fullständig artikel
30-05-2020 10:49 (Uppdaterad 30-05-2020)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1012 Visningar
Vill du veta hur man byter kund, leverantör & artikelnummer i Visma.net. Spana in videoklippet nedan.     Fler Tips & Trix hitta du här.
Visa fullständig artikel
30-03-2020 16:20 (Uppdaterad 07-04-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1056 Visningar
En populär funktion som kanske inte alla tänker på. Men det är möjligt att sortera t.ex orderrader på ett inköp eller försäljningsorder.   Du kan dra och släppa rader för att ordna om raderna i en order. Du kan även klippa ut en rad på en order genom att använda Klipp ut rad i snabbmenyn och sedan klistra in raden ovanför den markerade raden genom att ställa dig på en raden och använda Infoga utklippt rad i snabbmenyn. Se nedan för ett exempel.  
Visa fullständig artikel
19-12-2019 09:36 (Uppdaterad 20-12-2019)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1099 Visningar